EMLÉKEZTETő

 

Készült: A Tisztviselő és Újtelepi Városrész Településrészi Önkormányzat 2009. május 20-ai üléséről

 

Jelen vannak: 8 megválasztott képviselőből 6 fő a mellékelt jelenléti ív szerint

 

Helye: Batthyány Általános Iskola

 

Mészáros Mihály elnök: A jelölőgyűlést követően ismételten köszönti a megjelent képviselőket, a településrész lakosságának résztvevőit, megállapítja, hogy 6 fő jelent meg, így az ülés határozatképes. Ismerteti az írásban kiküldött napirendet, melyből az új tagok megválasztására az ülést megelőzően külön sor került.  Felteszi szavazásra a napirendet.

 

A Tisztviselő és Újtelepi Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendet.

 

NAPIREND:

 

1)      Tájékoztató a rendőrséggel és polgárőrséggel kapcsolatos kérdésekről

 

2)      Tájékoztató a 2009. május 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

-         Javaslat a Batthyány Terv időarányos teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására és felülvizsgálatára, szándéknyilatkozat nyújtására pályázatokhoz

 

3)      Egyebek

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a rendőrséggel és polgárőrséggel kapcsolatos kérdésekről

 

Mészáros Mihály: A rendőrség részéről jelezték, hogy nem biztos, hogy jelen tudnak lenni az ülésen. Javasolja, hogy azért mondják el a résztvevők tapasztalataikat, esetleg kérdéseiket, melyet ha szükséges továbbítanak az illetékesek számára.

 

Csóli László: Elmondja, hogy a Vadlúd, Hattyú és Vöcsök utca környékén a kábelégetések miatt sokszor elviselhetetlen a füst és emiatt a levegő szennyezettsége, nem tudnak kimenni a lakásból. Jelentették az önkormányzat és a rendőrség felé, ez utóbbiak a bejelentés után kijönnek rögzítik az eseményt, azonban miután elmennek újból folytatódik az égetés. Legutóbb a kábeleket a rendőrök szeme láttára vitték át a másik utcába. Figyelmeztetés után büntetést is kellene kiszabni, hiszen ha fokozatosan büntetnék őket, annak talán lenne eredménye.

 

Mészáros Mihály: Fel fogják hívni a hatósági iroda figyelmét a problémára.

 

Dombai Tamás: Elmondja, hogy közterület-felügyelők és rendőrség is kint volt ez ügyben, gyakorlatilag az elkövető fenyegette őket, igazi intézkedés nem történik, pedig valóban nagy problémát jelentenek.

 

Kopor Tihamér: A térfigyelő kamerákat mikor helyezik üzembe?

 

Dombai Tamás: Júniusban átadásra kerülnek, a rendőrségen építik a figyelőrendszert, a próbaüzemet június elejére tervezték.

 

Tóth Lászlóné: Lehet tudni a pontos helyeket?

 

Dombai Tamás: Több, mint 50 kamera kihelyezéséről van szó, több ütemben, melyek a városba vezető utakon, körforgalmakba, illetve kereszteződésekbe lesznek kihelyezve, de lesznek mobil kamerák is. Mozgószolgálat lesz, mely rendőrökből és közterület-felügyelőkből fog állni, hogyha valamit észlelnek azonnali intézkedés történhessen.

 

Futó Tamásné: Azt hallotta, hogy környéküket iparterületnek minősítették.

 

Dombai Tamás: Nincs tudomása ilyenről.

 

Mészáros Mihály: Elmondja, hogy a múltkori ülésen elhangzottak a Délibáb utcai vasteleppel és az onnan származó présgépből eredő zajjal kapcsolatos panaszok, melyekre az önkormányzat megpróbált lépéseket tenni, azonban a felek nem jutnak megegyezésre. A Tolmács utcában lévő vállalkozó (fatelep) megcsináltatta a 6-os útra vezető utat mart aszfalttal. A tervek készülnek a rendes aszfaltozásra is, így az ipartelepet a 6-os elkerülő útról akadálymentesen lehetne megközelíteni. Felhívja a figyelmet, hogy az utakon sok trafipaxot helyeztek ki, figyeljenek erre a vezetésnél, valamint a válság kapcsán még több besurranásos lopás történik, fokozottan figyeljenek az értékek védelmére, a rendőrség többször felhívta a lakók figyelmét, hogy ajtajukat zárják be, még akkor is, ha otthon a kertben tartózkodnak.

 

Bagoly István: A poros úton 30-as táblát helyeztek ki, melynek betartását ellenőrzi a rendőrség.

 

Lakos: A rendőrség különböző civil autókból is méri a sebességtúllépést.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2009. május 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

-         Javaslat a Batthyány Terv időarányos teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására és felülvizsgálatára, szándéknyilatkozat nyújtására pályázatokhoz

 

Mészáros Mihály: Részletesen ismerteti a Közgyűlés napirendi pontjait. Többek között elmondja, hogy sokan a városközpontban hagyják napközben gépjárműveiket, így más nem tud parkolni, ezért tervezik a fizetős parkoló övezetek meghatározását. A Batthyány program azokat a célokat tartalmazza, melyet a városvezetés szeretne megvalósítani, az erről szóló anyag a tagoknak megküldésre került, de a város honlapján is megtalálható, a 2009. évi lomtalanítási ütemtervvel egyetemben, melyre idén szeptemberben kerül sor, szombati napokon. (Az ütemterv megtalálható az Érd-Kom Kft. honlapján is.) A TEUT program keretében a Lőcsei út felújítására kerülne sor, a civil pályázatok keretében a pályázó Érdi szervezetek kaphattak támogatást. Elmondja, hogy a folyékony hulladék szállításának díja is emelkedni fog, tavaly 1360 forint + Áfa volt, mely most 4 %-kal emelkedne, így 1415 forint + Áfa lenne a lakossági díj. Az elmúlt ülésen már többször felvetették a lakók a Kós Károly Szakiskola TISZK-hez (Területi Integrált Szakképzési Központ) való csatlakozását, melyet szintén a holnapi nap folyamán fog tárgyalni a Közgyűlés.

 

3. NAPIRENDPI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Tóth Lászlóné: Tűrhetetlennek tartja a Volán helyi járatainak közlekedését, hiszen csak óránként járnak buszok. Ütemezzék ésszerűbbé a menetrendet, egyes időpontban ne 5 perces eltérés legyen két járat között, utána meg egy óráig nem jön busz.

 

Mészáros Mihály: A Volán valóban gazdasági okokra hivatkozva csökkentette a járatok számát. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a helyi belső közlekedés javítására.

 

Tóth Lászlóné: Lakhelyéről a Szakorvosi Rendelőbe a buszjegy 180 forintba kerül, és utána az Ófalusi járatra is ugyanennyi, (hiába csak 2 megállót megy) így 4-szer 180 forintba kerül, ha orvoshoz kell menniük, pedig sokkal nagyobb távolságra is ennyibe kerül a jegy. Javasolja a szakaszjegyek bevezetését.

 

Mészáros Mihály: Tolmácsolni fogja a javaslatot, de a Volánnal nehéz megegyezni, belső hálózat esetén szabályozhatná az önkormányzat a jegyek díját.

 

Csóli László: A Vadlúd utca végén 20 és 22 óra között viszik el a szemetet, és még este kell kimenni az üres kukáért, amiket több helyen el is lopnak ilyenkor este.

 

Mészáros Mihály: Több hasonló bejelentés érkezett az önkormányzathoz, már többször felhívták a szolgáltató figyelmét a problémára.

 

Vágási Sándor: Nem rendeltetésszerűen végzik a szolgáltatást, hiszen a szemétszállítás rendjét önkormányzati rendeletben szabályozták, módosítsanak rendeletet. Nézzen ennek a lehetőségnek utána.

 

Mészáros Mihály: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, bezárja a részönkormányzat ülését.

 

 

 

 

 

                                                                                                            Mészáros Mihály

                                                                                                                        elnök