Az ülés helye: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 19-21,6. sz. terem)

Időpont: 2009. december 16. szerda 17 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint  

 

 

Dr. Veres Judit (Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés nem határozatképes 4 fővel, de a megjelent településrészi önkormányzati tagok és a meghívott vendégek miatt megtartja az ülést. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2)      Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3)      Rendeletalkotási javaslat a „lakásért életjáradékot” program bevezetéséről

4)      Javaslat „Érd MJV közösség közlekedése feltételeinek fejlesztése a helyi autóbusz-hálózat megújításával, akadálymentesítésével, valamint az elővárosi vasúttal teljes egységet képező szolgáltatási rendszer kialakításának előkészítésével” c. pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges döntések meghozatalára

5)      Javaslatok a Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzat 2010. évben felhasználható 6 millió Ft-os keretére

6)      Aktuális ügyek (A megépült járdák, vízelvezetők)

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Gajárszki Ádám (körzeti megbízott): Elmondja, hogy az elmúlt hónapban többször is sor került ellenőrzési akciókra, amikor is az ittas vezetők kiszűrése, körözött személyek felderítésére és elfogására került a hangsúly. Ezek az akciók általában sikeresek. A Karácsony közeledtével a hangsúly az utcai árusok és az utcán áruló személyek ellenőrzésére terelődik. A karácsonyi bevásárlást intézők figyelmetlenségének kiküszöbölése – megpróbálnak jelen lenni a parkolóknál a gépkocsi feltörések megelőzése érdekében. A megelőzésre külön tervek készültek és aszerint járnak el. Az emberi hiszékenység, figyelem lanyhulását természetesen nem tudják kiszűrni. A térfigyelő kamerák folyamatosan működnek. A tűzifa árusok is a látókörükbe kerültek, mert egyrészt a leszállított fa mennyisége kevesebb szokott lenni, mint a kifizetett, másrészt figyelemelterelésre (besurranás) is fel szokták használni, illetve sokszor engedély nélkül árulnak.

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

 

A Polgárőrség egyéb elfoglaltsága miatt a napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Rendeletalkotási javaslat a „lakásért életjáradékot” program bevezetéséről

 

Grajczár Mária (Polgármesteri Hivatal, Stratégiai Iroda, Jogi csoport): Régi igény, hogy az életjáradéki program megvalósuljon, több hitelintézet is nyújt ehhez hasonló szolgáltatást. Nagyon sok rászoruló, idős ember van Érden – akinek az anyagi helyzetén javíthatna a program bevezetése – és akik bizalmatlanok a hitelintézetekkel szemben. Az önkormányzat felé nagyobb a lakosság bizalma, mint a bankok felé. A rendelet személyi hatálya az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel és ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyekre, akik a 65. életévüket betöltötték terjed ki. Tárgyi hatálya, hogy milyen ingatlanra lehet. Az, hogy ingóságra kössenek-e az vitát váltott ki és abban egyeztek meg, hogy ami muzeális értékű ingóság, vagy pedig Érd helyi történetéhez kapcsolódó vagyontárgy azokra lehet kötni az ingatlan mellett, tehát külön nem lehet. A megkötésre vonatkozón szabályozza a rendelet, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani (tulajdoni lap, különböző nyilatkozatokat. A temetésről való gondoskodás szintén vitás téma volt – ami általában a tartási szerződéshez kapcsolódik, de benne maradt, mert az önkormányzatnak abban az esetben, ha a halottnak nincs olyan közeli hozzátartozója, aki a temetésre kötelezhető lenne, akkor közköltséges temetéssel gondoskodik az önkormányzat. Ezért a vallási hovatartozásról is lehet nyilatkozni. Az életjáradéki szerződés megkötését megelőzi egy ingatlan értékbecslés készítés és egy állapot felvételi adatlap kitöltése. Meg kellett határozni, hogy melyek azok ingatlanok, amelyekre az önkormányzat szeretne szerződést kötni. Műszaki korláthoz, illetve értékhatárhoz kötött. Az értékbecslés költségét, aki visszalép a szerződéstől meg kell térítenie. A szerződés megkötésére a rendelet a polgármestert hatalmazza fel, hogyha minden megfelel a rendeltben foglaltakkal, akkor automatikus megkötheti a szerződést. Amennyiben valami esetben nem felel meg a kritériumoknak, akkor a Vagyongazdálkodási és Beszerzési Bizottság javaslatának bekérését követően nem egyedül dönt, muzeális értékű ingóság ügyében pedig az Oktatási és Művelődési Bizottsággal közösen. A rendelet szabályozza, hogy milyen feltételekkel és hogyan jogosult tovább az ingatlantulajdonos a további használatra. Negyedéves rendszeres ellenőrzési joga van az önkormányzatnak (számlák, műszaki állapot), amennyiben a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és ez az ellenőrzéskor kiderül, akkor a következő havi járandóság terhére az önkormányzat kiegyenlítheti. A biztosítást az önkormányzat fogja megkötni, mint az ingatlan új tulajdonosa. Az ingatlan tulajdonjoga a szerződés megkötésével átszáll az önkormányzatra, de az ingatlan nyilvántartáson bejegyzésre kerül az életjáradéki joga, az elidegenítési és terhelési tilalom. Az életjáradéki díj két összegből tevődik össze. A szerződést követően lesz egy egyszeri kifizetési összeg, illetve utána havi életjáradéki összeg, amelyet a jogosult életkora és ötévenként ugrik a szorzótábla. Az életjáradéki szerződés megkötésével egyidejűleg Kötelezettet Kezelési költség és kockázati tényező jogcímén az összeg 10 %-a illeti meg, melyet a járadékalap számításakor vesz figyelembe. A fennmaradó összeg képezi a járadékalapot. A járadékot kérheti postai utalvánnyal, átutalással. Ha szerződésszegő magatartás történik, amit nem lehet helyrehozni, akkor bírósághoz kell fordulni. A szerződést csak tehermentes ingatlanra lehet kötni. Akinek esetleg felhalmozott közüzemi díj tartozása van, de nincs még végrehajtási jog bejegyezve az ingatlan nyilvántartásra, akkor a közműszolgáltató nullás igazolást bekéri az önkormányzat és az egyösszegű első kifizetés terhére kiegyenlíti az önkormányzat és ezután a havi számlák kifizetése terheli a jogosultat.

 

Fürjész Bertalanné (tag): Kérdezi, hogy a rászorulók erről honnan értesülhetnek.

 

Grajczár Mária: A rendelet 2010. május 1-jén fog életbe lépni. A rendelet az Érdi Újságban meg fog jelenni és az Interneten is meg található lesz.

 

Dr. Veres Judit: Kérdezi, hogy mi van az olyan személlyel, aki az önkormányzatra hagyta az ingatlanját, ingóját, és azóta olyan nehéz anyagi helyzetbe került, hogy a létfenntartását is veszélyezteti. Az ilyen személy belefér a rendeleti határokba.

 

Grajczár Mária: A rendelet tárgyi hatálya az ingatlannal rendelkezőkre terjed ki. A szerződések aláírására a polgármester jogosult. Felmerült az a kérdés is, hogy mi van, akkor ha olyan állapotba kerül az idős ember, hogy nem képes önmagát ellátni. A szorzószámok emelkedésével emelkedik az életjáradék havi összege, tehát képes lehet megfizetni a róla való gondoskodást, vagy pedig a szociális törvény szerint igénybe vehető segítségek. A programra a teljesen egyedülállók fognak jelentkezni. A rendeletet a jövő évben felül fogják vizsgálni. Százhalombattán 4 éve van életben a rendelet és még senkivel se kötötték meg. Állandó érdi lakosokra fog vonatkozni a rendelt, akiknek érdi ingatlanjuk van.

 

 

 

4. sz. napirendi pont:

 

Tárgy: Javaslat „Érd MJV közösség közlekedése feltételeinek fejlesztése a helyi autóbusz-hálózat megújításával, akadálymentesítésével, valamint az elővárosi vasúttal teljes egységet képező szolgáltatási rendszer kialakításának előkészítésével” c. pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges döntések meghozatalára

 

Dr. Veres Judit: Elmondja, hogy a város 280 millió Ft-os pályázatot nyert a helyi közlekedési rendszer megújítására. Jelentős munkahelyteremtéssel is jár ez, kb. 100 embernek tudnának munkát biztosítani. A pályázathoz az önrészt (10 %) a város biztosítja, a többit pedig a pályázatokon szerzi meg az önkormányzat.

 

 

 

5. sz. napirendi pont:

 

Tárgy: Javaslatok a Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzat 2010. évben felhasználható 6 millió Ft-os keretére

 

Dr. Veres Judit: Elmondja, hogy jövőre is 6 millió Ft fog az egyéni választókerületi képviselők rendelkezésére állni. Megkéri a megjelent tagokat, hogy gondolkodjanak, hogy mire költsék el ezt az összeget 2010-ben. A csapadékvíz elvezetés a legégetőbb helyeken már megoldódott. (Almafa utca, Akácfa utca, Vincelléri utca, Tárnoki út)

 

Metzger Béláné (tag): A Badacsonyi utcai árkot jó lenne megcsináltatni.

 

Dr. Veres Judit: Kevés a 6 millió Ft arra, mert a Badacsonyi utca hosszú.

 

 

 

6. sz. napirendi pont:

 

Tárgy: Aktuális ügyek (A megépült járdák, vízelvezetők)

 

Plézer Sándor (tag): A Vincelléri utca felől érdeklődik.

 

Dr. Veres Judit: A Vincelléri utca a Siller utcáig elkészült a járda, de elfogyott a pénz. A Leányka utcán és Burgundi utcán is építettek járdát.

 

 

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a részvételt.