Készült: Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 1-jei megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:  Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök,

                          André Balázs,

                          André Gáborné,

  Szopkó Ernő képviselők.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök: Felteszi szavazásra jegyzőkönyv hitelesítőnek André Gáborné Joresz Anikót.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta André Gáborné Joresz Anikót jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

NAPIREND:

 

1.      Javaslat Görög húsvét megrendezésére és költségeire

2.      Egyebek

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat Görög húsvét megrendezésére és költségeire

 

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy Görög Húsvét megtartását terveznek a XII. kerületi Gyermek és Ifjúsági táborban április 4-én. Felteszi szavazásra, hogy az erre vonatkozó költségekre különítsenek el 25 ezer forintot.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

 

7/2010. (IV.01.) számú

h a t á r o z a t

 

Görög húsvét megrendezéséről és költségéről

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Görög Húsvétot a XII. kerületi Gyermek és Ifjúsági Táborban rendezi meg, melynek költségeire 25 ezer forintot különít el.

 

 

 

 

 

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja a Görög Kisebbségi Önkormányzat ülését.

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az ülés 17 óra 05 perckor befejeződött.