Készült: Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. december 15-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:  Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök,

                          André Balázs,

                          André Gáborné,

                          Hercegfalvi Nándorné

  Szopkó Ernő képviselők.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

NAPIREND:

 

1)      Javaslattétel a Magyar-Görög és Nemzetközi Ifjúsági Alapítvány által szervezett előszilveszeri party támogatásához

 

1.                  NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslattétel a Magyar-Görög és Nemzetközi Ifjúsági Alapítvány által szervezett előszilveszeri party támogatásához

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy kapott egy levelet a Magyar-Görög és Nemzetiségi Ifjúsági Alapítványtól, hogy közösen szerveznének előszilveszteri partyt a Vouge hajón, 2008. december 30-án. A rendezvény lebonyolításához kérték az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatását. Hozzáteszi, hogy már több alkalommal tartottak hasonló rendezvényt, mely előtt a társadalmi szervezet is megtartja éves közgyűlésének ülését. Javasolja, hogy 20 ezer forinttal járuljanak hozzá az előszilveszteri mulatság lebonyolításához, felteszi szavazásra a javaslatot.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

11/2008. (XII.15.)

határozat

 

a Magyar-Görög és Nemzetközi Ifjúsági Alapítvány által szervezett előszilveszteri rendezvény támogatásához

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy 20 ezer forinttal támogatja a „2008. évi görög ifjúsági előszilveszteri ünnepség” programjának lebonyolítását 2008. december 30-án, a Magyar-Görög és Nemzetközi Ifjúsági Alapítvány szervezésében.

 

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja a Görög Kisebbségi Önkormányzat ülését.

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az ülés 17 óra 20 perckor befejeződött.