EMLÉKEZTETő

 

Készült: A Tisztviselő és Újtelepi Városrész Településrészi Önkormányzat 2009. október 14-ei üléséről

 

Jelen vannak: 11 megválasztott képviselőből 7 fő a mellékelt jelenléti ív szerint

 

Helye: Batthyány Általános Iskola

 

Mészáros Mihály elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a településrész lakosságának résztvevőit, megállapítja, hogy a tagok közül 7 fő jelent meg, így az ülés határozatképes. Ismerteti napirendet. 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Tájékoztató a rendőrséggel és polgárőrséggel kapcsolatos kérdésekről

2)      Csatornázással kapcsolatos tájékoztató

3)      Javaslatok a 2010. évi költségvetési koncepcióhoz

4)      Tájékoztató a 2009. október 15-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

5)      Egyebek

 

  1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Tájékoztató a rendőrséggel és polgárőrséggel kapcsolatos kérdésekről

 

Macsotay Tibor: Elmondja, hogy október 12-én, hétfőn átadásra került a Bagoly és Fehérvári út kereszteződésében levő KMB iroda, mely a jövő héttől fog üzemelni. Céljuk, hogy egyes napszakokban a lakosok bejelentését fogadhassák, ehhez a telefonszámot is meg fogják adni. Elmondja, hogy Érden „mini kamerarendszer” kiépítését is tervezik, főként a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékére, hiszen tarthatatlan a jelenlegi helyezet. A mini kamerarendszer segítségével tetten érhető lenne, ha valaki a szelektív gyűjtőket nem rendeltetésének megfelelően használja, és ezt büntetnék is, ami a (grafiti) falfestőkre is vonatkozik, publikálást fognak kapni az ilyen cselekmények. Ezen a városrészen az új utcanév-táblákat rendszeresen rongálják, melyet megpróbálnak elemezni a térfigyelő kamerák felvételei alapján. Elmondja, hogy a rendőrség pályázat útján további 5 kamerát nyert az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól, az elmúlt időszakban történt romákat érintő támadások miatt, (melyek ugyan nem városunkban történtek). A kamerák közül 3-at Ófaluba, valamint a Szövő - Ötvös utca-, és a Tárnoki Kolozsvári utca kereszteződésébe terveznek kihelyezni. A kiépített kamerahelyek bővítését folyamatosan tervezik. A mini kamerákat nemcsak a rendőrség figyelheti majd, hanem az erre felhatalmazott is.

 

Simó Károly: Hozzáteszi, hogy az Érdi Környezetvédő Egyesület is nyert pályázaton egy kamerát, mely megtekinthető a www.avarosvedo.hu oldalon.

 

Kertész Balázs őrmester, körzeti megbízott: Bemutatkozását követően elmondja, hogy ő az új körzeti megbízott ezen a városrészen. Andorkó Tiborral, az ófalusi körzeti megbízottal dolgozik párban, amikor szolgálatban vannak, de az időbeosztásuk változó. Mint már elhangzott a részönkormányzati ülésen is a Közrendvédelmi Osztály átalakításon esett át, Somodi Sándor 5 főt vett át, így október 1-jétől 8 körzeti megbízott tevékenykedik, a körzeteik megegyeznek a részönkormányzatok területeivel, szomszédos területszomszédok dolgoznak együtt. Ófaluban a Római úton, az úgynevezett „volt Halla ház” épületében van a körzeti megbízotti iroda, a fogadóórák kialakítása még folyamatban van. Mellettük tevékenykedik a polgárőrség is, melyet szintén 24 órásra terveznek, valamint rendőr hallgató kollégák is segítik munkájukat. Bejelentést a 20/ 911-2896 –as telefonszámon tehetnek, ez a körzeti megbízott száma, amikor ők nincsenek szolgálatban ezt a számot a kapitányságra irányítják át.

 

Mészáros Mihály: Kérdés, észrevétel nem érkezett, megköszöni a beszámolót.

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Csatornázással kapcsolatos tájékoztató

 

: A város pályázatot nyújtott be a csatornázásra, melyet a Kormány is támogatott, a támogatási szerződést 2009. augusztus 17-én írták alá, mely kikerült Brüsszelbe elbírálásra. Hamarosan befejeződik az értékelési folyamat. A projekt megvalósulása elindult, 2012. december 31-éig be kell fejezni, ehhez minél hamarabb meg kell kezdeni a fizikai munkálatokat. Ahhoz, hogy a kivitelezésre ki lehessen írni a közbeszerzést, el kellett kezdeni a tervezési munkát. Úgy gondolják, hogy a közbeszerzési eljárás 2010 I. félévében befejeződik és a II. félévben megkezdődhet a megvalósítás folyamata. Jelenleg is tevékenykednek a városban felmérők, hogy felmérjék az egyes ingatlanokat. Háromszor próbálnak egyeztetni az ingatlan tulajdonosokkal, de hagynak értesítést és az Alispán u. 8. szám alatti Irodában is segítséget nyújtanak. Tehát ők a közcsatorna tervezése során nyújtanak segítséget, nem a magánterületen, a csatornát a telken belül a kerítéstől számítva körülbelül 1 méterre vezetik be, ezen belül a tulajdonos feladata a megvalósítás, melyet meg kell terveztetni. Fontos, hogy szakembereket kell bevonni a terveztetésbe, aki az üzemeltető felé biztosítja, hogy minden rendben legyen. Célszerű, ha a tervezőnek a munkáját elfogadják az ÉTV-nél. Két fórumot is szerveztek, hogy az érdi vállalkozók jelentkezzenek erre a munkára, eddig 6 tervező jelentkezett viszonylag megfelelő áron. Amennyiben tudnak jelentkezőket a munka elvégzésére, azt Alispán utcai irodában Telefonszám: 23/521-340, Email: info@erdicsatornazas.hu tehetik meg, ezt érdemes már most megterveztetni, hiszen még nincs túljelentkezés a munkájukra, nincsenek túlvállalva. A csatornázásról további információkat olvashatnak a www.erdicsatonazas.hu oldalon. A közcsatornához az ingatlantulajdonosoknak az önrész összegét, azaz 250 ezer forintot kell befizetniük, mely mintegy 17 ezer ingatlant érint, ez 4,2 milliárd forint lesz, valamint az önkormányzat 1,2 milliárd forinttal járul hozzá. A részletfizetés 2008. októberében elkezdődött, 2009. augusztus végén történt egy összesítés, melyről az egyenleget, illetve (akinek volt) a hátralék összegét is megküldték. Aki egyösszegű befizetést vállalt, a 250 ezer forint befizetési határideje október 30-a. Többen jelezték, hogy egyéb okok miatt, mégsem tudják vállalni ezt az egyösszegű kifizetést, azonban abban az esetben a részletfizetést vállaltak által az eddig befizetett összeget kell befizetni, tehát az egy év 31.250 ezer forint és plusz 6.000 forint az adminisztrációs költség összege, a hátramaradó részt ezután havi részletekben, folyamatosan lehet törleszteni.

 

 

Balogh László: Mekkora az állami támogatás?

 

Simó Károly: Az ingatlan tulajdonosok és az önkormányzat által összeadott önrész 5,4 milliárd forint, a teljes projekt összege pedig 24,5 milliárd forint, tehát a két összeg különbsége az mind állami támogatás. Elmondható, hogyha a lakosok nem adnának bele az önrész összegébe, akkor később a csatornadíj még magasabb lenne, mint a főváros esetében. A szippantás ára 1530 forint körül van jelenleg köbméterenként, ehhez képest körülbelül 320 forint lesz a csatornadíj.

 

Balogh László: Tehát a csonk 1 méterre kerül be az ingatlanra, a gödör kiásása és az csatorna ingatlanon belüli elvezetése nincs benne?

 

Simó Károly: Telekhatáron belül 1 méterre kerül be a csonk, a tulajdonosnak kell egy tisztítóaknát építeni (200-as cső lefedve) és onnan lehet csatlakoztatni a bekötő vezetékre, de ennek megvannak a szabályai.

 

Balogh László: Mi van a határidőkkel?

 

Simó Károly: 2012. december 31-éig be kell fejezni a projektet, mivel az elszámolást meg kell tenni.  240 kilométer csatornát kell építeni Érden, szakemberek szerint határidőig befizethető. A közbeszerzés során kialakul majd a vállalkozói ár.

 

Lakos: Amennyiben valakinek elkészült a háza és megvan a csatorna helye, annak is meg kell terveztetnie?

 

Simó Károly: Amennyiben a közcsatornára ráköthető, akkor nem, a kiviteli tervezés időpontját azért hozták mintegy egy évvel előrébb, hogy ezek a problémák kiderüljenek.

 

Mészáros Mihály: Mi a teendő, ha valakit nem érnek el a felmérők?

 

Simó Károly: Minden ingatlan tulajdonoshoz kimennek, és értesítést hagynak.

 

Dózsa György: Amennyiben egy helyrajzi számon két vízóra van, azt hol lehet egyeztetni?

 

Simó Károly: Az Alispán u. 8. szám alatt lévő irodában, a jegyzőkönyvek is itt tekinthetők meg, ha probléma van, újra kimennek a helyszínre. Amennyiben egy helyrajzi számon két vízóra van, az két egységnek számít, javasolták, hogy kössenek két szerződést.

 

Pázmándi Gábor: Milyen diploma kell, hogy terveztetni lehessen?

 

Simó Károly: Gépész, illetve tervező építész, valamint kamarai tagnak kell lennie.

 

Csóli László: Hozzáteszi, hogy a szomszéd telkén keresztül akarnak valamit vezetni, ahhoz szolgalmi jog kell.

 

Bagoly István: Van olyan utca, ahova nem viszik be a csatornát?

 

Simó Károly: A Fundoklia völgy környékén lévő Sóskúti út alatti részre, valamint a Judit és Júlia utcába is problémás.

 

Mészáros Mihály: Mi van a Csér és Csíz utcákkal?

 

Simó Károly: Több tulajdonossal sikerült megegyezni.

 

  1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Tájékoztató a 2009. október 15-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Mészáros Mihály: Ismerteti a Közgyűlés főbb napirendi pontjait, elsőként a zajrendelet módosítását, melyet elsősorban a Tököli reptér forgalmával kapcsolatos aggályok miatt kell helyi szinten kell szabályozni. Az Ófalusi Kakukk hegyi részt, az önkormányzat fokozottan kívánja védeni. Elmondja, hogy szigorodni fog a fák kivágásának a rendje, szükséges a költségvetési rendelet módosítása is, a Gárdonyi Géza Általános Iskola befejezéséhez 60 millió forintot kell beépíteni, valamint az adósságkezelési szolgáltatásra kötnek szerződést a TIGÁZ-zal, tehát már nem csak az ÉTV-nél és az ELMÜ-nél lehet támogatást kérni 100-200 forintig, ha valakinek hátraléka van. Ismét napirendre került a Sport Kft. megalakítására vonatkozó javaslat, melyben az ÉVSE, a kézilabda és egyéb egyesületek kívánják összevontan üzemeltetni Kft. formájában, ebből az önkormányzati tulajdon 75 százalék lenne. Napirenden van a belvárosi akcióterületi terv, melyben a tervezett sétáló utcát szeretnék egy helyrajzi szám alá vonni.

 

Simó Károly: Erre a pályázat be van adva, november végén hirdetnek eredményt, a projekt tartalmazza a Földrajzi Múzeum tetőterének és fűtésrendszerének rendbehozatalát, valamint a Geszelyi Házét is, továbbá sétáló utca kerülne kialakításra az Alsó és Felső utca között, második szakaszban pedig a Béke térig. Az Alsó utca lezárásra kerül a Főtér kialakítására.

 

Mészáros Mihály: További napirendként szerepel, egy roncs tűzoltóautó felajánlása Budaörs számára alkatrésznek, további 7 szelektív gyűjtősziget kialakítása, valamint egy belső ellenőrzési terv 2010-re, és zárt ülés keretében a Szociális Díjra javaslat.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Balogh László: Nem tervezik ezen a környéken a zebrák felfestését, hiszen nagyon nehézkes a gyalogos közlekedés?

 

Simó Károly: Ehhez szabályokat kell betartani, hogy hol kerüljön kialakításra, 2 és 4 millió forint között van egy gyalogos átkelőhely kialakítása, hiszen világítás is szükséges.

 

Szincsák Gábor: Mi van a Benta-völgyénél lévő építkezéssel?

 

Simó Károly: Nem kaptak építési engedélyt, mert túl sűrűre tervezték a beépítést.

 

Pázmándi Gábor: Jelezni szeretné a csatornából jövő bűzt az Intéző u. 10. számnál lévő csatorna nyílásból, valamint a Kós Károly Szakképző Intézmény után lévő szakaszon.

 

Mészáros Mihály: Javasolja, hogy ezt írásban is jelezzék a Hivatal felé.

 

Csóli László: Elmondja, hogy a szennyvíz annyira feltorlódik, így visszafolyik, Tárnokról, valamint az Esküdt utcából is itt folyik keresztül, a probléma akkor keletkezik, amikor a 3 átemelő egyszerre dolgozik. Ez műszaki probléma, hiszen ha üres a csatorna az tele van gázzal, és amikor jön a szennyvíz, akkor az ezt a gázt kinyomja.

 

Lakos: Ez az új csatorna esetében nem fog előfordulni?

 

Simó Károly: A Tárnokról jövő bevezetést új vonalon kell elvezetni és a régi annyiban is mentesül, tehát erre már külön gerinc lesz.

 

Mészáros Mihály: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja a részönkormányzat ülését.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Mészáros Mihály