Postástelep – Alsó-Parkváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

Az ülés helye: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (Érd, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 19-21, 6-os terem)

Időpont: 2009. január 26. hétfő 18 óra

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint  

 

 

Donkó Ignác (Postástelep Alsó-Parkváros Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 8 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot. Javasolja, hogy a Polgárőrség beszámolóját vegyék előre. Macsotay Tibor úr arra való tekintettel kérte ezt, hogy még máshol is beszámolót fog tartani.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Javaslat Érd Megyei Jogú Város városrészeinek területi lehatárolására és elnevezésére

2)      Tájékoztató a közösségi közlekedést előnyben részesítését célzó KMOP – 2008 – 2. 3. 1/B pályázat benyújtásáról

3)      Körzeti megbízott beszámolója

4)      Polgárőrség beszámolója

5)      Egyebek

 

A településrészi részönkormányzat a módosított napirendet (8 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város városrészeinek területi lehatárolására és elnevezésére

 

 

Donkó Ignác: A Városfejlesztési, Műszaki és Mezőgazdasági Bizottság a tradicionális elnevezések előtérbe helyezését támogatja. Ellentétben Segesdi János alpolgármester úr módosító indítványában szereplő Dombosvárossal. Miskolczi Katalin képviselő már a decemberi Képviselő-testületi ülésen is felvetette a Dombosváros elnevezést. Parkvárosnak egy kisebb része Dombosváros. Most el kell dönteni, hogy a városrészi elnevezésekkel amelyek a módosító indítványban  szerepelnek egyetértünk-e, vagy nem.

1.)               Ófalu

2.)               Újfalu

3.)               Városközpont

4.)               Tisztviselőtelep

5.)               Újtelep

6.)               Tusculanum

7.)               Érdliget

8.)               Vincellér

9.)               Parkváros /az M7 autópályától délre lévő két területet, azaz „Alsó” Parkvárost és Parkvárost is beleértve/ helyett:

9.)                                                     Parkváros,

és

10.)                                                 Dombosváros

11.)      „Felső-Parkváros” /az M7 autópályától északra lévő terület/ helyett Fenyves-Parkváros

12.)      Postástelep

 

Fülöp Sándorné(tag): Az elnevezéssel kapcsolatban egyetért, viszont a határvonalak ellen kifogása van.

 

Miskolczi Katalin (meghívott): Komoly tanulmányokat folytatott az elnevezésekkel kapcsolatban. A Bihari utcában talált egy táblát, amin az szerepelt, hogy Bihari utca-Dombosváros. Ez a tábla sajnos már nincs meg. Már az 1930-as években is használták a Dombosváros elnevezést. A Bajcsy-Zsilinszky utcától kezdődően a Lőcsei út felé eső rész. A lehatárolásokkal ő se ért egyet. Postástelephez a férfinevű utcák, Dombosvároshoz pedig az összes hegyre, hegységre, illetve dombságra utaló utcanevek tartoznak.

 

 

 

A településrészi részönkormányzat 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetért Segesdi János alpolgármester úr módosító indítványában szereplő városrészi elnevezésekkel, viszont a területi lehatárolásokkal nem. Postástelephez a férfinevű utcák, Dombosvároshoz, pedig az összes hegyre, hegységre, illetve dombságra utaló utcanevek tartoznak.

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Tájékoztató a közösségi közlekedést előnyben részesítését célzó KMOP – 2008 – 2.3.1/B pályázat benyújtásáról

 

 

Donkó Ignác: A Képviselő-testület még a 2008. december 18-i közgyűlésen határozott arról, hogy egy új helyi autóbusz- hálózatot fog kialakítani.  Ezt követően az Önkormányzat egy Európai Uniós pályázatot nyújtott be. A pályázat célja: a közösségi közlekedés látványos növelése. Részcélok: új forgalomirányítási rendszerek kiépítése; a működő rendszerek fejlesztése; az autóbusz megállóhelyek akadálymentessé tétele; előnyben részesítés a forgalomtechnikai eszközeinek fejlesztése; buszkorridorok kialakítása. A pályázat 250 millió Ft-ot foglal magában, az önrész pedig 28 millió Ft lenne. Ehhez egy új, 800 millió Ft-os pályázat is kapcsolódik majd, ami a jármű beszerzést támogatja. A cél a magas színvonalat biztosító elővárosi vasútvonalak szolgáltatási szintjéhez hasonló színvonalú helyi autóbusz-hálózat kialakítása. Az Ikarus utód vállalata gyártaná a kis buszokat, melynek kb. 30-34 millió Ft a vételára és az önkormányzat 27 db-ot szándékozik beszerezni.

 

Pilter Istvánné: Kérdezi, hogy mikor fognak kialakulni az útvonal tervek.

 

Donkó Ignác: A pályázat megnyerése után 3 hónappal el kell kezdeni a kiépítést. A járatok ideális útvonala még a tervezés folyamatában van. A mentrendet az elővárosi vasút menetrendjéhez fogják igazítani. Ha minden igaz, akkor 27 járat lesz.

 

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Körzeti megbízott beszámolója

 

 

Donkó Ignác: Macsotay Tibor jelezte, hogy a körzeti megbízott munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a település részönkormányzati ülésen, ezért ezt a napirendi pontot a következő ülésen fogják tárgyalni.

 

 

 

4.      sz. napirendi pont:

 

 

Tárgy: Polgárőrség beszámolója

 

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): A tavalyi évvel kapcsoaltban a legfontosabb, amit a polgárőrség a várossal összhangban tett az a Városvédelmi Koncepció kidolgozása. Ez tartalmazza a vagyon-, közrend- és közbiztonság koncepcióját is. A Bűnmegelőzési Tanácsot is újból felerősítették. Az elkövetkező években Érd városa komoly közbiztonsági veszélynek lesz kitéve. A térfigyelő rendszer kidolgozásában nagy szerepet vállalt a polgárőrség. 2009. márciusában kezdődik a térfigyelő rendszer kiépítése, ami nagyban fogja segíteni a közbiztonságot. Nem lehet majd úgy belépni a városba, hogy azt kamera ne vegye fel. A kamerákat csak közterületen lehet elhelyezni. Beszámol arról, hogy idén elindult az „1 iskola – 1 polgárőr” program, ami azt jelenti, hogy a város mind a 12 iskolájába 07: 00 és 08: 15 között és a délután időszakban is egyszer vagy egy rendőr és egy polgárőr, vagy két polgárőr járőrözik az iskolák környékén. A tavalyi évben az Ifjúságvédelmi Koncepció kidolgozásában is részt vettek. 2008-ban körülbelül 2. 000-rel kevesebb bűncselekmény történt a városban, amiben a polgárőrségnek is nagy szerepe van. Kérni szeretne az idei költségvetésből 12 millió Ft-os támogatást a polgárőrség számára. Elmondja, hogy elindult a 24 órás diszpécserszolgálat a Duna utcában. A diszpécserszolgálat az alábbi telefonszámokon várja a bejelentéseket: 06-23-374-459 és 06-30-621-2596. Jelenleg 2 db polgárőr gépkocsi áll készenlétben, az egyik a Duna utcai diszpécser központ előtt, a másik pedig állandó mozgásban van a városban.

 

Kóka Jánosné: Kérdése, hogy a bejelentett bűncselekmények száma lecsökkent, de mi a helyzet azzal, amiket nem jelentenek be. Szerinte egyre többen nem jelentik be például a betöréseket, mert a bejelentés után nem sokkal olyan határozatot kapnak, hogy az elkövető ismeretlen volt és a nyomozást megszüntették.

 

Macsotay Tibor: Ami nincs regisztrálva, arról nem tudnak.

 

Fülöp Sándorné: Jó kezdeményezésnek tartja az „1 iskola – 1 polgárőr” programot.

 

Tavaszi Béla: Kérdése, hogy mennyibe kerül egy térfigyelő kamera.

 

Macsotay Tibor: A rendszer legolcsóbb része maga a kamera. A legdrágább része maga a doboz, ami kb. 0,5 millió Ft-ba kerül, mert ezek a dobozok védve vannak párásodás ellen, hűteni és fűteni kell őket, pánik gomb és riasztó gomb is van rajta, törésbiztos, 360 fokot kell fordulni. A kamerának 18-szoros zoomolása van. Kb. 80 darab kameráig biztonságos a rendszer bővítése. Százhalombattán a térfigyelő rendszer kiépítése után a bűncselekmények száma 28 %-kal esett vissza. A kamerával megfigyelt területeken pedig szinte nem is történt bűncselekmény.

 

Pilter Istvánné: Kérdezi, hogy a központban lévő vasúti gyalogátkelőhely biztonságos-e már.

 

Macsotay Tibor: A kivilágítása, a takarítás már megoldódott és a járőrözés is folyamatosan műkődik arrafelé.

 

Miskolczi Katalin: Szerinte a közbiztonság egyre rosszabb a városban. A közbiztonság fenntartása nem csak rendőrségi feladat, hanem önkormányzati feladat is.

 

 

A településrészi részönkormányzat 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a polgárőrség 12 millió Ft-os támogatása bekerüljön a költségvetésbe.

 

 

 

5.      sz. napirendi pont:

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Donkó Ignác: Beszámol arról, hogy az Aradi utcai bölcsőde pályázatát sajnos elutasították.

A körzetben 2008 decemberében két új beruházás is elkészült: a Tárnoki úti lámpás kereszteződés (kb 140millió Ft) és az Imre utcai felszíni víz és forrásvizek elvezetésére szolgáló patak meder burkolása előregyártott betonelemekből, 120m hosszúságban (kb. 3,5 millió Ft). Az utóbbi beruházás  a képviselői keretből lett finanszírozva. Ebben az évben a patakmeder burkolás tovább folytatását javaslom, valamint járdák építését. Pl. Géza utcában a járdalapokat újra kell rakni, mert nem lehet közlekedni rajta

 Beszámol arról, hogy az Önkormányzat két pályázaton is nyert: Rávna (felszíni víz elvezetés) több mint 600 millió Ft-ot. és az Érdi Szakorvosi Rendelőinztézet felújítására több mint 1300 millió Ft-ot nyertünk.

 

Pilter Istvánné: A televízióban hallott egy nagyon jó kezdeményezésről, amit szeretne ha Érden is be lehetne vezetni. A helyi vállakozók egy szociális boltot hoztak létre, ahol csak magyar és csak helyi termékeket árusítanak. Ez Budapesten a Ferencvárosban már működik és talán fel kellene venni velük a kapcsolatot, hogy ők hogyan is hozták létre.

 

Donkó Ignác: Meggondolandó a szociális bolt létrehozása. Parkvárosban épül egy új üzletközpont, ami kb. 2 éven belül el is fog készülni.

 

Balázs (lakó): A játszótéren a kerítést felfeszítették, a csúszdát letépték. A kerítés javítását megoldják, de a csúszda már nem javítható.