EMLÉKEZTETő

 

Készült: A Tisztviselő és Újtelepi Városrész Településrészi Önkormányzat 2009. szeptember 9-ei üléséről

 

Jelen vannak: 11 megválasztott képviselőből 5 fő a mellékelt jelenléti ív szerint

 

Helye: Batthyány Általános Iskola

 

Mészáros Mihály elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a településrész lakosságának résztvevőit, megállapítja, hogy 5 fő jelent meg, így az ülés nem határozatképes, de a megjelentekre tekintettel megtartásra kerül. Ismerteti az írásban kiküldött napirendet. 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1)      Tájékoztató a rendőrséggel és polgárőrséggel kapcsolatos kérdésekről

 

2)      Beszámoló a településrészen végrehajtott járda rekonstrukcióról

 

3)      Tájékoztató a 2009. szeptember 10-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

4)      Egyebek

 

Mészáros Mihály: Amíg a rendőrség képviseletében megérkeznek, elkezdi a beszámolót a járda rekonstrukciókról.

 

1.      NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló a településrészen végrehajtott járda rekonstrukcióról

 

Mészáros Mihály: Elmondja, hogy járdarekonstrukcióra mintegy 100 millió forint lett fordítva a városban, mely választókerületenként lett elosztva, így kb 180 méter járda jutott minden egyes választókörzetre. A 3. választókerületben a Pacsirta u.-i  járdaszakaszt építették ki, valamint az Alispán utcában és a Jegyző utcában végeztek járda felújításokat. Ez utóbbi elvégzéséhez a képviselői keretéből is hozzájárult. Elmondja, hogy a megmaradt képviselői keretét az óvodában lévő csúszda, illetve játszóeszköz beszerzésére fordította, ez mintegy 700 ezer forintot jelentett. Azonban a játszóeszköz megépítésének költségét ki kellett pótolni a polgármester úr keretéből 750 ezer forinttal. A játszóeszköz alá a gyerekek biztonsága érdekében az Európai Uniós szabványnak megfelelő gumiborítás kerül, mely a közeljövőben kerül átadásra. Elmondja, hogy a 4. választókerületben pedig a Szalonka utcában folytattak járdafelújítást, valamint a Fehérvári út végén is kiépítették a járdát, így most már kihelyezésre kerülhet az ÉRD tábla is, mert a közútkezelőnek a járda hiánya volt a kifogása. Egyébként üdvözlőtáblák már kihelyezésre kerültek, de a táblákat a Budafoki úton már össze is firkálták, így ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek a rendőrségen. Hozzáteszi, hogy a 4. választókerületben, a Túzok utcában árokburkolást is végeztek.

 

 

Józsa Csaba: A Szajkó utcában 7,5 tonnás korlátozást nem tartják be a nagyobb gépjárművek, az utca forgalma megnőtt, mert errefelé kerülik ki a városi forgalmat. Elmondja, hogy az út mentén kihelyezett táblák akadályozzák a kilátást kihajtáskor.

 

Bagoly István: A súlykorlátozó tábla alatt szerepel a „kivéve célforgalom” is, szerinte le kellene venni ezt a kiegészítő táblát, a területre kamera kihelyezését ígérték.

 

2.      NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a rendőrséggel és polgárőrséggel kapcsolatos kérdésekről

 

Mészáros Mihály: Megérkeztek a rendőrség és a polgárőrség képviselői, átadja a szót.

 

Tímár László r. alezredes, Érdi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályvezető: Bemutatkozása után, bemutatja a körzeti megbízotti alosztály vezetőjét Somodi Sándort is. Elmondja, hogy Érden 4 körzeti megbízotti irodát szeretnének üzemeltetni, a Duna utcában, a Bem téren, Ófaluban, valamint a körzetet érintően a (Bagoly utcára merőleges) Fehérvári út 16 szám alatti irodát. Ehhez kapcsolódóan megköszöni az önkormányzat támogatását, szeptember végére tervezik a körzeti megbízotti irodák átadását. A kerületet érintően itt fognak tartózkodni a körzeti megbízottak (2 fő), mellettük pedig a polgárőrség-, valamint a Kontravéd Kft. munkatársai. A körzeti megbízottak 8 és 12 órás szolgálatban lesznek, így elérhetőek a helyszínen, valamint számítógépes hálózat is kiépítésre kerül számukra, így nem kell a kapitányságra bemenni ehhez. A megbízottak fogadóórái is ki lesznek helyezve (az iskolához is), szeretnék a kapcsolat kiépítését az állampolgárok és a rendőrök között a bizalom kiépítése érdekében. Kozma Károly kapitányságvezetővel Érden új koncepciót alakítottak ki, a közbiztonsági szolgálat kialakítását szeretnék elérni. A körzeti megbízotti szolgálat most több alosztállyal működik.

 

Somodi Sándor r. százados, Érdi Rendőrkapitányság, Körzeti Megbízotti Alosztály vezetője: Az „Iskola rendőre” program beindítását tervezik, amely elősegíti a rendőrség által a gyermekek felé irányuló átfogó bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet. Feladatuk lesz a gyermekek nevelése a közbiztonságra, s ezzel kapcsolatban a közlekedésre nevelés, a „Közlekedj kulturáltan és biztonságosan” címmel indított program keretében. A szükséges feltételek fennállása esetén minden iskolához tervezik a körzeti megbízott elérhetőségét kihelyezni.

 

Macsotay Tibor: Elmondja, hogy I. félévben is megrendezésre került az iskola felső tagozatában a drogprevenciós közrend és közbiztonsági program. Hozzáteszi, hogy a januárban megkezdett iskolák felügyelete folytatódik, melyet sikeresnek ítél az I. félévre vonatkozóan. Elismeri, hogy ez a rész kevésbé ellátott a kamerarendszerrel.  Most az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium azokon a településeken, ahol már kiépített kamerarendszer működik plusz kamerával támogatja a várost, így Érd további 5 térfelügyeleti kamerát kap, melynek az üzemeltetését, karbantartást kell vállalni. A területet érintően a Vadlúd utcába terveznek egyet. Elsődleges cél a városból kivezető és bevezető utak kamerákkal való lefedése. Úgy gondolják, hogy a város teljes lefedettsége mintegy 180 kamerával lenne megvalósítható, lépésenként igyekeznek minden területrészre ezt megoldani.

 

Tímár László: Elmondja, hogy Budapest VIII. kerületében a jelenlegi javuló körülményeket a térfigyelő kamerarendszer kiépítésével sikerült elérni. Ugyan költséges, de eredményes, és további feltételként szolgál, hogy Érden is kialakítható legyen az élhető közbiztonság. Mint már elhangzott első körben szeretnék a városba ki- és bevezető utakat kamerázottá tenni, hogy a bűncselekmény elkövetői kört kiszorítsák a város területéről. Szeretnék a bűncselekményeket meggátolni, illetve teljesen megszüntetni, tehát hosszú távú eredményt szeretnének elérni.

 

Szabó József: A Szajkó utca és Fehérvári út sarkán lévő kamera felhelyezése után a Karvaly és a Keselyű utcában a forgalom jelentősen megnőtt. Véleménye szerint az említett területet érdemes lenne jobban figyelemmel kísérni és többet járőrözni. Köztudott, hogy ezeket a mellékutcákat használják a bűncselekmény elkövetői is, sokszor a főutak mentére úgynevezett megfigyelőket állítanak, akik jelentik, ha a rendőrök arra mennek.

 

Tímár László: Pontosan ezért szeretnék, hogy a körzeti megbízotti szolgálat helyben legyen, és a körzeti megbízott kiismerje magát a területen és kapcsolatot teremtsen a lakosokkal.

 

Bagoly István: Javasolja, hogy a körzeti megbízott ne abban a körzetben lakjon, ahol szolgálatot teljesít, hogy ne legyen megfélemlíthető.

 

Szabó József: Véleménye, valamint személyes tapasztalata szerint, az emberek több esetben már nem értesítik a rendőrséget, mert értelmetlennek tartják.

 

Tímár István: Az új rendőrkapitány 2 éve került Érdre, próbálnak változtatni a kialakult közvéleményen, és próbálnak érdemben intézkedni.

 

Macsotay Tibor: Gyorsítja a dolgot, ha a lakosok megírják előre a feljelentésüket, vagy a polgárőrségre bejönnek és ott segítenek megírni.  Szeretnék, ha ezen a területrészen is hatékony polgárőr sejt alakulna ki, ehhez is várja a jelentkezéseket, többek között Szabó Józsefét, hiszen korábban jó polgárőr volt.

 

3.              NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2009. szeptember 10-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Mészáros Mihály: Részletesen ismerteti a Közgyűlés napirendi pontjait, elsőként a helyi rendeletekre vonatkozó módosítási javaslatokat, valamint a költségvetést is érintő napirendi pontokat. Elmondja, hogy a napirend tartalmazza a területet illetően a Csér, Csíz és Cinke Cankó utcai vízvezetési szolgalom alapítását, ismerteti a fennálló problémát.

 

Érintett utcákban lakó: Elmondja, hogy az elmúlt év decemberében költözött az érintett utcába, de nem hallott ezekről a problémákról.

 

Mészáros Mihály: Ezzel kapcsolatban a Gárdonyi Géza Általános Iskolában lakossági fórumot is tartottak, de célszerűbbnek tartja, ha felkeresi a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodáját, ahol bővebb és részletes tájékoztatást adnak. Elmondja, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskolát szeretnék bővíteni 12 osztályosra, hogy a diákok helyben tanulhassanak tovább. A helyi körzeti megbízotti iroda kialakítása már szóba került az ülés folyamán, valamint szeretnék létrehozni az Érdi Sport Kft.-t, valamint az Érdi Létesítményüzemeltető Kft-t. Az előbbi azért szükséges létrehozni, hogy a város országos és helyi önkormányzati pályázatokon is indulhasson. Ezen kívül az üzemeltetetés is átláthatóbb lesz és a tervek szerint a szponzori hozzájárulások növekedése is prognosztizálható.

 

 

4.          NAPIRENDI PONT

 

 Tárgy: Egyebek

 

Csóli László: Úgy tudja, hogy Százhalombattán folyamatban van a Benta patak kitisztítása, valamint hasonló kezdeményezésről hallott Tárnokon is. Kérdése, hogy Érden is lesz valami ezzel kapcsolatban, hiszen Érd a két terület között fekszik?

 

Mészáros Mihály: Valóban Százhalombatta nyert egy pályázaton. Érd a Rávna pályázaton nyert, de utána fog nézni, hogy Érden is lesz-e hasonló kezdeményezés a patak tisztításával kapcsolatban.

 

Lakos: A Bölömbika utcai orvosi rendelőt nehéz megközelíteni, jó lenne, ha gyalogátkelő helyet helyeznének oda, mert a forgalom miatt nagyon nehézkes ott az átjutás, valamint több zebra kellene a környékre.

 

Szabó József: Kérdése, ha a Fekete sas utcáig elkészítették a járdát, az utána lévő 3 ingatlant már miért nem érintette?

 

Mészáros Mihály: Minden választókerületben meghatározott összeg került felosztásra, így a kivitelezés is ezen pénzügyi határokon belül történt.

 

Bagoly István: Szeretne érdeklődni, hogy a Lőcsei úton mit építenek?

 

Mészáros Mihály: A Lőcsei u.- Kalotaszegi u. kereszteződésében forgalomlassító körforgalmat építenek. A kivitelezést a Puhi –Tárnok Kft végzi. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja a részönkormányzat ülését.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Mészáros Mihály