Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

Az ülés helye: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 19-21,6. sz. terem)

Időpont: 2009. február 25. szerda 17 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint  

 

 

 

Dr. Veres Judit (Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 8 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot. Javasolja, hogy az 5. sz. napirendi pontot a javaslat térfigyelő rendszer keretében a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölésére, a 7. és a 8. számú napirendi pontokat a körzeti megbízott és a polgárőrség beszámolóját vegyék előre.

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Érd Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének terve

2)      Javaslat Érd Megyei Jogú Város városrészeinek területi lehatárolására

3)      Javaslatok a Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzat 2009. évben felhasználható 6 millió Ft-os keretére

4)      Járdaépítésre utak kijelölése a választási körzet területén

5)      Javaslat térfigyelő rendszer keretében a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölésére

6)      Javaslat Kerékpáros Koncepció elfogadására

7)      Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt hónapban a körzetben történt eseményekről

8)      Polgárőrség megbízottjának beszámolója az elmúlt hónapban a körzetben történt eseményekről

9)      A 2008-as év Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzat üléseinek értékelése

10)  Aktuális ügyek

 

 

A településrészi részönkormányzat a módosított napirendet (8 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

1.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Érd Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének terve

 

Dr. Veres Judit: Minden költségvetés annyit ér, amennyit a város lakóinak a kényelmét szolgálja.

 

Segesdi János (Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere): Elmondja, hogy a költségvetés első fordulójában meglévő 2,1 milliárd Ft hiányt a második fordulóra sikerült 1,6 milliárd Ft-ra lecsökkenteni. A hiány főleg működési hiány. A város költségvetésének 70 %-át az intézményi működtetés teszi ki. A választókerületi alap 5 millió Ft-ról 6 millió Ft-ra emelkedett. Az idei költségvetésben járdaépítésre választókerületenként 6 millió Ft fog jutni. Megemlíti az eddig elnyert pályázatokat a rendelőintézeti pályázat, RÁVNA pályázat és a városközpont fejlesztés pályázat. Kötvénykibocsátással az önerő fedezetét biztosítani tudja az önkormányzat. Az Aradi utcai bölcsődére is lett pályázat beadva. A Gárdonyi Géza Általános Iskola felújítása az év végére készen lesz. A sportcsarnok ügye egy nagy teher a város számára, még mindig nem sikerült megegyezni a bankkal az üzemeltetéssel, működéssel kapcsolatban. Egészségházak létrehozása is szerepel az idei tervek között, de ezek működtetése és működése önellátó lenne. Ha ezt a költségvetést lehet majd tartani, akkor a következő évre a hiányt le lehet szorítani akár 400 – 600 millió Ft-ra is.

 

Szabó József: A járdák építése már évek, évtizedek óta felmerülnek. Kérdezi, hogy a bank miért nem nyitotta meg a sportcsarnokot.

 

Segesdi János: Mert nem tudnák nullszaldósan üzemeltetni, hanem ráfizetéses lenne nekik és egy bank nem kezd olyan üzletbe, ami nem nyereséges a számára. A költségvetésben tervezésre nagyon komoly összegek lettek elkülönítve (Teleki Sámuel Általános Iskola és a Széchenyi István Általános Iskola korszerűsítésére, fejlesztésének terveztetésére). A Darukezelő utcában az óvoda felújítása is hamarosan el fog kezdődni.

 

Dr. Veres Judit: Úgy tudja, hogy utakra is van egy pályázati keret és ez a településrészi önkormányzat területéről a következő utcákat érintené: Bor utca,  Othelló utca és Bikavér utca.

 

Segesdi János: Igen, van egy ilyen 700 millió Ft-os keret.

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város városrészeinek területi lehatárolására

 

Dr. Veres Judit: A városrészek lehatárolása a Városfejlesztési, Műszaki és Mezőgazdasági Bizottság javaslata alapján lett kidolgozva.

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

 

 

Tárgy: Javaslatok a Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzat 2009. évben felhasználható 6 millió Ft-os keretére

 

 

Dr. Veres Judit: A csapadékvíz elvezetés, árokrendszer kiépítésének folytatását javasolja. A Siller utca, Borbolya utca, Avar utca és Almafa utcánál a csapadékvíz elvezetés kiépítése lenne talán az elsődleges.

 

 

 

4.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Járdaépítésre utak kijelölése a választási körzet területén

 

Dr. Veres Judit: Az idei költségvetésben járdaépítésre választókerületenként 6 millió Ft fog jutni.

 

Fotyék József (tag): Szerinte a Vincellér utcát kellene rendbe hozni.

 

Dr. Veres Judit: Ezt a javaslatot ő is támogatja. Az első szavazókörben az Aszú utca, Furmint utca, Kéknyelű utca, Kármentő utca, a következő szavazókörben a Vincellér utca, Rizling utca és a Siller utca, a harmadik szavazókörben pedig az Almafa utcán tovább építeni a járdát, Avar utca és Citromfa utca. A járdaépítéseket a buszmegállóhoz kellene igazítani.

 

 

 

5.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Javaslat térfigyelő rendszer keretében a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölésére

 

Kozma Károly (r. alezredes, rendőrségi főtanácsos): A Közgyűlés 50 + 2 helyszínről fog dönteni a térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatban. A + 2 térfigyelőt a Fundoklia-völgyre nyerte meg a Környezetvédő Csoport. 2009. júliusában kezdődhet a rendszer működése, és majd 3 ütemben fog kiépülni a teljes térfigyelő rendszer.

 

 

Dr. Veres Judit: A Településrészi Önkormányzat területét az alábbi kamerák érintik: Riminyáki út – Tárnoki út kereszteződés, Ürmös utca – Tárnoki út kereszteződés, Avar utca– Borbolya utca kereszteződés és Vincellér utca – Ürmös utca kereszteződés. Egyetért a kijelölt helyekkel, mert ezeken a helyeken tényleg szükség van a megfigyelésre. Javasolja, hogy a Vincellér utca – Bajcsy-Zsilinszky utca útkereszteződést, ahol nagyon sok baleset történik és esetleg oda is lehetne egy kamerát felszerelni.

 

Kozma Károly: Cserére van lehetőség, de az első ütemben 50 kamera elhelyezésére van lehetőség, tehát egy újabb helyszín csak egy – az előterjesztésben szereplő helyszín cseréjével jöhet szóba.

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): A kamera helyeket úgy jelölték ki, hogy ne lehessen a városba se bejutni, se kijutni úgy, hogy kamera meg ne figyelje. A rendszer biztonságosan 80 kamerát bír el, addig lehet fejleszteni.

 

Dr. Veres Judit: Akkor a Vincellér utca – Bajcsy-Zsilinszky utca útkereszteződésnél kihelyezendő kamerát a bővítés következő ütemére javasolja.

 

 

 

6.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Javaslat Kerékpáros Koncepció elfogadására

 

 

Dr. Veres Judit: Ez egy elméleti terv.

 

Füstös Sándor: Szeretné ha a város nemcsak kerékpáros barát lenne, hanem gyalogos, kerékpár és autós barát is lenne egyben. Egymás tiszteletben tartására hívja fel a figyelmet.

 

 

 

7.      sz. napirendi pont:  

 

 

 

Tárgy: Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt hónapban a körzetben történt eseményekről

 

 

Kozma Károly: A körzeti megbízott más elfoglaltsága miatt nem tud eljönni az ülésre, ezért kéri, hogy majd a következő településrészi ülésen tehesse meg a beszámolót.

 

 

8.      sz. napirendi pont:  

 

 

 

Tárgy: Polgárőrség megbízottjának beszámolója az elmúlt hónapban a körzetben történt eseményekről

                                            

 

 

9.      sz. napirendi pont:  

 

 

 

Tárgy: A 2008-as év Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzat üléseinek értékelése

 

 

A Településrészi önkormányzat tagjai és a megjelent vendégek is elégedettek a részönkormányzattal, az üléseken hasznos információkhoz jutnak a városban történő eseményekről, fejlesztésekről, pályázatokról és tervekről.

 

 

10.  sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Aktuális ügyek

 

 

Salaselovib Ingeborg (lakó): Felhívja a figyelmet arra, hogy jobban oda kellene figyelni értékeinkre. Vigyázzunk arra is, ami a közterületen van.

 

Simonics Gabriella (tag): A Tárnoki úton a forgalom egyre nagyobb. A Napsugár óvodának a kihasználtsága nagyon nagy. Egy gyalogátkelőhely, járda kialakítása az óvoda előtt nagyon hasznos lenne és ennek a támogatását kéri.