EMLÉKEZTETő

 

Készült: A Tisztviselő és Újtelepi Városrész Településrészi Önkormányzat 2010. március 24-ei üléséről

 

Jelen vannak: 11 megválasztott képviselőből 6 fő a mellékelt jelenléti ív szerint

 

Helye: Batthyány Általános Iskola

 

Mészáros Mihály elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a településrész lakosságának résztvevőit, megállapítja, hogy a tagok közül 6 fő jelent meg, így az ülés határozatképes. Ismerteti napirendet. 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Tájékoztató a rendőrséggel és polgárőrséggel kapcsolatos kérdésekről

 

2)      Tájékoztató a 2010. március 25-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

3)      Egyebek

 

 

1.      NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a rendőrséggel és polgárőrséggel kapcsolatos kérdésekről

 

Macsotay Tibor: Elmondja, hogy 50 kamerahely van kialakítva, melybe 24 kamera felkerült, a hónap végétől valamennyi működni fog. A következő részönkormányzati ülésen térképen bemutatja ezeket a kamerahelyeket. Elmondja, hogy egy kamerahely kamerával felszerelve, mintegy 1,5 millió forintba kerül, ebből a kamera 200 ezer forintot tesz ki, éjszaka is jó minőségű képet ad. Szeretnék a kamerahelyeket feltölteni, nem pedig a kamerákat mozgatni. A MÁV aluljáróba ki lett dolgozva egy 5 kamerarendszerből álló terv, mely körülbelül 10 millió forintba kerül, és ezt az önkormányzat finanszírozta volna. Döbbenetes módon a MÁV még csak nem is reagált a megkeresésre, a közbeszerzés pedig március 31-ével lejár, újat pedig nem biztos, hogy tudnak indítani. A MÁV ennyire nem foglalkozik utasai biztonságával, pedig nekik többlet kiadást nem is jelentet volna, lehangoló a hozzáállásuk. Tervezik a mini-kamerarendszer kiépítését a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékén, melyet mindennap letöltenek a közterület-felügyelők és kiértékelnek. A szemetelő elkövetőket, akiket rajtakapnak publikálni fogják, remélik, hogy ennek lesz visszatartó ereje.

 

Mészáros Mihály: Elmondja, hogy az utcanév táblákat nagy mértékben rongálják, a randalírozók tevékenységét valamilyen módon vissza kellene szorítani és figyelni őket. Jelenleg az ÉKFI két fémtáblát helyezett ki, azonban lehet, hogy ezt meg el fogják vinni. Főleg a belváros közelében problémás a táblák épségben maradása.

 

Macsotay Tibor: Észrevételezi, hogy a táblák nagyon törékenyek, hajlíthatóak és túl alacsonyan vannak.

 

Csóli László: A Szajkó utca végén a 7-es utat nem lehet belátni, veszélyes a kihajtás, véleménye szerint a táblát át kellene helyezni a másik oldalra.

 

Mészáros Mihály: A cégtáblák kihelyezését az önkormányzat engedélyezi, jelezni kell és a céggel át kellene helyeztetni azt.

 

Macsotay Tibor: Készül a közlekedési kataszter, javasolták, hogy minden részönkormányzatnál gyűjtsék össze a problémákat, igényeket, javaslatokat.

 

Csóli László: Jelzi, hogy a körforgalmaknál a közlekedési eligazító táblák is rossz helyen vannak, nem belátható ettől a körforgalom, hiszen a látómezőben vannak a táblák. Javasolja ezeknek a feljebb vagy lejjebb történő elhelyezését.

 

Mészáros Mihály: Minden tagnak megküldésre került a Szajkó utcai, valamint az Alispán utcai forgalmirend-változásra vonatkozó terv.

 

Bagoly István: Az ötletet magát jónak tartja, azonban a másik oldalon kellene megoldani a parkolást, hiszen a járdaszegélyen a gépjárművek fennakadhatnak.

 

Mészáros Mihály: Az Alispán utca térképen is jelölt részének egyirányúsítását a lakók kérték, egy rövid földútról van szó.

 

Pázmándi Gábor: Egyetértenek az ötlet megvalósításával, bár jelzi, hogy a térképen jelzett Elnök utca az helyesen Főnök utca.

 

A Tisztviselő és Újtelepi Részönkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a Szajkó és az Alispán útra vonatkozó forgalmi rend változás megvalósításával.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2010. március 25-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Mészáros Mihály: Elmondja, hogy a Közgyűlés napirendjén szerepel a város 2009. évi zárszámadása, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása, melyben 4,6 %-os áremelkedés szerepel, valamint az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslat. A Közgyűlés tárgyalni fogja a Velencei út 18778/1 hrsz-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítésére című napirendi pontot, mely a sportcsarnok melletti területre vonatkozik, ez összesen 5 hektár 8199 m2 alapterületű beépítetlen terület. Ebben arról van szó, hogy elvileg van jelentkező az említett területen való beruházásra, melynek fejében az uszodát is üzemeltetné a beruházó, az önkormányzat körülbelül évi 120 millió forint értékben kapacitást kötne le a városi sportrendezvényekre, mely a beruházónak is egyfajta biztosítékot jelentene. A beruházó a sportcsarnok melletti területre a tervek szerint élményparkot és szállodát építene. Az érintett bizottságok megtárgyalták a napirendi pontot, azonban az értékbecslés esetében kiderült, hogy az értékbecslő cég nem rendelkezett azokkal a szakértői papírokkal, amely ekkora értékű beruházáshoz szükséges. Ez az értékbecslés 15.400 Ft/m2 –es árat állapított meg, de új értékbecslés készül. A tervek megvalósításával nagy mértékű területfejlesztés valósulhatna meg, valamint a sportcsarnok hiányosságainak korrigálására is sor kerülhetne. Ezzel együtt a Szent István híd tervei is módosulni fognak, hiszen a Tolmács u. és a Velencei úti összeköttetés valószínűleg tolódni fog, továbbá ha a helyi közlekedési pályázat a ráhordásos mini-buszokkal megvalósulna, akkor a Jegyző - Tolmács utca - Ercsi útvonal is le lenne aszfaltozva. A város honlapján megtalálhatóak továbbá a civil pályázati kiírások, melyekre lehet pályázni, napirenden szerepel a javaslat a volt Lőtér területe településrendezési tanulmánytervének elfogadására című előterjesztés, melyet azonban az ott lakók elleneznek. A Lőteret eladták egy magánszemélynek, aki talált egy beruházót, aki lakóparkot szeretne megvalósítani. A területet felosztották, úgy, hogy körülbelül 300 személyre tervezték, ennek elfogadása fejében pedig a terület 1/3-ad részét átadnák az önkormányzatnak. Ez forgalomnövekedést generálna, valamint az iskolai- és óvodai férőhelyeket is növelné. A Fenyves-Parkvárosi részönkormányzati ülésen megjelentek a lakók, akik ellenezték a tervet, úgyhogy valószínűleg ezt leveszik a Közgyűlés napirendjéről.  A tököli reptérrel kapcsolatos kérdést a környező települések aggályosnak tartották, együttműködést próbálnak kialakítani, további napirendek a 2009. évi beszámolók és tájékoztatók.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Bagoly István: Úgy hallotta, hogy az óvodai felvételeknél elsőbbséget élveznek az úgynevezett „halmozottan hátrányos gyerekek”. Tehát egy rendesen dolgozó fiatal kismamának nem veszik fel a gyerekét, másét meg igen? Hogy vállaljanak a fiatalok így gyereket? Ezt helytelen iránynak és pozitív diszkriminációnak tartja.

 

Mészáros Mihály: Valóban meghatározott kritériumok vannak a felvételiknél, de utána fog nézni.

 

Csóli László: A csatornázás nulladik üteme elindult, illetve ki nyerte meg a Rávna fejlesztésével kapcsolatos pályázatot?

 

Mészáros Mihály: Úgy tudja, hogy a Rávna csapadékvíz elvezetését az Euroaszfalt nyerte, de vannak alvállalkozói, a csatorna pályázatot, ha jól tudja a Strabag nyerte, de a közbeszerzést megtámadták.

 

Bagoly István: A Stop-Shopnál a körforgalmak között lévő mély kátyúkat mikor javítják ki?

 

Mészáros Mihály: Meg kellene teljesen csinálni az utat, de jelenleg nincs rá pénz, 30-40 millió forintba kerülne. Próbálták hideg aszfalttal kijavítani, de az eredmény rövid időn belül ugyanaz lesz, valószínűleg egyenlőre fel lesz maratva az út, a földutak karbantartása is folyamatban van. A Fácán köz is valószínűleg még az idén le lesz aszfaltozva. Az előző részönkormányzati ülésen szó volt a lakók által kezdeményezett lakó-pihenő övezet kijelöléséről, melyet az elmúlt ülésen elfogadott a Közgyűlés. Az Orvos és Titkár utcából is jelezték a lakók, hogy szeretnék az utat leaszfaltoztatni, ez talán belefér a képviselői keretbe, mivel ezek az utcák már csatornázottak. A Díjnok utcában jelezték a lakók, hogy a KissBau előtt nagy sár van, melyet a vállalkozó leaszfaltoztatott, az az utca is csatornázott. Elmondja, hogy áprilisban nem lesz részönkormányzati ülés, ha májusban tartanak, akkor küldenek meghívót. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja a részönkormányzat ülését.

 

 

 

                                                                                                          Mészáros Mihály