Készült: Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. szeptember 16-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:  Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök,

                          André Balázs,

                          André Gáborné,

                          Hercegfalvi Nándorné

  Szopkó Ernő képviselők.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

NAPIREND:

 

1)  A Magyarországon élő Görög nemzetiség 60. évfordulójára megrendezett ünnepség és fotókiállítás megrendezéséről

 

1.          NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Magyarországon élő Görög nemzetiség 60. évfordulójára megrendezett ünnepség és fotókiállítás megrendezéséről

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy 2008. október 9-10-én kerül megrendezésre a Görög Kisebbségi Önkormányzat által megrendezett fotókiállítás és ünnepség a Magyarországon élő Görög nemzetiségek letelepedésének 60. évfordulója alkalmából. Felteszi szavazásra a felmerülő költségek kifizetését, melyről a számlát csatolni fogják. 

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

6/2008. (IX. 16.) számú

h a t á r o z a t

 

A Magyarországon élő Görög nemzetiség 60. évfordulójára megrendezett ünnepség és fotókiállítás megrendezéséről

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 2008. október 9-10-én kerül megrendezésre kerülő -a Görög Kisebbségi Önkormányzat által megrendezett- fotókiállítás és ünnepség a Magyarországon élő Görög nemzetiségek letelepedésének 60. évfordulója alkalmából felmerülő költségeket fedezi, az erre szánt költségig, azaz 500 ezer forint összegig.

 

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja a Görög Kisebbségi Önkormányzat ülését.

 

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az ülés 17 óra 20 perckor befejeződött.