Készült: Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. szeptember 2-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:  Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök,

                          André Balázs,

                          Joresz Anikó,

  Szopkó Ernő képviselők.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök: Felteszi szavazásra jegyzőkönyv hitelesítőnek André Gáborné Joresz Anikót.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta Joresz Anikót jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

NAPIREND:

 

 1. Görögországi kiküldetés költségeinek meghatározása
 2. A 2010. szeptember 4-én tartandó utcabálon fellépő és görög nemzetiségűek megvendégelése
 3. Javaslat koszorúzás, illetve megemlékezésre történő költségek elkülönítésére
 4. Javaslat technikai eszközök beszerzésére
 5. Javaslat Görög előadás megtekintésére
 6. Egyebek

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Görögországi kiküldetés költségeinek meghatározása

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy a görögoszági Tessalonikiben tartandó konferencián részt vett a magyarországi görög kisebbségek képviseletében. A kiküldetés összegének támogatását kéri, mely 120.000 forint volt, az erről szóló elszámolást a Pénzügyi Irodán leadta. Felteszi szavazásra.

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

10/2010. (IX.02.) számú

h a t á r o z a t

 

Görögországi kiküldetés költségeiről

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a görögországi Tessalonikiben tartandó kiküldetést 120.000 Forint összegig támogatja.

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A 2010. szeptember 4-én tartandó utcabálon fellépő és görög nemzetiségűek megvendégelése

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy a 2010. szeptember 4-én tartandó utcabálon lesznek görög nemzetiségű fellépők, valamint meghívottak, akiknek megvendégelésére szeretne elkülöníteni 45.000 Forintot, mely a színpad melletti sátorban történne, melyet feltesz szavazásra.  

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

11/2010. (IX.02.) számú

h a t á r o z a t

 

2010. szeptember 4-én tartandó utcabálon fellépők és görög nemzetiségűek megvendégeléséről

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a szeptember 4-ei Érdi utcabálon a görög nemzetiségű fellépők, valamint meghívottak megvendégelésére 45.000 forintot különít el.

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat koszorúzás, illetve megemlékezésre történő költségek elkülönítésére

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: A nemrégiben elhunyt két görög honfitársuk temetését a jövő héten fogják tartani, melyre javasolja, hogy a Görög Kisebbségi Önkormányzat és az Érden élő görögök nevében vigyenek koszorúkat.

 

Joresz Anikó: Elmondja, hogy a hónap második felében, Beloianniszban tartandó megemlékezésre hivatalosak, véleménye szerint ide is vigyenek koszorút szintén az érdi görögök nevében, ha lehet ezt vágott virágból készíttessék el, valamint mivel sokan lesznek és kérték a teremhez való díszítésként vigyenek valamit magukkal. Javasolja, hogy rendeljenek néhány őszi asztali díszítést virágokból.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Egyetért, felteszi szavazásra, hogy a fenn említett koszorúzásokra különítsenek el 45.000 Forint értékhatárig.  

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

12/2010. (IX.02.) számú

h a t á r o z a t

 

megemlékezések és koszorúzások költségeiről

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat a szeptember hónapban tartandó görög honfitársaik temetésére, illetve a Beloianniszban tartandó megemlékezésre készítendő koszorúkra és virág asztali díszekre 45 ezer forintot különít el.

 

 

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat technikai eszközök beszerzésére

 

Joresz Anikó: Úgy véli munkájukat jelentősen segítené néhány technikai eszköznek a beszerzése, például egy nyomtatóé, hogy ne kelljen mindig bemenni a Polgármesteri Hivatalba. Javasolja, hogy szerezzenek be egy nyomtatót, valamint egy hangrögzítő eszközt.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Felteszi szavazásra, hogy megvásárolják a működésük segítéséhez szükséges technikai eszközöket az előbb felsoroltakat kiegészítve egy mobil telefonnal. Felteszi szavazásra először a nyomtató megvásárlását 48.000 forint értékben.

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

13/2010. (IX.02.) számú

h a t á r o z a t

 

technikai eszköz beszerzéséről

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat úgy döntött, hogy a munkájuk és működésük megkönnyítése érdekében vásárolnak egy nyomtatót 48.000 forintért.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Felteszi szavazásra, hogy megvásárolják a fenn említett diktafont és tartozékait 26.000 forint értékhatárig.

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

14/2010. (IX.02.) számú

h a t á r o z a t

 

technikai eszköz beszerzéséről

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat úgy döntött, hogy a működésük segítéséhez vásárolnak egy diktafont és az ahhoz szükséges tartozékokat 26.000 Forint értékhatárig.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Végül felteszi szavazásra a fenn említett mobiltelefon vásárlását 35.000 forint összegben.

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

15/2010. (IX.02.) számú

h a t á r o z a t

 

technikai eszköz beszerzéséről

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat úgy döntött, hogy a működésük segítéséhez vásárolnak egy mobiltelefont 35.000 Forint összegben.

 

 

 

 

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Görög előadás megtekintésére

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy 2010. október 5-én lép fel a Művészetek Palotájában Eleftheria Arvanitaki görög származású híres előadó, az ő koncertjére szeretnének jegyeket venni az Érden élő görögök számára. A koncert keddi napon 19:30 órakor kerül megrendezésre, a MÜPA Bartók Béla hangversenytermében. Körülbelül 25 jegyet szeretnének vásárolni, úgy gondolja, hogy a jegyek 5.000 forintba kerülnek. Felteszi szavazásra a jegyek megvásárlását 135.000 forint értékhatárig, a jelentkezők függvényében.

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

16/2010. (IX.02.) számú

h a t á r o z a t

 

Eleftheria Arvanitaki koncertjéről

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat úgy döntött, hogy a 2010. október 5-én fellépő Eleftheria Arvanitaki görög származású híres előadóművész Művészetek Palotájában tartandó koncertjére a jelentkezők számától függően jegyeket vásárol 135.000 forint összeghatárig.

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Joresz Anikó: Elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán az Érdi Helyi Választási Iroda kisebbségi önkormányzati jelöltként nyilvántartásba vette őt, továbbá Ajanidisz Pandeliszt, Szopkó Aphroditét és Szopkóné Papakosztandisz Elenit, az erről szóló határozatot és igazolást megkapták.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: A jelöltek sorrendjét pedig a jövő hét folyamán fogják eldönteni sorsolásos módszerrel, a következő görög kisebbségi önkormányzat 4 főből fog állni. Tudomása szerint eddig rajtuk kívül más jelöltek nem jelentkeztek, de a határidő a holnapi nap folyamán jár csak le. Tehát a szavazás napja 2010. október 3-a és a Vörösmarty Mihály Gimnáziumba kell majd menni. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja az ülést.

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az ülés 18 óra 05 perckor befejeződött.