Az ülés helye: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 19-21,6. sz. terem)

Időpont: 2010. január 27. szerda 17 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint  

 

 

Dr. Veres Judit (Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2)      Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3)      Szóbeli tájékoztató a csatornázásról, a Polgármesteri Hivatal 2010-es terveiről, Rendeletalkotási javaslat a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól, valamint a szennyvízelvezető hálózat megvalósulásával összefüggésben magánszemélyeknek nyújtott önkormányzati támogatási rendszerről (első forduló)

4)      A Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzat 2009. évi üléseinek értékelése

5)      Javaslatok a Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzat 2010. évben felhasználható 6 millió Ft-os keretére

6)      Aktuális ügyek

 

A településrészi részönkormányzat a napirendet (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Gajárszki Ádám (körzeti megbízott): Beszámol arról, hogy megyei szinten 2009-ben Érden történt a legtöbb intézkedés. A gyorsított eljárásoknak visszatartó ereje lesz. A Családsegítő Szolgálattól megkapták a veszélyeztettt időskorúakat, akiket felkeresik a téli időszakban, hogy segítségre szorulnak-e. Folyamatosak a körzeti megbízotti akciók a városban.

 

Szedlák Erzsébet: Kérdezi, hogy ki határozza meg azt, hogy hol vannak a trafipaxok elhelyezve.

 

Gajárszki Ádám: A parancsnok, illetve egyéni meglátás. Ahol balesetveszély van. A rendőrség honlapján a www.police.hu-n meg lehet nézni, hogy mikor hol lesz fokozott ellenőrzés. A parkvarosikmb@freemail.hu e-mail címre lehet az észrevételeket megtenni, de ez nem bejelentő oldal.

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): A körzeti megbízottakkal a szervezett akciókban a polgárőrség is részt vesz. Ezek eredményes akciók. 2010. március 31-ig a térfigyelő kamera rendszer kiépítése el fog készülni.

 

Németh Antal (lakossági érdeklődő): Szerinte a táblákon kis betűk szerepelnek, hogy a városban térfigyelő rendszer működik.

 

Füstös Sándor (tag): A Daróci utcából a kihelyezett sebességkorlátozó táblák sorra tűnnek el.

 

Macsotay Tibor: Ez bűncselekmény, mert ez a közút veszélyeztetése. A polgárőrség e-mail címe: lumabt@t-online.hu.

 

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Szóbeli tájékoztató a csatornázásról, a Polgármesteri Hivatal 2010-es terveiről, Rendeletalkotási javaslat a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól, valamint a szennyvízelvezető hálózat megvalósulásával összefüggésben magánszemélyeknek nyújtott önkormányzati támogatási rendszerről (első forduló)

 

Simó Károly: A www.erdicsatornazas.hu oldalon nyomon lehet követni a csatornázással kapcsolatos információkat. Tájékoztatja a résztvevőknek az Érdi Újságban, illetve az Érdi Lapban megjelentekről, a 0. ütemről, a közbeszerzésről, az előkészületekről, rákötésről, az üzemeltetői kérdésről, csapadékvíz elvezetés, illetve a belső bekötésről.

 

 

 

 

4. sz. napirendi pont:

 

Tárgy: A Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzat 2009. évi üléseinek értékelése

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a rendőrségnek és a polgárőrségnek, hogy a Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzat ülésein rendszeresen megjelentek és tájékoztatták a tagokat, illetve az ülésen résztvevő érdeklődőket az aktuális eseményekről. A 2009-es évben megtárgyalásra került Érd Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének terve, városrészeinek területi lehatárolására, Kerékpáros Koncepció elfogadására, Járdaépítésre utak kijelölése a választási körzet területén, a város közfoglalkoztatási terve („Út a munkához” program), beszámoló a Központi Ügyelet tevékenységéről, a testvérvárosi kapcsolat felvételére Léva városával, szociális foglalkoztatás beindítására a Habilitációs Központban,  a Batthyány Terv időarányos teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására és felülvizsgálatára, szándéknyilatkozat nyújtására pályázatokhoz, rendeletalkotási javaslat a parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról Rendeletalkotási javaslat a fizető parkolóhelyekről, a hulladékkezelési közszolgáltatás díjfizetési rendjének egy alkalommal történő módosítására, Körzeti Megbízotti Irodák kialakítására és térítésmentes használatba, illetve bérbeadására, csatornázással kapcsolatos tájékoztató, gyalogátkelő építés a Napsugár óvoda előtt, rendeletalkotási javaslat a „lakásért életjáradékot” program bevezetéséről, „Érd MJV közösség közlekedése feltételeinek fejlesztése a helyi autóbusz-hálózat megújításával, akadálymentesítésével, valamint az elővárosi vasúttal teljes egységet képező szolgáltatási rendszer kialakításának előkészítésével” c. pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges döntések meghozatalára.

 

5. sz. napirendi pont:

 

 

Tárgy: Javaslatok a Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzat 2010. évben felhasználható 6 millió Ft-os keretére

 

A napirend pont tárgyalására következő Településrészi Önkormányzat ülésén kerül megbeszélésre. Kéri a tagokat, hogy tegyenek majd javaslatokat a keretre!

 

 

 

6. sz. napirendi pont:

 

 

Tárgy: Aktuális ügyek

 

 

 

 

 

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a részvételt.