NAPIREND ELŐTT:

 

Szczerba Roland elnök: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 3 megválasztott képviselőből 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Szczerba Loránd képviselőt kéri fel.

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Takács Levente képviselőt jelöli ki.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat program szervezésére Óvodásoknak

2. Javaslat Lengyelországi út szervezésére

3.Javaslat eszköz vásárlása

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat program szervezésére Óvodásoknak

 

Szczerba Roland elnök: Javaslata, hogy egy érdi óvodában szervezzenek december 13-án a gyermekeknek programot, melynek célja megismertetni a gyerekekkel, hogy létezik Lengyelország, egy kedves testvérnemzet.Feladat ennek kapcsán Pierogi (lengyel nemzeti étel) készítése Karácsony alkalmából a gyerekekkel. Magába foglalja a tészta alakítását, megtöltését töltelékkel (majd kifőzését gyerekek segítsége nélkül) végül elfogyasztását. A kivitelezésben részt vesznek önkéntesek is, akik szintén ízelítőt nyerhetnek a lengyel-magyar baráti kapcsolatokból. Javaslata, hogy 50 ezer forintot biztosítsanak erre a 2019. évi költségvetésben.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete érdi óvodai programra 50.000 forintot biztosít 2019. évi költségvetése terhére.

Felelős: Szczerba Roland elnök

Határidő: folyamatos

 

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

21/2019. (XII.11.) LNÖK

h a t á r o z a t a

 

program szervezéséről óvodásoknak

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete érdi óvodai programra 50000 forintot biztosít 2019. évi költségvetése terhére.

Felelős: Szczerba Roland elnök

Határidő: folyamatos

 

 

2. NAPIREDI PONT

Tárgy: Javaslat Lengyelországi út szervezésére

 

Szczerba Roland elnök: A Képviselő-testület két tagja kapcsolatfelvétel jövőbeni gazdasági együttműködés kialakítása céljából Érd és nagyobb cégek között, valamint kapcsolatfelvétel kulturális rendezvények célja érdekében kinti intézményekkel részt vesz lengyelországi utazáson december hónapban. Javasolja, hogy 160 ezer forintot biztosítsanak költségvetésük terhére. A helyszín Varsó és Krakkó, várhatóan december 15. és december 17. között.

A szavazásra feltett határozati javaslat:

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének két tagja 2019. december hónapbanrészt vesz lengyelországi utazáson jövőbeni gazdasági együttműködés kialakítása céljából. A Képviselő-testület az utazásra 160.000 forintot biztosít 2019. évi költségvetése terhére.

 

Felelős: Szczerba Roland elnök

Határidő: folyamatos

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

22/2019. (XII.11.) LNÖK

h a t á r o z a t a

 

lengyelországi út szervezéséről

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének két tagja 2019. december hónapban részt vesz lengyelországi utazáson jövőbeni gazdasági együttműködés kialakítása céljából. A Képviselő-testület az utazásra 160.000 forintot biztosít 2019. évi költségvetése terhére.

 

Felelős: Szczerba Roland elnök

Határidő: folyamatos

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat eszköz vásárlása

 

SzczerbaRolan elnök: Az önkormányzati munka hatékonyságának növelése érdekében javasolja az alábbi eszközök beszerzését kb. 560 ezer forint értékben.

Vásárolni kívánt eszközök:

Xiaomi Mi 9 telefon

Iphone XS telefon

laptop

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület elektronikai kiseszköz beszerzésére 560000 forintot biztosít 2019. évi költségvetése terhére.

 

Felelős: Szczerba Roland elnök

Határidő: folyamatos

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

23/2019. (XII.11.) LNÖK

h a t á r o z a t a

 

eszközök vásárlásáról

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület elektronikai kiseszköz beszerzésére 560 000 forintot biztosít 2019. évi költségvetése terhére.

 

Felelős: Szczerba Roland elnök

Határidő: folyamatos

 

Szczerba Roland elnök: További hozzászólás nincs, a testületi ülést bezárja.

 

A Képviselő-testület ülése 14:50 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

Szczerba Loránd                                                                       Szczerba Roland

képviselő                                                                                                   elnök