J E G Y Z ő K Ö N Y V

 

Készült: A Tisztviselő és Újtelepi Városrész Településrészi Önkormányzat 2008. október 15-ei üléséről

 

Jelen vannak: 11 megválasztott képviselőből 5 fő a mellékelt jelenléti ív szerint

 

Helye: Batthyány Általános Iskola

 

Mészáros Mihály elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a településrész lakosságának résztvevőit, megállapítja, hogy 5 fő jelent meg, így az ülés nem határozatképes, de készül emlékeztető. Ismerteti az írásban kiküldött napirendet.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 • Tájékoztató a rendőrséggel és polgárőrséggel kapcsolatos kérdésekről
 •  

 • Tájékoztató a csatornázás helyzetéről
 •  

 • Tájékoztató az 5M forintos képviselői keret felhasználásáról.
 •  

 • Tájékoztató a 2008. október 16-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól
 •  

 • Egyebek
 •  

  1. NAPIRENDI PONT

   

  Tárgy: Tájékoztató a rendőrséggel és polgárőrséggel kapcsolatos kérdésekről

   

  Mészáros Mihály: Területén a Tüzéppel kapcsolatban ismét sok panasz érkezett, oszlopokat is kidöntöttek, kéri, hogy a területet fokozott figyelemmel kísérjék, valamint javasolja, hogy az elhagyott területre helyezzenek ki patkánycsapdákat. A Nóra utcában lévő lakosok az önkormányzathoz fordultak aggályaikkal, hogy a Spaten elnevezésű szórakozó hely túl hangos, és a sétáló utcán a fiatalok szemetelnek. A tulajdonos szerint vannak biztonsági emberek, akik ügyelnek a hazamenetelnél a rendre.  A Stop-Shop emeletén lévő parkolóban a fiatalok esténként gyorsulási versenyt szoktak rendezni, és hangoskodnak, ez főleg nyári időszakban okoz problémát. Az aluljáró sem biztonságos, a kivilágítást is meg kell oldani.

   

  Macsotai Tibor, a polgárőrség vezetője: A Stop-Shop parkolóját Török Securitas őrzi, de szoktak arra járőrözni. Az alagútban is fognak térfigyelő kamerát elhelyezni.

   

  Kozma Károly rendőrkapitány: Éjszakánként kétszer is szoktak járőrözni az említett parkolóban, ami tompítja ugyan az ott zajló cselekményeket, de teljesen nem szünteti meg. Az aluljáró kivilágításával kapcsolatban úgy tudja, hogy a polgármester úr felvette a kapcsolatot a MÁV-val, hiszen a kapcsoló tábla az ő területükön van.

   

  Mészáros Mihály: A Jegyző utcában több lakos panaszkodott, hogy a gépjárművek túl gyorsan hajtanak, néha kihelyezhetnének oda trafipaxot és büntethetne a rendőrség, hiszen tábla is van kihelyezve.

   

  Kiss Ferenc, Fácán közi lakos: Többször kérték, hogy a Fácán közi lakótelepen is járőrözzenek, de még sem a járőr autót, sem pedig polgárőrség autóját nem látták ott, pedig a polgárőrséget 100 ezer forinttal támogatta is a településrész. A Fácán köz, Fogoly és Fürj utcában is járőrözzenek, hiszen a fiatalok naponta többször életveszélyesen gyorsan hajtanak, továbbá teherautóval is, pedig itt iskolások közlekednek. Továbbá többször kérték, hogy a Varjú utca és Fehérvári út kereszteződésénél sok gyerek jár át, de nincs ott lámpa és sok baleset történik.

   

  Macsotai Tibor: Jelenleg 4 polgárőr autó áll rendelkezésükre, tisztában vannak a terület helyzetével, ott is szoktak járőrözni, de megpróbál még nagyobb figyelmet fordítani ide, lehetőségeikhez képest mindent igyekeznek megtenni a rend fenntartása érdekében. Hozzáteszi, hogy hirdettek „sejteket” amire nagy szükség lenne a polgárőrségnél, azonban erről a területről nem jelentkeztek önkéntesek, pedig ruhát és gépkocsit is biztosítanának. A részönkormányzat területére is terveznek térfigyelő kamerákat, a Szövő utca környéke kiemelten van kezelve, előfordul, amikor civil autókkal járják a területet.

   

  Kozma Károly: A lámpás kereszteződések kérdése a közútkezelőhöz tartozik.

   

  Mészáros Mihály: A megfigyelő pontok kialakításra kerülnek, az erről szóló előterjesztés határozati javaslata is tartalmazza a tervezett helyszíneket, melyeket ismertet. 25 millió forint céltartalékot különítettek el a költségvetésből és további 10 millió forintot nyertek pályázat útján. Első ütemben 8 kamera kerülne kihelyezésre.

   

  Macsotai Tibor: Valóban összesen 35 millió forint áll rendelkezésre, 2008. évben minimum 4 kamera kerül kihelyezésre, a következő két évben is 25 millió forintot határolnak el a költségvetésből a kamerarendszer bővítésére, az utolsó évben pedig 5 millió forintot az üzemeltetésre. Hozzáteszi, hogy a kamera doboz megközelítőleg 500 ezer forint, mivel fűthető, hűthető, törhetetlen, illetve páramentesítést és riasztót is tartalmaz, URH rendszerrel működik. Ezek csak közterületen helyezhetők el és csak közterület figyelhető meg. Első ütemben a Tesco körforgalomhoz, a Szent László- és Bem térre, illetve a Budai úti aluljáróba tervezik a kamerák kihelyezését. 24 aktív és 26 inaktív kamerával indítanak majd. A holnapi Közgyűlés dönt az elfogadásról, majd kiírják a közbeszerzést, így véleményük szerint január/február előtt nem lehet elkezdeni. A második évben elkülönített 25 millió forintból 9 kamerát és 25 dobozt tudnak vásárolni. A kamerák ára megközelítőleg 120 ezer forint. Elmondja, hogy az Érdi vállalkozók közül egyedül a Tesco utalt át 1 millió forintot a beruházásra, melyből további 8 kamerát tudnak megvásárolni. A hálózat bővíthető, 80 kamerával Érd teljes területét lefedhetnék. A környező településekkel is felvehetnék a kapcsolatot, hiszen ez egy helyről is üzemeltethető a rendszer és 2 rendőr biztosítása elég a kezeléséhez, hiszen 1 rendőr 50 kamerát figyelhet.

   

  Kozma Károly: Elmondja, hogy Érd területén egy járőrpárt biztosítanak. A törvény 40 órát ír elő munkaidőnek, túlóraként csak szabadidőben tudják megváltani a rendőröket. A Közrendvédelmi Bizottság javasolta, hogy az önkormányzat támogassa a rendőrséget célirányosan. A szóban forgó technikai eszközök alkalmazása megkönnyíti a rendőrségi munkát, hiszen az emberek sokszor tanúskodni sem mernek, a kamera pedig ezt kiválthatja. Célszerűnek tartja a lakossági önszerveződéseket is, mint például, ha egy bűncselekményre vannak szemtanúk, vagy leírnak egy rendszámot. A kamerák rendőrségi bejelentőhelyekként is szolgának, hiszen mikrofonnal felvehető a rendőrséggel a kapcsolat. Ezeket a felvételeket 3 napig tárolhatják, tehát a feljelentést célszerű, ha még ezen időn belül megteszik, így visszanézhető. Tapasztalatok szerint ezek a rendszerek a bűnözést is visszaszorítják, a kamerák látószögében általában nem történnek bűncselekmények. A tervek szerint 2010-re 50 kamerával rendelkező rendszer lesz kiépítve.

   

  Kiss Ferenc: A város bevezető szakaszán ki van téve a 7,5 tonnás súlykorlátozást, ennek ellenére már többször jelezték, hogy hajnalban és késő este környékükön nagy a teherforgalom.

   

  Kozma Károly: Készül a város közlekedési katasztere, melyben meghatározzák, melyek a város azon főútjai, melyek engedélyezik a teherközlekedést. A 6-os és 7-es útra való szándékot a közút kezelőjéhez kell beterjeszteni, a város kezelésében lévő utakra átfogó rendszert kell kidolgozni. Az említett utakon csak meghatározott időszakokban van nagy forgalom. Jelenleg zajlik a városban a forgalomszámlálás.

   

  Mészáros Mihály: Megköszöni a rendőrség és a polgárőrség képviseletében történő részvételt és tájékoztatást.

   

  2. NAPIRENDI PONT

   

  Tárgy: Tájékoztató a csatornázás helyzetéről

   

  Mészáros Mihály: Tájékoztatásul elmondja, hogy összegyűlt a csatornázáshoz szükséges lakossági többség. A Társulatban 40 fő képviseli a lakosok érdekeit, így mintegy 400 ingatlant képvisel egy ember. Novemberben lesz egy ülés, addig a visszaigazolásokat mindenki megkapja. A Napokban érkezik meg a lakossághoz az első csekk 2604 forintról, aki a 250 ezer forintot egy összegben kívánta megfizetni, az a beruházás megkezdése után számított 60 napon belül kell befizetnie az összeget.

   

  Lakos: A csekk mellé kaptak még egy csekket 100 forintról miért?

   

  Dombai Tamás: A cég független az önkormányzattól. Egy levél kiküldése az összes lakosnak mintegy 1 millió 600 ezer forintot eredményezne, az EU-s támogatásokat pedig nem lehet a működésre felhasználni, ezért ezt kiterhelik a lakosokra.

   

  Kósa Attila: A lakosoknak az udvaron belüli csatornázás esetében milyen költségekkel kell számolniuk?

   

  Dombai Tamás: A belső munkákat mindenkinek saját magának kell megoldani és megterveztetni, az árban a csonk ingatlanra való bevezetése szerepel.

   

  Kiss Ferenc: Több lesz a talajterhelési díj, mint rákötni a csatornára, tehát hosszabb távon a csatlakozás éri meg.

   

  Mészáros Mihály: A 2ű ezer forintból finanszírozzák a szennyvíztisztító mű bővítését, a főágak kialakítását, az átemelőket, valamint az útrendbetételét az előző állapotnak megfelelően.

   

  Kósa Attila: Aki nem fizeti be az összeget, annak a lakosnak is bekötik a csatornát?

   

  Dombai Tamás: Kötelező a bekötés, kényszerbekötéseket fognak alkalmazni, mely meg fogja haladni a 2ű ezer forintot, ezt ráterhelik az ingatlanra.

   

  Mészáros Mihály: Az az elképzelés, hogy a belső munkálatokat vállalkozók kedvezményes díjért elvégzik, mivel több bekötésről van szó.

   

  Kósa Attila: Lesz valamilyen kedvezmény a befizetendő díjból?

   

  Dombai Tamás: Ez nem szociális alapon működik, mindenkinek egyforma terhet jelent.

   

   

  3. NAPIRENDI PONT

   

  Tárgy. Tájékoztató a 2008. október 16-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

   

  Mészáros Mihály: Ismerteti a Közgyűlés napirendi pontjait és azok lényegét.

   

   

  4. NAPIRENDI PONT

   

  Tárgy: Tájékoztató az 5M forintos képviselői keret felhasználásáról

   

  Dombai Tamás: Elmondja, hogy megvalósult a felszíni vízelvezetés árkok kiépítésével a Haris és Vöcsök utcában, továbbá útjavítások történtek.

   

  Kiss Ferenc: A Fácán köz helyzete mikor oldódik meg? A Bagoly utcai útburkolat felújítása mennyibe került? A tervek szerint ott felüljárót kívánnak megvalósítani, meggondolatlannak tartja ezt a beruházást.

   

  Mészáros Mihály: Ez nem a képviselőkön múlik, Dombai Tamás is interpellált a Fácán köz ügyében a Közgyűlés előtt, magas összegbe kerülne az út.

   

  Dombai Tamás: Azt a választ kapta, hogy a Batthyány Iskola tornatermét ha építik, akkor csinálják meg a Fácán közben is az útburkolatot, ez volt a Közgyűlés döntése.

   

  Mészáros Mihály: A Bagoly utca felújítása pályázati pénzből került megvalósításra, utólag tud erre választ adni.

   

  Kiss Ferenc: A Harkály utcai óvoda ügyével mi a helyzet? A zöldhulladék elszállításáért mennyit fizet a város az Érd-Kom Kft-nek, és mikor történik meg? Továbbá nem tudják a pontos szállítás időpontját. Mindenki eltüzeli a zöldhulladékot. Megjegyzi, hogy a szelektív hulladék gyűjtésből is származik bevétel. A hulladékudvarba való lerakásért  9,5 forintot kér a Kft, pedig eddig ingyenes volt.

   

  Mészáros Mihály: Október 15-étől lehet tüzelni. Az Érd-Kom Kft. egy évben kétszer szállítja el a zöldhulladékot, és a saját honlapján jelenítette meg a zöldhulladék szállításának időpontját. Bezárja a részönkormányzat ülését.

   

   

  A Településrészi Önkormányzat ülése 20:05 órakor befejeződött.

   

   

  K. m. f

   

   

                                                                                                          Mészáros Mihály

                                                                                                 településrészi ÖK. elnöke