Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. november 23-án megtartott üléséről.

 

 

Jelen vannak: Eszes Mária elnök

                         Hazenauer Dániel tag,

                         Tölgyesi Ottóné elnökhelyettes,

                          Nagy Nikoletta jegyzőkönyvvezető

 

Eszes Mária: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a tagok 3 fővel jelen vannak, tehát az ülés határozatképes. Felteszi szavazásra a napirendet, valamint Tölgyesi Ottónét jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontot, valamint jegyzőkönyv hitelesítőnek Tölgyesi Ottónét.

 

Napirend:

 

 1. Javaslat a emlékkonferencián való részvételre

 

 1. Beszámoló a Zsámbékon megrendezésre került ÉMNÖSZ nemzetiségi találkozón való részvételről

 

 1. Beszámoló a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érem kitüntetett katonák újratemetésén való részvételről

 

 1. Javaslat a Marianum Általános Iskolába tartandó nemzetiségi táncoktatásra

 

 1. Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Házban tartott német nemzetiségű játszóház terembérletére

 

 1. Javaslat a Német Nemzetiségi Karácsony megrendezésére

 

 1. Javaslat a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Sváb bál megrendezésére

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a emlékkonferencián való részvételre

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy a Magyarországi Németek Pécs-Baranya Nemzetiségi Köre meghívót küldött 2012. november 24-25-ére szóló Emlékkonferenciára Pécsre, mely a „Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja” tiszteletére szerveződik a Malenkij robotosok emlékére.

 

Hazenauer Dániel: Úgy gondolja, hogy az állam által is hivatalosan elfogadott emléknapon részt kellene venniük, képviselve az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzatot és az Érden élő német nemzetiségieket. Hozzáteszi, hogy a program támogatói között az ÉMNÖSZ is szerepel. Rövid történelmi áttekintést nyújt az emlékkonferencia megrendezésének okáról, illetve ismerteti a programot.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra, az emlékkonferencián való részvétel biztosítását két főre a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai közül. Véleménye szerint az utazás és az ott tartózkodás költségeire különítsenek el 30 ezer forintot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

37/2012. (XI.23.)

Határozat

 

emlékkonferencián való részvételről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat két tagja részt vesz a Magyarországi Németek Pécs-Baranya Nemzetiségi Köre által 2012. november 24-25-én rendezendő Emlékkonferencián Pécsett, mely a „Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja” tiszteletére szerveződik a Malenkij robotosok emlékére, az ehhez szükséges költségekre 30 ezer forintot különít el.

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló a Zsámbékon megrendezésre került ÉMNÖSZ nemzetiségi találkozón való részvételről

 

Eszes Mária: Korábbi ülésen is szó volt róla, hogy a 2012. november 18-án Zsámbékon rendezett ÉMNÖSZ nemzetiségi találkozón részt vesz önkormányzatunk, valamint a Rosenbrücke énekkart hívták meg közreműködésre. Azonban hozzáteszi, hogy felajánlotta az előkészítési és szervezési munkálatokban való részvételt két nap folyamán az ÉMNÖSZ-nek, az utazási költség támogatását felteszi szavazásra.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

38/2012. (XI.23.)

Határozat

 

ÉMNÖSZ nemzetiségi találkozóról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az Érdi Német Nemzetiségi elnökének utazási költségeit támogatja a Zsámbékon rendezett ÉMNÖSZ nemzetiségi találkozó előkészületeihez és szervezéséhez nyújtott munka támogatásához.

 

 

 

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érem kitüntetett katonák újratemetésén való részvételről

 

Hazenauer Dániel: Elmondja, hogy a Honvédelmi Minisztérium a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett katonák a katonai sírkertben lesznek eltemetve. Ez az érem a harctéri érdemek elismerésére alapított legmagasabb kitüntetések egyike, melyet Horthy Miklós alapított 1942. szeptember 12-én, a Honvéd Vezérkar főnökének előterjesztésére, a hadműveleti területen tanúsított bátorság, önfeláldozás, végrehajtott fegyvertény magas fokának elismeréséül. Az I. világháborúban adományozott Tiszti Arany Vitézségi Érmet megkapta 1944. augusztus 12-én elhunyt vitéz nemes Baranky József százados, aki a Fiumei úti sírkertbe lett újra eltemetve, katonai dísztemetés keretében, ágyútalpon vitték. Hozzáteszi, hogy a kitüntetést 27 fő kapta meg, ebből 24 magyar és 3 német katona volt.

 

Eszes Mária: Megköszöni, hogy Hazenauer Dániel képviselte az Érdi német nemzetiséget a temetésen, felteszi szavazásra az útiköltség támogatását.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

39/2012. (XI.23.)

Határozat

 

a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érem kitüntetett katonák újratemetésén való részvételről szóló beszámolóról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érem kitüntetett katonák újratemetésén való részvételről szóló beszámolót és az útiköltség támogatását,azaz  2210 forintot.

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Marianum Általános Iskolába tartandó nemzetiségi táncoktatásra

 

Tölgyesi Ottóné: Elmondja, hogy megtörtént a megbeszélés a Marianum Általános Iskola igazgatója és Fuchs Szandra a Zsámbéki Német Nemzetiségi Tánccsoport vezetője között az iskolában tartandó nemzetiségi táncoktatásról. Ebben a félévben a tantervbe már nem tudja bevenni az iskola, de azt mondták, hogy jövő év szeptemberétől beleveszik a tantervbe, viszont így a jelenlegi II. félévben megkezdődhetne a nemzetiségi tánc oktatása, melyhez az iskola biztosítja a tornatermet heti egy alkalommal. Egy 60 perces táncóra 6500 forintba kerülne, heti egy alkalommal a hátralevő II. tanévbe.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra a 2013. év II. félévére vonatkozó német nemzetiségi táncoktatás heti egy alkalommal való biztosítását a szerződés megkötése esetén.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

40/2012. (XI.23.)

Határozat

 

a Marianum Általános Iskolába tartandó nemzetiségi táncoktatásról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Marianum Általános Iskolában a 2013. tanév II. félévére biztosítja heti egy alkalommal (6500 Ft / alkalom) a német nemzetiségi táncoktatását, a szerződés megkötése esetén.

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Házban tartott német nemzetiségű játszóház terembérletére

 

Eszes Mária: Köztudott, hogy a Szepes Gyula Művelődési Házban beindult a német nemzetiségi játszóház szerdánként 16:30-tól, mely nagy népszerűségnek örvend. Azonban most a Művelődési Ház 5000 Forint terembérleti díjat kér a következő év januártól. Felteszi szavazásra a terembérleti díj biztosítását.

 

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

41/2012. (XI.23.)

Határozat

 

a Szepes Gyula Művelődési Házban tartott

német nemzetiségű játszóház terembérletéről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban indult német nemzetiségi játszóházra további működése érdekében a  terembérleti díjat, 5000 Ft/alkalom a 2013. évtől továbbra is támogatja.

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Német Nemzetiségi Karácsony megrendezésére

 

Eszes Mária: Az Ófalusi templom idén is felkérte az Érdi Német Nemzetiségi Rosenbrücke Énekkart, hogy a karácsonyi Adventi mise keretében énekeljenek. Ennek keretében megrendezésre kerül az Adventi séta is, melynek egyes állomásain szintén énekel az énekkar. Ezt követően pedig karácsonyi vacsorára kerülne sor a Vadász étteremben, melyre javasol 30 ezer forintot elkülöníteni, valamint 20 ezer forintot karácsonyi ajándékozás céljára, melyet feltesz szavazásra.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

42/2012. (XI.23.)

Határozat

 

a Német Nemzetiségi Karácsony megrendezéséről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy részt vesz az ófalusi templomban tartandó Adventi misén és sétán, majd az ezt követő karácsonyi vacsorát támogatja 30 ezer forint összeghatárig, valamint karácsonyi ajándékozás céljára elkülönít 20 ezer forintot.

 

 

 1. NAPRIENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Sváb bál megrendezésére

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Sváb bálra 2013. február 2-án fog sor kerülni a Szepes Gyula Művelődési Központba, melyhez a zenét Szokolai Zoltán és zenekara nyújtaná, így a hangulatot a harmonika kíséret is biztosíthatná. Javasolja, hogy a rendezvényre különítsenek el 500 ezer forint összeghatárig egy keretösszeget, mely után beszámolnak a részletes költségekről.

 

43/2012. (XI.23.)

Határozat

 

a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Sváb bál megrendezéséről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Bál megrendezésére 2013. február 2-án kerüljön sor a Szepes Gyula Művelődési Központban, melyhez a zenét Szokolai Zoltán és zenekara nyújtaná. Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat a rendezvényre 500 ezer forint összeghatárig különít el keretösszeget, mely után a részletes költségekről beszámolnak.

 

 

Eszes Mária: Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja az ülést, megköszöni a részvételt.  

 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat ülése 11:ű órakor befejeződött.