Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

Az ülés helye: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 19-21,6. sz. terem)

Időpont: 2009. október 14. szerda 17 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint  

 

 

Dr. Veres Judit (Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Csatornázással kapcsolatos tájékoztató

2)      Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt hónapban a körzetben történt eseményekről

3)      Polgárőrség megbízottjának beszámolója az elmúlt hónapban a körzetben történt eseményekről

4)      Járdaépítésre kijelölt utak a választási körzetben

5)      Gyalogátkelő építés a Napsugár óvoda előtt

6)      Aktuális ügyek

 

 

A településrészi részönkormányzat a napirendet (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Csatornázással kapcsolatos tájékoztató

 

 

Simó Károly: Beszámol az eddigi fejleményekről. A pályázat sikeres volt, a csatornázással kapcsolatos támogatási szerződést megkötötték a Környezetvédelmi miniszterrel. A városban a csatornázás 6 ütemben fog elkészülni. A csatornát előreláthatólag 2013 nyarán lehet majd használni. Az ÉTV Kft-ben lévő francia magántulajdon gondot okoz. A nulladik ütem a RÁVNA területe lesz. A bekötésekre a tisztító telep bővítésének függvényében fognak megtörténni. Jelenleg 5.000 m3 szennyvizet bír el a telep, ezt fogják az első ütemben 10.000 m3-es teleppel bővíteni. Az még nem eldöntött, hogy fokozatosan rá lehet-e majd kötni, vagy majd csak egyszerre lehet mindenkinek. Két részből áll: tervezés és kivitelezés. A tervezésre mindössze 6-an jelentkeztek, akik hajlandóak 15.000,- Ft-ért vállalni a tervezést. A bekötés kb. 4.000,- Ft/m. Aki az egy összegben való fizetést vállalta, annak 2009. október 31-ig kell befizetnie a teljes összeget. Ez alól felmentést kap az, aki a fizetési határidőig megköti a részletfizetési szerződést és befizeti az egy évre jutó részletet és 6.000,- Ft kamatköltséget. A befizetésre azért van szükség, mert a közbeszerzési eljárás megindításának feltétele, hogy meglegyen a pénz. Megjegyzi, hogy több esetben előfordult, hogy oda is mentek felmérni, ahol már van csatorna és jó, hogy ezek legalább mostanra kiderültek. A csatornatársulat várja a felmérések során felmerült problémákat.

 

Metzger Béláné (tag): Sarkon lakik és a felmérők majdnem kihagyták, mert azt hitték, hogy van már nála csatorna.

 

Németh Antal (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy miért nem tudtak azokról a helyekről, ahova be van kötve a csatorna. Akinek be van kötve a csatorna, az fizet csatornázási díjat és ezért nem érti ezt az ellentmondást. Kérdezi, hogy utcaszámok, vagy helyrajzi számok alapján dolgoznak-e. Kérdezi, hogy sok a nyári, vagy gazdátlan telek és ezeket a tulajokat sikerül-e elérniük.

 

Simó Károly: A tervezőiroda papír alapon dolgozik, térképet kaptak a vízműtől, de régi térképeket kaptak. Helyrajzi számok alapján dolgoznak. A gazdátlan telkek tulajdonosait is megpróbálják felkutatni.

 

Metzger Béláné: Kérdezi, hogy érdi munkásokat is fognak-e foglalkoztatni a munkálatok során.

 

Simó Károly: Igen szeretnék, hogy érdi munkások is vegyenek részt ezekben a hatalmas munkálatokban. Lehet jelentkezni a 2030 Érd, Alispán utca 8. szám alatt személyesen, illetve telefonon a 06-23-521-349-es telefonszámon Kovács Péter Barnánál, aki a munka szervezet vezetője.

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt hónapban a körzetben történt eseményekről

 

Gajárszki Ádám (körzeti megbízott): Bemutatkozik, mint a körzet új körzeti megbízottja. Az irodát Dorogi Viktorral a parkvárosi körzeti megbízottal fogják közösen használni. Beszámol arról, hogy munkaidejük nagy részét a körzeti megbízotti irodában fogják tölteni. Az elérhetőségeket az újságban meg fogják majd jelentetni.

 

Simonics Gabriella (tag): A Bem téri óvoda előtt egyirányú utca van és szeretné, ha erre jobban odafigyelnének, az autósoknak be kellene tartaniuk ezt. Szeretné, ha hétvégenként az óvoda környékén sűrűbben járőröznének.

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Polgárőrség megbízottjának beszámolója az elmúlt hónapban a körzetben történt eseményekről

 

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Beszámol arról, hogy a III. és IV. számú körzeti megbízotti iroda, (Érd-Újtelep és Tusculanum) Érd, Fehérvári u. 16. átadásra került. A jövő héten pedig a VII. és VIII. számú körzeti megbízotti iroda (Vincellér – Kertváros, Fenyves-Parkváros) Érd, Iparos u. 2-6. (Bem tér) átadására fog sor kerülni. Tájékoztatásul elmondja, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól a város kap még 5 darab térfelügyeleti kamerát, amelyeknek csak az üzemeltetést és a karbantartást kell vállalni, ezek közül az egyik a Kalotaszegi úton lesz elhelyezve. Mini térfigyelő rendszerrel lehetne megoldani a szelektív hulladékgyűjtő szigetek rendben tartását. Kb. 1 millió Ft-ból megoldható lenne.

 

 

 

4. sz. napirendi pont:

 

Tárgy: Járdaépítésre kijelölt utak a választási körzetben

 

Dr. Veres Judit: Beszámol arról, hogy a 2009. március 25-ei Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzat ülésén megtárgyalták, hogy a választókerületben mely utcákat jelölték ki járdaépítésre. A kijelölt utcák közül a Leányka utca elején viszont néhány lakó jelezte, hogy nem kérik a járdát. Ezért a Leányka utca helyett a Burgundi utcát javasolja, ahol nagyon sok ember kérte a járdaépítést. A Badacsonyi utca is felmerült, de mivel nem készült el az útburkolat, ezért nem tudják mihez szintezni.

 

Metzger Béláné: A Kadarka utca elejét nagyon szépen megcsinálták, csak egyetlen hiba van, mégpedig az, hogy a Badacsonyi utcánál megáll a víz és erre a szépen felújított új szakaszra folyik a víz.

 

Dr. Veres Judit: 5 millió Ft-ba került az utca rendbetétele, amit a településrészi önkormányzat kezdeményezett.

 

 

 

5. sz. napirendi pont:

 

 

Tárgy: Gyalogátkelő építés a Napsugár óvoda előtt

 

Dr. Veres Judit: Már többször felmerült, hogy a Napsugár Óvoda előtt legyen gyalogátkelőhely, hiszen ez egy nagyon balesetveszélyes útszakasz. Javasolja, hogy az önkormányzat vizsgálja meg, hogy mit lehetne tenni.

 

Simonics Gabriella (tag): Felhívja a figyelmet a Napsugár Óvodával szemben működő – a Tárnoki út és a Dezső utca sarkán lévő Mini ABC-nél a kerítésen belül, tehát a telephely udvarán szeszes italt fogyasztanak.

 

 

 

 

6. sz. napirendi pont:

 

 

Tárgy: Aktuális ügyek

 

 

 

Dr. Veres Judit: Beszámol arról, hogy október 20-án lesz a Központi Ügyelet átadása.

 

Füstös Sándor: Kérdezi, hogy mikor lesz a zöldhulladék elszállítása.

 

Németh Antal: Az utcanév táblákkal kapcsolatban megjegyzi, hogy a kihelyezés módjáról az önkormányzatnak van saját rendelete, hogy hogyan is kell ezt elvégezni, amit több helyen se tartott be az önkormányzat. A betűméret is szabályozza a rendelet és szerinte van ahol ezt nem tartották be. Szerinte a kihelyezésen kár spórolni, hiszen a javítás több pénzbe kerülne. Az utcanév tábla kihelyezést a tulajdonos kerítésére a tulajnak kötelező tűrnie, azt a 12/2000 (III. 21.) sz. az utcanévről és a házszámtábláról, a házszámozás szabályairól szóló ÖK rendelet szabályozza.  

 

Metzger Béláné: Az ELMű facsonkításaira hívja fel a figyelmet. Nincs megelégedve azzal, hogy a tulajjal nem kommunikálnak, mielőtt megvágják a fákat, bokrokat.