Postástelep Alsó-Parkváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Az ülés helye: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (Érd, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 19-21 , 6-os terem)

 

Időpont:: 2008. október 13 hétfő 18 óra

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Donkó Ignác (Postástelep Alsó-Parkváros Településrészi Önkormányzat elnöke) : Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot és kéri még egy napirendi pont felvételét: „Javaslat térfigyelő rendszer bevezetésére, a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölésére”. Javasolja, hogy ez legyen az első napirendi pont, mivel e napirendi pont előterjesztője Kozma Károly r. alezredes úr még egy másik részönkormányzathoz is el szeretne menni. Ezt követően, amennyiben másnak nincs észrevétele, javasolja az  alábbi módosított napirend elfogadását.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1)      Javaslat térfigyelő rendszer bevezetésére, a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölésére

2)      Javaslat utcanév-táblák elhelyezésére, tartalmára

3)      Egyebek

A  településrészi részönkormányzat a módosított napirendet (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

Javaslat térfigyelő rendszer bevezetésére, a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölésére

Donkó Ignác: Felkéri Kozma Károly urat (Érdi Rendőrkapítányság vezetőjét) a térfigyelő rendszer bevezetéséről szóló előterjesztésének. ismertetésére

Kozma Károly (r.alezredes, rendőrségi főtanácsos): Elmondja, hogy ez valójában a polgármester úr előterjesztése, de a törvény úgy rendelkezik, hogy a rendőrkapitányságnak kell szakmai javaslattal ellátni, hogy hol legyenek a kamerák.

T. Mészáros András (Érd Megyei Jogú Város polgármestere):  Elmondja, hogy az a  tapasztalat, hogy ahol megjelennek a kamerák onnan kiszorulnak a bünözők, hiszen ők is tudják, hogy hol vannak a  kamerák. A saját magunk biztonságára, védelmére lenne ez a térfigyelő rendszer, ami nagyon jó ötlet. A bűnesetek megelőzésében ez egy működőképes rendszer lehetne. A térfigyelő rendszer önmagában természetesen nem segít, egy azonnal reagáló hadtestet is létre kell hozni a későbbiek során, ami a megfigyelés közben látott állapotokra reagálhatna. Ennek a térfigyelő rendszernek a kiépítése 3 ütemben valósulna meg. Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének fejlesztési céltartalékában a térfigyelő rendszer kiépítésére 25 millió forintot különített el a Közgyűlés. Az Önkormányzat erre a célra pályázaton is nyert 10 millió forintot. Így összesen 35 millió forintot fordíthatna a Közgyűlés az informatikai figyelő központ kiépítésére és térfigyelő kamerák létesítésére. Ezt követően a tervek szerint 2009. évben összesen 30 millió forintot, 2010-ben pedig 25 millió forintot irányozna elő a testület a kiépítésre, üzemeltetésre és működtetésre. Így összességében mintegy 90 millió forintból valósulna meg városunkban a térfigyelő rendszer. A rendszer működtetéséhez szükséges figyelő-, és diszpécser-személyzet költsége előreláthatólag kb. 5 – 10 millió forint lenne évente.

Kozma Károly: A térfigyelő rendszer kiépítését az önkormányzat finanszírozza, a rendőrségre a szakmai rész tartozik. A szakmai indoklás nagyon egyszerű. A lakosság biztonságérzetét rossz irányban befolyásolja az olyan – a közterületeken tapasztalható – deviáns magatartási forma, amely még nem képezi, de határát súrolja az egyes szabálysértési és bűncselekményi kategóriáknak. A rendőrséget elsősorban közterületre találták ki, a közterület védelmében.  Önmagában ez a térfigyelő semmit se ér, erre a későbbiek során egy reagáló egységet kellene létrehozni és addig is a rendőrségnek a polgárőrséggel karöltve kell cselekednie. Ha működik a rendszer, akkor elfogásra kerülhetnek az elkövetők. Eléggé nehézkes a tanúk felkutatása az egyes bűncselekmények esetében. Elsősorban azért mert olyan törvények és állapotok vannak, hogy joggal, vagy jog nélkül, de nem szívesen mennek az emberek tanúskodni. Mert tartanak attól, hogy a későbbiek során az elkövető a sérelmükre is el fog követni valamit, illetve megfélemlíti őket. Ez a kamerás rendszer alkalmas lehet arra, hogy bizonyítékként szolgáljon az eljárás során és fel lehessen használni. Az elmúlt időszakban sajnos történt pár rablás, főleg a vasúti átjárónál. Olyan helyeken kell elhelyezni a kamerákat, ahol az állampolgári jogok minél kisebb sérelme mellett, minél nagyobb területet tudjunk lefogni. Elsősorban azon közlekedési csomópontok figyelésére teszünk javaslatot, melyeken a város bármely területén jogsértést elkövető személyeknek a közút hálózat sajátosságai miatt át kell haladnia.

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Elmondja, hogy műszakilag 3 éves munkaterv van, ahogy a polgármester úr mondta. A pályázat szerint legalább 4 kamerát kell felszerelni. Az első ütembe a 35 millió Ft-ba úgy néz ki, hogy bele fog férni 8 kamera. A második – látványosabb – ütem szerint 9 kamera és 11 inaktív kamera kerülne felszerelésre. A rendszer legdrágább pontja maga a doboz, ami kb. 0,5 millió Ft-ba kerül, mert ezek a dobozok védve vannak párásodás ellen, hűteni és fűteni kell őket, pánik gomb és riasztó gomb is van rajta.

Donkó Ignác: Megkérdezi, hogy a kamera fel is veszi szalagra és rögzíti-e a történteket?

Macsotay Tibor: Válaszában elmondja, hogy a kamera a rendőrségen rögzíti az eseményeket és a rendőrség a törvényes határidőig – 3 napig – meg is őrzi a felvételeket. A rendszer ZOOM-olható, tehát kikockázható és akár a rendszámot és a sofőrt is ki lehet kockázni, ha bűncselekményi ok van rá. A kamera éjjel is lát és ezért is drágább a szokásos rendszereknél, hiszen „Nem vagyunk annyira gazdagok, hogy olcsót vegyünk!”. Ez egy komplett rendszer és ez a minimálisra fogja leszűkíteni azokat a felderítetlen bűncselekményeket, amelyek a kamerás területeken fognak történni.

Pilter Istvánné (tag): Mi a cél? Hol lesznek ezek a kamerák? Gondolom ezek Érd központjára fognak fókuszálni. Parkvárosban is lesznek?

Kozma Károly: Az első négy kamera elhelyezése a következő helyeken lenne: Budai úti körforgalom, Bem téri csomópont (Érd, Zámori út), Tesco körforgalom (Érd, Budafoki út) Szt. László tér (Érd, Kossuth u., Szent István út).

 

Érd 60 négyzetkilométeren terül el. A város a fővárost körülölelő agglomerációban helyezkedik el, ebből adódóan az itt élő lakosság összetétele, mobilitása sajátos problémákat vet fel. Az összes utca bekamerázása fizikai képtelenség, hiszen a rendszert működtetni is kell. Diósdon már két éve elkészítettek egy kamerarendszert és azóta is csak próba üzemmódban üzemel. Működik, de csak minimális szinten, nem végezték el a megfelelő karbantartást, szoftverfrissítéseket és ennek következtében pl. behomályosodott a felvétel. Százhalombattán 1 éve működik a kamerás rendszer és az addig is alacsony bűncselekmény szám 13 %-kal csökkent. A kamerák ideiglenes áthelyezése is megoldható, amiről természetesen a lakosoknak nem kell tudnia.

Tavaszi Béla  (tag): Összesen hány kamera lesz?

Macsotay Tibor: A 89 millió Ft-ból összesen 24 aktív és 26 inkatív kamera kiépítése oldható meg. Ennek a legolcsóbb része maga a kamera, ami kb. 120.000,-  Ft. A polgármester úrral elküldtük 65 helyre a javaslat tervezetet, hogy támogassák meg a várost, de csak egyetlen helyről, a Tescotól jött visszaigazolás, hogy támogatnák az ötletet kb. 1 milllió Ft-tal. Vagy rossz anyagot küldtünk ki, vagy tényleg ennyire nagy az érdektelenség! Visszatérve még műszakilag egy kicsit Százhalombattára, a 16 kamerás rendszert 40 millió Ft-ból építették ki, az általunk kidolgozott rendszer kevesebből jönne ki. Tehát sem a százhalombattai (ami félmegoldás), sem a diósdi (ami egy halott dolog) példát nem kéne követnünk.

Fülöp Sándorné (képviselő, tag): A vasúti aluljáróban történt események (két támadás) hatására felvetődik a kérdés, hogy hol van ilyenkor a rendőrség? Megnyugtató lenne, ha az Érdi újságban lenne pl. egy rendőrségi rovat, amelyben az érdiekkel tudatnák, hogy az ilyen esetekben hogyan is áll a nyomozás.

Kozma Károly: Egyetért az újságos ötlettel, de erre azért nem került sor eddig, mert az Érdi újság részéről nem volt érdeklődés eziránt. Két fajta rendőrség van. Van a bűnmegeleőző (járörőző) és a problémára reagáló (effektív munkát végző) rendőrség. A bűnmegelőző a drágább verzió, mert ilyenkor effektív munkát nem végez a rendőr, csak feltűnik városszerte itt-ott, de itt az üzemanyagot is finaszírozni kell a járőr fizetése mellett. A költségvetés a problémára reagáló rendőrséget szorgalmazza. A körzetbe tartozó 6 város közül egyedül Pusztazámor községben működik olyan közalapítvány, akitől a rendőrség felajánlást egyáltalán elfogadhat. Tárnok, Pusztazámor és Sóskút községektől rendszeres támogatást kapunk pl. üzemanyag formájában, illetve szabadidős rendőri tevékenység megvásárlásával. Ezt a munkát a rendőr a szabadidejében végzi, plussz munkaként plussz fizetésért.. Az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatkörökben végzi a tevékenységet, amelyért az önkormányzat ellenszolgáltatást nyújt (= fizet). Ez egyfajta közvetlen felügyeleti jelenlétet is jelent.

A településrészi részönkormányzat 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a térfigyelő rendszer bevezetésének szükségességét.

Tavaszi Béla: Az aluljáróban nem lehetne kiépíteni a villanyt? Vaksötétség van ott.

T. Mészáros András: A MÁV Zrt. a beruházó, az ő feladata a világítás megoldása.

 

2.      sz. napirendi pont:  

Tárgy: Javaslat utcanév-táblák elhelyezésére, tartalmára

Donkó Ignác: Az új utcanévtáblák a jobb eligazodást segítenék a városban. Ha vasból készül, akkor ellopják őket, ha kőből készülnek akkor pedig összetörik őket. Régen vasból készültek az utcanév táblák. Az új táblák érdekessége még, hogy foszforeszkálóak.

T. Mészáros András: Ezek a táblák más módon lesznek feltéve. Minden kerítésre ki lehet tenni a táblákat. Ezek normális utcanév táblák, olvasható betűkkel, műanyagból fognak készülni, hogy ne lopják el őket. Nem lehet mindegyik utcanév tábla mellé egy rendőrt állítani, hogy ne lopják el. A főútvonalak mentén a nagy zászlós táblák lesznek kihelyezve, a nem főútvonalakon pedig a kapus megoldást fogjuk használni. Törökbálinton és Diósdon is hasonló megoldás van.

Lakossági érdeklődő: A nagy zászlós táblák alumínium talpon fognak állni, akkor azokat se fogják ellopni?

T. Mészáros András: 10 – 20 gazember miatt nem fogjuk megváltoztatni a talapzatot, nem hagyjuk, hogy egy kisebbség tönkre tegye mások munkáját. A rendőrséget is megerősítjük, térfigyelő kamerákat csinálunk. Az önkormányzat előtt mintaként ki van téve és azokat még nem lopták el, nem fújták le, nem törték el és nem is rongálták meg. Ha 6.000 db-ot rendelünk meg a táblákból az olcsóbb, mintha 10 –12 db-ot rendelünk. Biztos lesz olyan tábla, amit el fognak lopni, amit le fognak törni, de remélhetőleg a többség rá fog jönni, hogy ezekre érdemes vigyázni. Emlékezzünk csak a virágládákra. A virágládák a központban működőképesek voltak, ellenben Parkvárosban mind a hármat felborították. Pedig ott is szép lett volna. Kihúzták a virágot és ledobták oda mellé. Visszatérve az utcanév táblákra tehát 3 zóna lesz. Az első a főútvonalak mellett a zászlós megoldás, a második a gyűjő utcák és kereszteződések, a harmadik pedig minden kerítés sarkán. A házszám táblák a lakosok dolga. Az olyan kifogások a lakosok részéről, hogy az én kerítésemre ne tegyék az nem lehetséges, mivel ezt rendelet szabályozza.

Donkó Ignác: Még ehhez a napirendhez kapcsolódik a településrészek lehatárolása is. Az utcanév táblákra rá lesznek írva a településrész nevek is, hogy megkönnyítse a tájékozódást. Összesen 12 településrész név lenne.

T. Mészáros András: Ezek régóta kialakult nevek. Nem érdemes a településrészi önkormányzatok jelenlegi neveihez, határaihoz igazodni, mert ezek változhatnak. Ahogy változnak a választókerületek is a beköltözéseknek köszönhetően, úgy változnak a településrészi önkormányzatok is. Nemcsak a tájékozódást tartom fontosnak, hanem az identitás tudat elősegítése. Az utcanév táblákon ha megjelennek az elnevezések, ez a fajta megkülönböztetés, akkor ezt a lakosok előbb-utóbb átveszik. Az elnevezések kompromisszumos megoldások eredménye.

Donkó Ignác: A Tárnoki úti kereszteződéssel kapcsolatban szívesen hallanánk egy kis beszámolót.

T. Mészáros András: A kereszteződés rendezése 1996 óta minden költségvetésben benne volt, de még egyetlen Közgyűlés se csinálta meg.

Lakossági érdeklődő: Mi van az SZTK-val? Mi lesz a felújításával? Mi van a pályázattal?

T. Mészáros András: 2008. június 16-án kellett volna dönteni, akkor volt a pályázat határideje. Ennek ellenére még nem döntöttek. Megvan az ígéret is, hogy megnyerjük, de nem döntöttek még róla. Reméljük, hogy előbb-utóbb csak megtörténik a döntés.

A településrészi részönkormányzat 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal  elfogadta Postástelep elnevezést, de a településrész határvonala a Lőcsei utca legyen

 

 

A településrészi részönkormányzat 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy Postástelep részéről a Lőcsei utcán túli területek Alsó-Parkvároshoz kerüljenek és a településrész határa a Sóskúti út legyen

 

3.      sz. napirendi pont:  

Tárgy: Egyebek

 

 

Donkó Ignác: Dr. Schütz István – a 14. választókerület képviselője – ha minden igaz, akkor fel fog ajánlani 1 millió Ft-ot a képviselői keretéből játszótér kialakítására. Mivel ennek a területnek a képviselője Miskolczi Katalin, aki a 13. választókerület képviselője, ezért javasoljuk, hogy ő is ajánljon fel a képviselői keretéből ennek a kialakítására. 

 

Lakossági érdeklődő: Olyan legyen a játszótér, mint amilyen a József téren van. De az ott lévő hulladék sziget elrendezését is meg kellene oldani.

 

 

Donkó Ignác: Fülöp Sándorné régi kérése a foghíjas utcai világítás összegyűjtése. Kérem ezeknek a foghíjas világításoknak az összegyűjtését.

 

 

Donkó Ignác: A képviselői keret felhasználásáról is szót kellene ejteni. Idáig elkészült az Aggteleki utca eleje, ami szinte járhatatlan volt, most az a  része aszfaltozva lett. A következő Jenő utca vízelvezetésének a megoldása, jelenleg a tervezés alatt áll. Géza utcában tervbe van véve a járdaépítés és egy áteresz építés. 

 

Pilter Istvánné: A Tárnoki úton megnövekedett a forgalom és folyamatosan nő. A Retyezáti utca tele van hepe-hupákkal, gödrökkel. Hogyan lehetne elérni azt, hogy ezeket betömjék végre? 

 

 

Donkó Ignác: A Retyezáti utca kiépítése benne van a pályázatban, tehát azt végig ki fogják építeni, de pillanatnyilag a kátyukat tudják csak betömni mart aszfalttal. Azt mindenkinek meg kell érteni, hogy egyszerre nem lehet mindent építeni: utat is, lámpáskereszteződést is. A György utcában is mart aszfalttal tömték be a kátyukat, mivel a Tárnoki útról ráterelt forgalom alaposan megviselte.

 

 

Fülöp Sándorné: Szeretné kérni a közterület felügyelőket, hogy amikor járják az utcákat, ellenőrzik az építkezéseket, akkor figyeljenek arra is, hogy amikor felépül egy új ház, a tulajdonos nem hagyja meg a képzeletbeli járda helyét, hanem azt beülteti virágokkal, díszcserjékkel. Nincs menekülési út a gyalogosoknak. Például a Késmárki utca is 3 méter széles, mégis az út szélén kell menni a gyalogosnak, mert nem lehet elférni a sövénytől meg a díszcserjétől.

 

 

Tavaszi Béla: Javasolja az Ücsörgő elé, az S-kanyarnál egy tükör felszerelését, mert az egy nagyon veszélyes szakasz. A tükör ne üvegből legyen, hanem törhetetlen anyagból kellene készülnie.

 

Kötelezni kellene a közterület felügyelőket, hogyha a növényzet kilóg a járdára, akkor a tulajdonost felszólítani, hogy vessen véget ennek. Például a Gellért utcában is. A növényzetet nem párhuzamosan nyírja le, hanem kilógatja vagy 20 cm-rel az utcára. Gyakorlatilag 2 ember nem fér el egymás mellett. A közterület felügyelők szólítsák fel a lakosokat, hogy szüntessék meg ezt az állapotot.

 

 

Auer Richárd (lakó) : Javasolja megvizsgálni, hogy a foghíjas önkormányzati telkeken folyik-e elbirtoklás. Mert szerinte folyik és ezek a területek ne kerüljenek mások kezébe. Oda kellene ezekre figyelni. Ha ilyenre fény derül, akkor a kerítést is azonnal le kellene bontatni velük saját költségen. Ha nem lép időben az önkormányzat, akkor nem lehet megakadályozni az elbirtoklást.

 

 

Donkó Ignác: Megköszöni a részvételt. A részönkormányzat ülése 19:20-kor befejeződött.