Az ülés helye: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 19-21,6. sz. terem)

Időpont: 2010. március 24. szerda 17 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint  

 

 

Dr. Veres Judit (Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2)      Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3)      Javaslat térségi együttműködés kialakítására a volt tököli reptér ügyében

4)      Beszámoló az Érd Megyei Jogú Város városközponti akcióterülete attraktivitásának, valamint funkcionális működésének fejlesztése” című projekt előrehaladásáról

5)      Beszámoló a Központi Ügyelet tevékenységéről

6)      Javaslatok a 11. választókerület 6 millió Ft-os keretének felhasználására

7)      Aktuális ügyek

 

A településrészi részönkormányzat a napirendet (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Gajárszki Ádám (körzeti megbízott): Az elmúlt időszakban megnövekedett a betörések száma, főleg Parkvárosban. A rendőrség portya szolgálatot szervezett, ezzel próbálják megelőzni.

 

Metzger Béláné (tag): Kérdezi, hogy Vincellérben is megszaporodtak-e a betörések.

 

Gajárszki Ádám: Voltak, de inkább Alsó – Parkvárosban, illetve Parkvárosban növekedett meg. A betöréseket, illetve a bűncselekményeket nemcsak a helyiek követik el, hanem a környékről is jönnek.

 

Doór Lászlóné: Kérdezi, hogy mi van az engedély nélküli kereskedéssel.

 

Gajárszki Ádám: Gyorsított eljárással szabálysértési eljárást kezdeményeznek az engedély nélküli kereskedőkkel szemben.

 

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Rendkívüli esemény nem történt az elmúlt időszakban. A körzeti megbízottaknak segítenek. A térfigyelő rendszer kiépítése áprilisra el fog készülni. A kamerákkal kapcsolatban pozitív visszajelzéseket kapnak. A Vincelléri településrészen 5 db kamera lesz.

 

Plézer Sándor (tag): kérdezi, hogy az utcanév táblákat nem figyeli a kamera. A Diósdi úton és Érdligeten a legtöbb táblát kiszedték.

 

Macsotay Tibor: Ahol ott a kamera az nyilván felveszi. Voltak már elkövetők, akiket elkaptak a kameráknak köszönhetően.

 

 

 

3.       sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Javaslat térségi együttműködés kialakítására a volt tököli reptér ügyében

 

Simó Károly: Jelenleg a tököli reptéren sportrepülés működik, de ők is megszegik a szabályokat, de ez még lehet ennél rosszabb is a jelenlegi terveket elnézve. Érd Ófaluban a Beliczay sziget, a Kálvária plató, a Kakukkhegy, valamint a Duna part közelében tervezett új városi közpark zajvédelmi szempontból fokozottan védett területként való kijelölése kellene. A jövőben tervezett akciók összehangolására az Önkormányzatok meg fogják bízni a szakmai kompetenciákkal is rendelkező Élhető Környezetünkért Egyesületet. Az információik szerint Százhalombatta, Szigethalom és Halásztelek önkormányzatai már meghozták támogató határozatukat. Az Élhető Környezetünkért Egyesület többször és több ember által megfogalmazott célok hatékony eléréséért megalakult civil szerveződés. Az egyesület nem egy-egy szóban megfogalmazható cél eléréséért alakult, hanem azért, hogy mindennapjaink és gyermekeink jövője, a szűkebb környezetünk a mai körülményeknél kedvezőbb, kellemesebb, „élhetőbb” legyen. Az egyesület elsődleges célja, hogy a volt tököli, katonai reptér hasznosításának várható kihatásai következtében a létesítmény közvetlen hatásterületén élő több mint 100 000 ember életminősége ne romoljon. Céljuk, hogy ez a hasznosítás ne hozza vissza a korábban megélt reptéri zajt, környezetszennyezést, szabadban nem eltölthető kellemes délutánokat, az éjszakai kellemetlenségeket. Azt kívánják elérni, hogy a vállalati haszon növelése ne érinthesse hátrányosan a környéken lakók életét, illetve néhány ember szórakozása, sportja ne ronthassa el több ezer ember mindennapjait. Céljuk az is, hogy a hasznosításból eredő megnövekedett jármű forgalom ne tegye még elviselhetetlenebbé a közlekedést.

 

 

 

4.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Beszámoló az Érd Megyei Jogú Város városközponti akcióterülete attraktivitásának, valamint funkcionális működésének fejlesztése” című projekt előrehaladásáról

 

Simó Károly: 2007 óta folyik a pályázás a városközpont felújítására. Kb. 1,2 milliárd Ft értékű támogatást nyert a város a pályázatokon. Ez egy összetett program, amiben szerepelnie kell közterület rendezésnek, műemlékvédelmi beruházás, kulturális funkciók fejlesztése, illetve gazdaságfejlesztés, ami a helyihez hozzájárul. A projektben szerepel a Földrajzi Múzeum épületének bővítése, rendbetétele és a tetőterének kiépítése. Egy Fő tér kialakítása is szerepel a programban. Az autóbusz pályázat, a RÁVNA projekt, a Szakorvosi rendelőintézet felújítását és a csatornázást is össze kell hangolni a városközponti pályázattal.

 

Dr. Veres Judit: Kérdezi, hogy hol fognak közlekedni a csatornázás megkezdésekor. Nagy problémák lesznek a közlekedéssel. Kérdezi, hogy útépítés nem szerepel a pályázatban.

 

Simó Károly: A pályázatban nincsen útjavítás. A városban útépítésre kb. 25 milliárd Ft kellene. 14 km utat sikerült szerviz útként belevenni a pályázatba.

 

 

 

5.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Beszámoló a Központi Ügyelet tevékenységéről

 

Dr. Veres Judit: Az összevont központi ügyelet összesen 85 000 ezer felnőtt és gyermek sürgősségi orvosi ellátását biztosítja jelenleg a nap 24 órájában. Az ügyelet működési rendje: Hétköznap (munkanap) 1 szakorvos 24 órában látja el a betegeket. Hétvégén illetve munkaszüneti napokon reggel 7.30 – tól este 19.30-ig 2 szakorvos, este 19.30-tól 7.30-ig 1 szakorvos látja el a szolgálatot. Valamint hétköznap 18 órától másnap reggel 7.30-ig illetve munkaszüneti napokon 7.30-tól 7.30-ig egy gyermekgyógyász szakorvos áll a beteg gyermekek rendelkezésére.

 

 

 

6.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Javaslatok a 11. választókerület 6 millió Ft-os keretének felhasználására

 

Dr. Veres Judit: Javasolja a Citromfa, Akácfa, illetve Cserje utak találkozásánál lévő terület parkosítása, faültetés, néhány pad kihelyezése, a Vincellér úton a járda építés folytatása, a Badacsonyi út páratlan oldalán járdaépítés, a Leányka utca 15. sz. előtt (ahol a csapadékvíz a kertbe beömlik,) az úton átvezetve, ráccsal lefedve a túloldali árokba vezetni a csapadékvizet.

 

 

7. sz. napirendi pont:

 

 

Tárgy: Aktuális ügyek

 

 

 

Doór László: A Badacsonyi utca és a Leányka utca lakói nem szokták minden héten megkapnia az Érdi Újságot!

 

Simó Károly: Beszámol a volt lőtérrel kapcsolatos elképzelésekről.

 

Szedlák Erzsébet: Szerinte inkább koncentráltan legyenek lakóparkok és ne úgy, ahogy most van a városban. Családi ház mellé társas ház épül, és ezt nem lehet megakadályozni. Rendezetlen a város!

 

Simó Károly: Beszámol a sportcsarnok helyzetéről.

 

 

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a részvételt.