Készült: Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. november 11-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:  Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök,

                          André Balázs,

                          André Gáborné,

                          Hercegfalvi Nándorné

  Szopkó Ernő képviselők.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

NAPIREND:

 

1)      Javaslattétel a Görög Nemzetiségi Táncház megalakításához

2)      Egyebek

 

1.                  NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslattétel a Görög Nemzetiségi Táncház megalakításához

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy azért hívták össze az önkormányzat ülését, mert szeretnék megrendezni a Görög Nemzetiségi Táncházat, melyre első alkalommal 2008. november 21-én (pénteken) kerülne sor az érdi Szepes Gyula Művelődési Házban és ehhez szükség van a tagok támogatására. Ezeket az alkalmakat havi egyszeri alkalommal rendeznék tavaszig bezárólag, természetesen az első alkalomhoz viszonyított érdeklődésre tekintettel. Elmondja, hogy a költségek egyharmadának viseléséhez a polgármester úr is hozzájárult, a második egyharmad részét finanszírozná a Görög Kisebbségi Önkormányzat és a fennmaradó rész a bevételből adódna.

 

 

André Gáborné Joresz Anikó: Elmondja, hogy a Táncházon élő zenekar játszana, ennek a költsége megközelítőleg 115.000 forint, továbbá szeretnének tánctanárt is hívni az alkalmakra, de mint el is hangzott, ezek a költségek három részre oszlanak.

 

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Felteszi szavazásra a Táncház megalakítását, és támogatását maximum 50.000 forint összeghatárig.

 

 

 

 

 

 

10/2008. (XI.11.)

határozat

 

Görög Táncház megalakításáról

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy létrehozza a Görög Nemzetiségi Táncházat, melyet havi egy alkalommal terveznek megtartani. A költségeket Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Görög Kisebbségi Önkormányzat és a vendégek által fizetett belépők árából kívánják finanszírozni. Az Görög Kisebbségi Önkormányzat hozzájárul a költségek egy harmad részének viseléséhez maximum 50.000 forint értékben.

 

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja a Görög Kisebbségi Önkormányzat ülését.

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az ülés 17 óra 20 perckor befejeződött.