EMLÉKEZTETő

 

Készült: A Tisztviselő és Újtelepi Városrész Településrészi Önkormányzat 2010. január 27-ei üléséről

 

Jelen vannak: 11 megválasztott képviselőből 7 fő a mellékelt jelenléti ív szerint

 

Helye: Batthyány Általános Iskola

 

Mészáros Mihály elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a településrész lakosságának résztvevőit, megállapítja, hogy a tagok közül 7 fő jelent meg, így az ülés határozatképes. Ismerteti napirendet. 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Tájékoztató a rendőrséggel és polgárőrséggel kapcsolatos kérdésekről

 

2)      Tájékoztató a 2010. január 28-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

3)      Egyebek

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a rendőrséggel és polgárőrséggel kapcsolatos kérdésekről

 

Macsotay Tibor: Az Érd központjában lévő vasúti gyalogos aluljáró biztonságával kapcsolatban benyújtottak egy fényképes anyagot, melyet Segesdi János alpolgármester úr fog tolmácsolni a MÁV felé. A térfigyelő rendszer kidolgozásakor felszólították a MÁV-ot is, hogy célszerű lenne kamerákat elhelyezni, de a hozzáállásuk negatívnak bizonyult, de reméli, hogy ez megváltozik. Szeretnék, ha a 2 kamera – melynek költsége 3,2 Millió forint körüli összeg lenne - kihelyezésre kerülhetne. Az az előny is származna a kamera kihelyezéséből, hogy az ott lévő szelektív hulladéklerakó is megfigyelhető lenne, valamint az utóbbi időben az említett környéken sok agresszió éri a járókelőket. Ebben az ügyben lépni kell, hiszen sok bejelentés érkezett és a probléma egy részét ez megoldhatná. Véleménye szerint 5 kamera kihelyezése lenne célszerű, így az Európa sétány, valamint Érd-Felső megálló két irányból megfigyelhető lenne.

 

Csóli László: Véleménye szerint a Bagoly utca sarkán működő körzeti megbízotti szolgálat tapasztalatai alapján jól működik. Egyik éjszaka 2 órakor égettek, melyet bejelentett és azonnal intézkedés történt, melyet ez úton is szeretne megköszönni.

 

Kertész Balázs: Valóban hozzá érkezett a bejelentés, de az is közrejátszott a gyors intézkedéshez, hogy éppen szolgálatban volt. Kéri, hogy továbbra is jelezzék a problémákat a 0620/911-2896-os telefonszámon, amennyiben szolgálatban van, intézkednek.

 

Macsotay Tibor: A polgárőrséghez is jelezhetik a problémákat, a két szervezet összehangoltan működik.

 

Mészáros Mihály: A gépjárművek zöldkártyájával kapcsolatban szeretne pontos felvilágítást kapni.

 

Kertész Balázs: A zöldkártya a gépjárművek műszaki vizsgájával van jelenleg egybekötve, tehát külön nem kell zöldkártyát csináltatni, akinek hamarabb járna le, hanem a műszaki vizsgával együtt lesz érvényes.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2010. január 28-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Mészáros Mihály: Egyenként ismerteti a január 28-ai ülés napirendi pontjait, melyek között szerepel a köztisztviselők és az önkormányzati fenntartásban működő intézményekben dolgozó közalkalmazottak béren kívüli juttatásának megállapítására vonatkozó javaslat, ez az úgynevezett cafeteria rendszer. Emelkedni fog a helyi buszközlekedés díja, az önkormányzati támogatás a Volán működéséhez tavaly 35 millió forint volt, mely a 2009-es évre várható 4,2%-os fogyasztói árindex növekedés alapján 2010. január 1-jével 36.470.000,- Ft/év + ÁFA összegre módosul. A vonaljegy 175 forint lesz elővételben, amennyiben a gépkocsi-vezetőnél vásárolják 210 forint, az egyvonalas havi bérlet 3635 forint, az összvonalas havi bérlet pedig 4215 forint, a tanuló/nyugdíjas pedig 1255 forint lesz. A javaslat a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól pedig a jelenlegi terven felüli rákötések díjtételéről szól, voltak olyan területek is melyek nem szerepeltek az eredeti tervbe, illetve vannak, akik utólag kötnének rá a csatornára. Szó lesz többek között a város területén működő Városfejlesztési-, Létesítményüzemeltető-, Sport- és Érd Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft. üzleti tervének elfogadásáról. A napirendek között szerepel egy projektjavaslat benyújtása vízi közlekedés és kikötő fejlesztésére. Szentendre és Százhalombatta között működő vízi közlekedési útvonathoz szeretne csatlakozni a város. Szó lesz a csatornázási programra vonatkozó üzemeltetői kérdések rendezéséről, valamint a Gárdonyi Géza Általános Iskola átszervezéséről, hiszen 4 osztályos gimnázium lesz, a Vörösmarty Gimnáziumba nagy a túljelentkezés, szeretnék a diákokat Érden tartani. Végül közterület elnevezésekről, a városi díjak odaítélésére hoznak létre előkészítő bizottságot, valamint a Gesztelyi ház vagyonkezelői jogának átadásáról szóló határozatot vonják vissza, végül tájékoztatók lesznek.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Dombai Tamás: Az elmúlt részönkormányzati ülésen felmerült a lakó-pihenő övezet kialakítása a környéken, melyet felvetett a Közgyűlésen is, javasolták, hogy ezt terjesszék elő és tárgyalja meg a konkrét javaslatot a részönkormányzat. A Csalogány-, Páva-, Fehérvári út, Pintyőke-, Szajkó utca és Fácán köz által határolt területet szeretné lakó-pihenő övezetté nyilvánítani. Amennyiben ezt a Közgyűlés is elfogadja, forgalom csillapítása, illetve forgalomszűkítésekre is sor kerülne, valamint ehhez kapcsolódóan a parkolási rendelet módosítására is. Az előbb ismertetett Közgyűlési napirendek közül a Volán menetjegy árainak emelését nem fogja elfogadni, hiszen véleménye szerint más módon is lehetne spórolniuk, nem csak az áremelés által. Fel szeretné vetni az ülésen, hogy az Érdi nagyállomást nem lehet megközelíteni, a Bagoly utcáig kell kerülni.

 

Mészáros Mihály: A vasútállomáson való átkeléssel kapcsolatos problémákat felvetette az elmúlt Közgyűlés ülésén, mellyel kapcsolatban azt a választ kapta a hivataltól, hogy felvették a kapcsolatot a MÁV illetékes irodájával, az erre vonatkozó levél másolatát is kézhez kapta.

 

Dombai Tamás: Úgy gondolja, hogy a tavasz beköszöntével, ha a Máv ismételten nem kaszáltatja a parlagfüvet a vasút oldalán feljelentést fog írni, mert nem történik semmi a felszólításokra.

 

Lakos: A jegyzőnek meg van a hatásköre arra, hogy elrendeltesse a kényszerkaszálást, és azt kiszámlázzák a MÁV-nak.

 

Mészáros Mihály: Ilyenre már volt példa, azonban a MÁV vitatta a kaszálás összegét. Az elmúlt ülésen elhangzott egy észrevétel a Mérnök és Intéző utca sarkán lévő szennyvízcsatornából áradó bűzről, melyet szintén felvetett az Közgyűlésen, ismerteti az erre kapott választ. „A probléma megoldása érdekében az ÉTV Kft. részéről a filteres bűztelenítő berendezések megrendelése megtörtént, a kedvezőbb (tavaszi) időjárás beálltával beépítésre kerülnek, ez a megoldás a szagok nagyobb részét semlegesíteni fogja. Továbbá … kiépítésre kerül plusz egy nyomóvezeték, amely a Jegyző u. és Karolina utca vonalán a Felső utcai szennyvízcsatorna vezetékhez fog csatlakozni, így a Mérnök utcai csatornavezeték tehermentesítve is lesz….”

 

Edelstein József: Ismételten felveti a már többször kért Fácán köz aszfaltozásának problémáját, véleménye szerint a kátyúzások árából már az utat is leaszfaltozhatták volna. Megköszönik a Gárdonyi Géza Általános Iskola uszodájának megvalósítását, azonban kérdése, hogy az ott úszni tanuló diákok által befizetendő díjat ki állapította meg? Unokája második osztályos, és akik iskolából jelentkeztek az oktatásra egy testnevelés óra 950 forintba kerül, pedig az első osztályosoknak ingyen van az úszásoktatás. Egy diák belépő 600 forintba kerül, ehhez képest tartja soknak a 950 forintot, hiszen az oktatás így egy hónapban mintegy 4000 forintot jelent.

 

Mészáros Mihály: A nagycsoportos óvodások és az első osztályosok úszásoktatása esetében az önkormányzat ingyenessé tette a belépést. Az úszásoktatás díja véleménye szerint tartalmazza az oktató díját, valamint amennyiben távolabbi iskolából érkezik a buszköltség díját is.

 

Kiss Ferenc: A tornaóra kötelező, tehát a gyerekeknek azon részt kell venni, aki ki tudja fizetni az úszásoktatás díját, annak tanulhat a gyereke, aki nem annak csak az udvaron vagy a tornateremben játszik?

 

Dombai Tamás: A 950 forintot szintén durvának tartja, hiszen ha az oktatást beleveszik a díjba legközelebb a matematika óráért is díjat számolnak fel? Az önkormányzat azokat az egyesületeket, akik az oktatást szervezik és végzik a sport keretből támogatja, ezt a holnapi Közgyűlésen fel fogja vetni.

 

Edelstein József: Az önkormányzat tud valamit a festékgyárról? Elmondja, hogy nitro-higítós festékeket gyártanak a lakóteleptől néhány méterre, ez ellen a Fácán közi lakótelepiek tiltakoznak. Többek szerint sok rákos megbetegedés van a környéken, kéri, hogy ennek nézzenek utána. A környékükön kifogásolja a közbiztonság helyzetét is, melyet nagyon gyengének tart.

 

Kiss Ferenc: Amióta megnyitották az M6-os utat a Szajkó utca forgalma többszörösére nőtt, melyhez képest az útminősége nagyon rossz, amíg ennyit kátyúznak és nem aszfaltozzák le az utat, ez pénzkidobásnak minősül.

 

Mészáros Mihály: A Szajkó utca melletti területre terveztek egy beruházást, mely megoldhatta volna a forgalom elvezetését, de tudomása szerint egy nemzetközi gázvezeték fut ezen területek alatt.

 

Kiss Ferenc: A múltkor azt az ígéretet kapták, hogyha elkészül a Batthyány Sportcsarnok az utat is megcsinálják.

 

Dombai Tamás: Valóban az elhangzott ígéretet kapta.

 

Edelstein József: Úgy tudja, hogy a tornaterem elkészültével a női kézilabda edzések is meccsek is itt lesznek, amennyiben a csapat bejut az MB1-be, akkor a vendégcsapatok és szurkolóik ezeken az utakon jutnak el a sportcsarnokig?

 

Dombai Tamás: Ehhez kapcsolódóan a parkolást is meg kell oldani.

 

Kiss Ferenc: A forgalom ezzel tovább fog nőni, az úton lévő por miatt nagyon sok gyümölcsfájuk tönkrement, sok káruk van az út minősége miatt. Hozzáteszi, hogy véleménye szerint a beruházások mértéke más választókerületekben nagyobb mértékűek, nem érti, hogy a fejlesztések miért nem egységesek.

 

Mészáros Mihály: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja a részönkormányzat ülését.

 

 

 

                                                          

 

                                                                                                          Mészáros Mihály