Postástelep – Alsó Parkváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

 

Az ülés helye: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 19-21, 6-os terem)

 

Időpont: 2009. május 18. hétfő 18:00 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

 

 

Donkó Ignác (Postástelep – Alsó Parkváros Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1)      Javaslat a Batthyány Terv időarányos teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására és felülvizsgálatára, szándéknyilatkozat nyújtására pályázatokhoz

2)      Javaslat közterületek elnevezésére

3)      Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt hónapban történt eseményekről

4)      Polgárőrség beszámolója az elmúlt hónapban történt eseményekről

5)      Egyebek

 

 

A településrészi részönkormányzat a napirendi javaslatot (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

 

 

Tárgy: Javaslat a Batthyány Terv időarányos teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására és felülvizsgálatára, szándéknyilatkozat nyújtására pályázatokhoz

 

 

 

Donkó Ignác: A Batthyány terv egy középtávú gazdasági program, amit 2007-ben fogadott el a Közgyűlés.

Simó Károly: A Batthyány tervről minden évben beszámolót kell tartani. A Batthyány Terv 4 nagy területet foglal magában: Jövő Programot, Otthon Programot, ÉRDemes Programot és az Értékteremtő Programot. Beszámol az eddigi eredményekről és a jövőbeli tervekről az írásban kiküldött anyag alapján. Beszámol a nagyobb volumenű megnyert pályázatokról: Szakorvosi rendelőintézet felújítása, RÁVNA-pályázat, Városközpont rehabilitációja.

 

Donkó Ignác: Az Aradi utcai bölcsőde felújítása meg fog valósulni a pénzmaradvány terhére.

 

Kóka Jánosné (tag): Kérdezi, hogy mikor fog kezdődni a Szakorvosi rendelőintézet felújítása. Kérdezi, hogy mikor fog megnyilni a Gárdonyi Géza Általános Iskola mellett működő tanuszoda.

 

Simó Károly: A Gárdonyi Géza Általános Iskola a következő tanévre fog elkészülni, az uszoda viszont kicsivel később, a jövő év elején fog elkészülni. A Szakorvosi rendelőintézet felújítása a pályázatok elbírálása után fog kezdődni.

 

Donkó Ignác: Beszámol az elmúlt időszakban elkészült út felújításokról: Diósdi út, Bagoly utca, Vörösmarty Mihály utca – Esküdt utca, Karolina utca – Szabadság tér – Erzsébet utca és Felsővölgyi út. Említést tesz az elkövetkező időszakban megvalósuló óvoda felújítási, bővítési tervekről.

 

Tavaszi Béla (tag): Javasolja, hogy a csatornázási munkát szakaszolva végezzék. Kérdezi, hogy a Szakorvosi rendelőintézet kivitelezési tervét ki hagyta jóvá.

 

Simó Károly: A csatornázási munkákat kapcsolatban elmondja, hogy egyszerre kb. 30 helyszínen kell majd végezni a munkát.

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

 

 

Tárgy: Javaslat közterületek elnevezésére

 

 

 

A Postástelep – Alsó – Parkváros Településrészi Önkormányzat tagjai a közterületek elnevezésére az alábi javaslatokat tette:

az első térre Orbán Balázs tér

a második térre Hargita tér

a harmadik térre Beszterce tér.

 

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

 

 

 

Tárgy: Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt hónapban történt eseményekről

 

 

Munkácsi Tamás (körzeti megbízott): Az elmúlt időszakban szerencsére komolyabb bűncselekmény nem történt a körzetben, csak alkalmi lopások történtek. A legtöbb ilyen esetben az emberi figyelemtlenség játszott szerepet. Az elkövetés időpontja napszaktól független, 0 – 24 óráig kell odafigyelni.

 

 

 

4.      sz. napirendi pont:

 

 

 

Tárgy: Polgárőrség beszámolója az elmúlt hónapban történt eseményekről

 

 

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor a polgárőrség elfoglaltsága miatt.

 

 

 

5.      sz. napirendi pont:

 

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 


Tavaszi Béla: Javasolja az Ücsörgő elé, az S-kanyarnál egy tükör felszerelését, mert az egy nagyon veszélyes szakasz. A tükör ne üvegből legyen, hanem törhetetlen anyagból kellene készülnie.

 

 

Simó Károly: Kérdezi, hogy mindenkihez eljut-e az Érdi Újság.

 

 

Tavaszi Béla: Igen eljut, de mellette rengeteg reklám újságot is kapnak. Szerinte le kellene szabályozni a reklám újságok mennyiségét, mert sokallja a hetente kapott mennyiséget.

 

 

Dr. Tóth István (tag): Kérdezi, hogy van-e Érden szúnyogírtás.

 

 

Simó Károly: Igen van szúnyogírtás Érden, már volt és még háromszor lesz az idei évben.

 

 

 

 

Donkó Ignác: Megköszöni a részvételt. A részönkormányzat ülése 20:05-kor befejeződött.