Postástelep – Alsó Parkváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

Az ülés helye: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 19-21, 6-os terem)

Időpont: 2009. október 12. hétfő 18:00 óra

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint  

 

 

Donkó Ignác(Postástelep – Alsó Parkváros Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Csatornázással kapcsolatos tájékoztató

2)      Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt hónapban történt eseményekről

3)      Polgárőrség beszámolója az elmúlt hónapban történt eseményekről

4)      Egyebek

 

A településrészi részönkormányzat a módosított napirendi javaslatot (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1.      sz. napirendi pont:  

Tárgy: Csatornázással kapcsolatos tájékoztató

 

Simó Károly: Beszámol az eddigi fejleményekről. A pályázat sikeres volt, a csatornázással kapcsolatos támogatási szerződést megkötötték a  Környezetvédelmi miniszterrel. A városban a csatornázás 6 ütemben fog elkészülni. A csatornát előreláthatólag 2013 nyarán lehet majd használni. Az ÉTV Kft-ben lévő francia magántulajdon gondot okoz. A nulladik ütem a RÁVNA területe lesz.

 

Donkó Ignác: Kérdezi, hogy a bekötések mikor fognak kezdődni.

 

Simó Károly: A bekötésekre a tisztító telep bővítésének függvényében fognak megtörténni. Jelenleg 5.000 m3 szennyvizet bír el a telep, ezt fogják az első ütemben 10.000 m3-es teleppel bővíteni. Az még nem eldöntött, hogy fokozatosna rá lehet-e majd kötni, vagy majd csak egyszerre lehet mindenkinek.

 

Donkó Ignác: Kérdezi, hogy felkészültek-e arra, hogy az ingatlanokon megfelelő szakemberek dolgozzanak a csatorna terveken.

 

Simó Károly: Meghirdették, várták a jelentkezőket. Két részből áll: tervezés és kivitelezés. A tervezésre mindössze 6-an jelentkeztek, akik hajlandóak 15.000,- Ft-ért vállalni a tervezést. A bekötés kb. 4.000,- Ft/m.

 

Kóka Jánosné (tag): Kérdezi, hogyha esetleg nem jön össze a csatornázás, akkor a pénzt visszakapják-e azok, akik eddig fizettek.

 

Simó Károly: Igen természetesen abban az esetben mindenki vissza fgoja kapni a pénzét. Aki az egyösszegben való fizetést vállalta, annak 2009. október 31-ig kell befizetnie a teljes összeget. Ez alól felmentést kap az, aki a fizetési határidőig megköti a részletfizetési szerződést és befizeti az egy évre jutó részletet és 6.000,- Ft kamatköltséget. A befizetésre azért van szükség, mert a közbeszerzési eljárás megindításának feltétele, hogy meglegyen a pénz.

 

Donkó Ignác: A kerülőutak iránt érdeklődik.

 

Simó Károly: A társulás mérlegeli a lehetőségeket és majd a Városfejlesztési, Műszaki és Mezőgazdasági Bizottság elé fog kerülni a kérdés.

 

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt hónapban történt eseményekről

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Polgárőrség beszámolója az elmúlt hónapban történt eseményekről

 

 

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Beszámol arról, hogy ma volt aIII. és IV. számú körzeti megbízotti iroda, (Érd-Újtelep és Tusculanum) Érd, Fehérvári u. 16. átadása. A jövő héten pedig a VII. és VIII. számú körzeti megbízotti iroda (Vincellér – Kertváros, Fenyves-Parkváros) Érd, Iparos u. 2-6. (Bem tér) átadására fog sor kerülni.

 

Donkó Ignác: Felhívja a figyelemt a szelektív hulladék gyűtő szigetek áldatlan állapotára és a polgárőrség segítségét kéri.

 

Macsotay Tibor: A közterület felügyelőknek kellene szólni ezügyben. Mini térfigyelőrendszerrel lehetne megoldani a szelektív hulladékgyűjtő szigetek rendben tartását. Kb. 1 millió Ft-ból megoldható lenne.

 

Donkó Ignác: Kérdezi, hogy jelenleg hány térfigyelő kamera működik a városban.

 

Macsotay Tibor: Jelenleg 17 db térfigyelő kamera működik a városban. A térfigyelő kamerák hatása már érződik. Tájékoztatásul elmondja, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól a város kap még 5 darab térfelügyeleti kamerát, az üzemeltetést és a karbantartást kell vállalni.

 

Fülöp Sándorné (tag): Javasolja, hogy a körzeti megbízott irodák telefonszámai, elérhetőségei jelenjenek meg minél több helyen.

 

Macsotay Tibor: Felhívja a figyelemt a Kalotaszegi utca – Lőcsi út – Szovátai utcánál lévő körforgalom áldatlan helyzetére, felverik a murvát. Az ívet legalább 1,5 – 2 méterrel kell bővíteni. A közlekedési kataszter elkészítését szorgalmazza. A sebességkorlátozó táblákat nem a rendőrség, hanem az útkezelő helyezi ki.

 

 

 

3.      sz. napirendi pont:

 

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Donkó Ignác: A bölcsőde iránt érdeklődik.

 

Simó Károly: Elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás elindult.