NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. Javaslat az 61/2019. (VIII.13.) határozat módosítására
  2. Javaslat az 62/2019. (VIII.13.) határozat módosítására

 

 

Weszelovits Istvánné elnök: Köszönti az Érdi Horvát Önkormányzat tagjait és megnyitja a nemzetiségi önkormányzati rendkívüli ülést. Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat rendkívüli ülése 2 fővel határozatképes. Felteszi szavazásra a rendkívüli ülés napirendjét.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (2 igen) elfogadta.

 

 

NAPIREND

 

  1. Javaslat az 61/2019. (VIII.13.) határozat módosítására
  2. Javaslat az 62/2019. (VIII.13.) határozat módosítására

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az 61/2019. (VIII.13.) határozat módosítására

 

 

Weszelovits Istvánné elnök: Elmondja, hogy a 61/2019. (VIII.13.) határozatot módosítania szükséges az Érdi Horvát Önkormányzatnak. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 
Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (2 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

69/2019. (VIII.30.)

h a t á r o z a t

a 61/2019. (VIII.13.) határozat módosításáról

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a 61/2019. (VIII.13.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Az Érdi Horvát Önkormányzat az Igraj Kolo tánccsoport részére fellépő ruha, népviseleti kiegészítők beszerzésére 45.000,- Ft-ot biztosít.

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az 62/2019. (VIII.13.) határozat módosítására

 

 

Weszelovits Istvánné elnök: Elmondja, hogy a 62/2019. (VIII.13.) határozatot módosítania szükséges az Érdi Horvát Önkormányzatnak. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (2 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

70/2019. (VIII.30.)

h a t á r o z a t

a 62/2019. (VIII.13.) határozat módosításáról

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a 62/2019. (VIII.13.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Az Érdi Horvát Önkormányzat a 17. Alsó utcaiak és környékbeliek utcabálja, Érd környéki rácok baráti találkozójának költségeire 400.000,- Ft-ot szán.

 

 

Weszelovits Istvánné elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja a rendkívüli ülést.

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat rendkívüli ülése 18:10-kor ért véget.

 

 

K.m.f.

 

 

 

Weszelovits Istvánné                                                                            Antunovits Antal

             Elnök                                                                                            elnökhelyettes