Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

Az ülés helye: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 19-21,6. sz. terem)

Időpont: 2009. március 25. szerda 17 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint  

 

 

 

Dr. Veres Judit (Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt hónapban a körzetben történt eseményekről

2)      Polgárőrség megbízottjának beszámolója az elmúlt hónapban a körzetben történt eseményekről

3)      Járdaépítésre utak kijelölése a választási körzet területén

4)      A város közfoglalkoztatási terve („Út a munkához” program)

5)      Tájékoztató a Vincellér – Kertvárosi Településrészi Önkormányzat 2008. évi tevékenységéről

6)      Beszámoló a Központi Ügyelet tevékenységéről

7)      Javaslat testvérvárosi kapcsolat felvételére Léva városával

8)      Javaslat szociális foglalkoztatás beindítására a Habilitációs Központban

9)      Aktuális ügyek

 

 

A településrészi részönkormányzat a módosított napirendet (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt hónapban a körzetben történt eseményekről

 

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor a körzeti megbízott munkahelyi elfoglaltsága miatt.

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

 

 

Tárgy: Polgárőrség megbízottjának beszámolója az elmúlt hónapban a körzetben történt eseményekről

 

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): A térfigyelő kamerákkal kapcsolatban megemlíti, hogy a pályázatok közül a győztest április 2-án fogják kihirdetni. A kihirdetés után 5 – 6 nappal már el lehet kezdeni a kiépítést. A rendszert 200 db kameráig lehet biztonságosan bővíteni. Rendszeres járőr szolgálatot teljesít a polgárőrség minden iskolában.

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a Bodzafa téri játszótéren működött vandálkodó gyerekbanda felszámolását.

 

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

 

 

Tárgy: Járdaépítésre utak kijelölése a választási körzet területén

 

 

Dr. Veres Judit: Szavazókörönként 2 millió Ft áll rendelkezésre járdaépítésre. A XI-es választókerületben a 31-es szavazókörben Leányka utca, a 32-es szavazókörben Vincellér utca / Siller utca és a 33-as szavazókörben az Almafa utca / Akácfa utca lett kijelölve. A XIV-es választókerületben a 41-es szavazókörben a Daróci utca a 40-es és a 42-es szavazókörben pedig a Sóskúti út, Fűtő utca, Aknász utca és az M7-es lett kijelölve.

 

Doór Lászlóné: A Kadarka utca végén van egy Vadász bolt, ahol nagyon nehézkes a közlekedés.

 

Baráth Ferenc: A Vadász bolt úgy kapta meg annak idején az építési engedélyt, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utcától a Badacsonyi utcáig köteles leaszfaltozni azt a részt.

 

 

 

 

4.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: A város közfoglalkoztatási terve („Út a munkához” program)

 

 

Segesdi János (Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere): Ez lényegében az „Út a munkához” program, ahol is közcélú munkára foglalkoztatott emberekről, tehát regisztrált munkanélküliekről van szó. Először 54 főről volt szó, de a tárgyalások után 250 főt foglalkoztathatna a város. A Munkaügyi Központtól fogják kiközvetíteni az embereket. A finanszírozás 95 %-át a központi költségvetés fogja biztosítani. A fennmaradó 5 %-ot kell az önkormányzatnak állnia, illetve biztosítani a szükséges munkaeszközöket. Évente 200 munkanapig foglalkoztatható 1 személy.

 

Dr. Veres Judit: Az optimális az lenne, ha a munkaképes lakosság 65 %-a dolgozna.

 

 

 

5.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Tájékoztató a Vincellér – Kertvárosi Településrészi Önkormányzat 2008. évi tevékenységéről

 

 

Dr. Veres Judit: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. december 21-én, 351/2006. számú határozatával létrehozta a Vincellér - Kertvárosi Településrészi Önkormányzatot. A létrehozáskor a Közgyűlés meghatározta a településrészi önkormányzat pontos területi határát és tagjainak számát. 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 17/2004. (VI. 1.) számú rendelete tartalmazza a településrészi önkormányzat létrejöttének szabályait. Ennek megfelelően a jelölőgyűlés 11 tagra tett javaslatot. A városrész elnevezésére a tagok tettek javaslatot.

 

A Vincellér - Kertvárosi Településrészi Önkormányzat 2008-ban 6 alkalommal ülésezett, üléseit a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában tartja. Mindig nagy érdeklődés kíséri, a közgyűlések napirendi pontjai adják az aktuális témát, de a városrész napi problémái is megjelennek. Nyitott, az ülésen bárki részt vehet, aki érdeklődik a városrész folyamatban lévő ügyei iránt. Meghívók kimennek, de az Érdi újságban is megjelenik az időpont. Állandó vendég az Önkormányzat részéről egy összekötő, a rendőrség körzeti megbízottja, a polgárőrség képviselője. Gyakran maga a Rendőr kapitány jön el személyesen, hogy találkozzon a város lakóival.

 

A csatornázás beindítása igen nagy feladat volt! Az ezzel foglalkozó üléseken igen sokan részt vettek, és szándéknyilatkozatot tettek a bekötésről, a csatornázatlan területen élők.

 

A város költségvetésében a választókerületi alapból 5 millió Ft-ot biztosít a választókerületi képviselők számára, melynek felhasználásáról minden esetben a részönkormányzat megfogalmazta javaslatait, illetve a tagok tájékoztatást kapnak a képviselői keret aktuális állásáról, az elvégzett tevékenységekről, beruházásokról. A 2007 és 2008-ban is a csapadékvíz elvezetésére szolgáló ároképítésre lett felhasználva. Így az Akácfa, Bogyó, Almafa utak vízelvezetése a kritikus pontokon megoldódott.

 

Megtárgyalásra került a Riminyáki út – Bajcsy-Zsilinszky utca – Tárnoki úti útkereszteződés terve. A javaslatunkra lett kiegészítve mozgáskorlátozottak, babakocsik számára is járható járdával. Ma már ebben a veszélyes útkereszteződésben kulturáltan mindenki megelégedésére lehet közlekedni autósnak, gyalogosnak egyaránt.

 

Állandó téma a szemétszállítás, az utak helyzete, a közvilágítás, a közbiztonság. Nagy érdeklődés kíséri a városban kiépítésre kerülő térfigyelő kamera rendszer elhelyezését. A beadott pályázatokról folyamatos tájékoztatást kérnek az emberek. Az utakról, a rendelőintézetről, a városközpontról, a csapadékvíz elvezetésről. Megtárgyalásra került a város kerékpár koncepciója, de a 2009-es költségvetést is nagy érdeklődés kísérte! A Részönkormányzat tett javaslatot a választókerületben járda megépítésre kijelölt utcákra.

 

A részönkormányzat tett javaslatot 2008-ban a város Szociális munkása díjra, amit a Közgyűlés el is fogadott.

 

A részönkormányzat ülése lehetőséget ad a várost, a településrészt érintő problémák megvitatásával kapcsolatos információk összegyűjtésére.

 

 

 

6.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Beszámoló a Központi Ügyelet tevékenységéről

 

 

 

Dr. Veres Judit: A Központi Ügyelet OEP finanszírozásból működik, amihez az önkormányzat évi 19 millió Ft-tal járul hozzá. Ebből az összegből éppen hogy csak kijönnek, szerény keretek között működnek. Alig kapnak embert, gyakran előfordul, hogy nincs gyerekgyógyász, akik éjszaka ügyeljen. Nincs rá ember, annyi pénzért, amit adnak, azért nem kapnak embert.

 

Szedlák Erzsébet: Először mindig az ügyeletes akarja megoldani a problémát.

 

Dr. Veres Judit: Ez azért fordulhat elő, mert Érden kívül hozzájuk tartozik Diósd, Tárnok, Sóskút és Pusztazámor is. Ezeket a feladatokat egyetlen ember látja el. Úgy néz ki, hogy a Szakorvosi Rendelőintézetből el fog költözni az ügyelet, a rendelőintézetet egy pályázat úján felújítják, az ügyelet pedig a régi posta helyét fogja megvásárolni, amit át fognak alakítani.

 

Füstös Sándor: Kérdezi, hogy tavaly 1 mentőautó volt Érden és hogy most mi a helyzet.

 

Dr. Veres Judit: Ha jól tudja, akkor jelenleg 3 db mentőautó van.

 

 

 

7.      sz. napirendi pont:  

 

 

 

Tárgy: Javaslat testvérvárosi kapcsolat felvételére Léva városával

 

 

Dr. Veres Judit: A testvérvárosi kapcsolatok bővítése azt a cél szolgálja, hogy az Európai Uniós pályázatokban a város minél aktívabban vehessen részt. Léva városa a február 26-ai Közgyűlésen elfogadta a javaslatot.

 

Baráth Ferenc: Támogatja a testvérvárosi kapcsolat felvételét Léva városával.

 

 

 

8.      sz. napirendi pont:  

 

 

 

Tárgy: Javaslat szociális foglalkoztatás beindítására a Habilitációs Központban

                                            

 

 

Segesdi János: Akiket a Habilitációs Központban szociális foglalkoztatásba lehetne bevonni és értelmes tevékenységre tudnák bevonni azok a sérült emberek. Ezeket az embereket a Habilitációs Központ gondozza, fejleszti és ápolja. A munkáért cserébe fizetést fognak majd kapni, természetesen olyan mértékűt, ami a képességüknek és az elvégzett tevékenységgel arányban van. A családoknak ez nagy segítséget fog jelenteni. Ezzel a tevékenységük is értelmet kap.

 

 

 

9.      sz. napirendi pont:  

 

 

 

Tárgy: Aktuális ügyek

 

 

 

Dr. Veres Judit: Javasolja a Településrészi Önkormányzat területét érintő következő téma megvitatását: „Javaslat az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 133-135. ingatlan fejlesztési tanulmánytervének elfogadására, a terület fejlesztőjével való megállapodásra, a változtatási tilalomról szóló 28/2007. (V.18.) KGY. rendelet módosítására „

 

Segesdi János: A városnak az az elvárása az építtetővel szemben, hogy egy komoly játszóteret parkosítással hozzon létre és csak ebben az esetben fog lekerülni a változtatási tilalom a területről.

 

 

Doór László: Megemlíti, hogy több e-mail-t is ír az önkormányzatnak és nemhogy választ nem kap, hanem még visszaigazolást se kap. Főleg az Építéshatósági Csoportnak szokott írni.