Készült: az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 6-ai üléséről

 

Jelen vannak: 5 megválasztott képviselőből 4 fő és a meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy határozatképesek. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi javaslatot elfogadta.

 

 

Napirend

 

1.                Érd Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetése (előzetes megbeszélés)

 

         Előadó: Falusiné Matics Zsuzsanna elnök

 

2.                Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Rendezvény támogatására

        

         Előadó: Falusiné Matics Zsuzsanna elnök

 

3.                Javaslat Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi munkatervére

 

         Előadó: Falusiné Matics Zsuzsanna elnök

 

4.                Egyebek

 

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Eszes Máriát javasolja.

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag Eszes Máriát választotta jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

 

 

1.                NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Érd Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetése (előzetes megbeszélés)

 

Előadó: Falusiné Matics Zsuzsanna elnök

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Megadja a szót Falusi Ferencnek.

 

Falusi Ferenc: Elmondja, hogy 640.000 Ft állami támogatást kapnak a kisebbségi önkormányzatok és ehhez adna ugyanennyit a települési önkormányzat, ami összesen 1.280.000 Ft. Decemberben a folyószámlán 789.964 Ft volt, jelenleg 595.689 Ft van. A 2006. évben a rendelkezésre álló összeg 2.069.964 Ft.

 

Lázár Zsuzsanna: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy február 8-án, szerdán egyeztető megbeszélés lesz a költségvetésről a bizottsági tagoknak és kisebbségi elnököknek. Február 16-án képviselő-testületi ülés lesz (költségvetés 1. forduló), február 23-án ismét képviselő-testületi ülés lesz (költségvetés 2. forduló). A két forduló közt üléseznie kellene a kisebbségi önkormányzatnak és véleményezni a költségvetést.

 

Falusi Ferenc: A települési önkormányzat pénzügyi helyzete nem jó. Reméli, a nemzetiségi önkormányzatok pénzét időben átutalják. A települési önkormányzat költségvetése még kiforratlan, szerdán még alakul. 2 milliárd Ft fedezet nélküli kötelezettségvállalás van, amire testületi döntést hoztak. Ha nem tudnak fedezetet biztosítani, vissza kell vonni a határozatokat. Beszél a pénzügyi nehézségekről.

 

 

2.                NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Rendezvény támogatására

 

Előadó: Falusiné Matics Zsuzsanna elnök

 

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy idén 8. alkalommal rendezik meg a nemzetiségi bált február 11-én 19.00 órától a Finta fogadóban. A szigetújfalusi Lohr Miklós zenekara biztosítja a zenét, Solymárról jönnek táncosok, Szigetújfaluból pedig két harmonikás. Szerettek volna távolabbról hívni fellépőket, hogy megismerjenek más tánckoreográfiát, viseletet, de sajnos mindenki ilyenkor tartja a bált. Javasolja 400.000 Ft keretösszeget szavazzanak meg a rendezvény támogatására.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

 

1/2006.(II.05.) NKÖK számú

határozat

 

nemzetiségi rendezvényről

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat a német nemzetiségi rendezvény támogatására 400.000 Ft keretösszeget szavaz meg.

 

Határidő: folyamatos

 

Felelős: elnök

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Javasolja, hogy a képviselő-testület tagjainak, akik a rendezvény szervezésében részt vesznek, a január-február havi telefonszámláját fizessék ki.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

 

2/2006.(II.05.) NKÖK számú

határozat

 

nemzetiségi rendezvény szervezőinek telefonköltségéről

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat azon tagjainak, akik a nemzetiségi rendezvény szervezésében részt vesznek a 2006. január és február havi telefonköltségét megtéríti.

 

Határidő: folyamatos

 

Felelős: elnök

 

 

3.                NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi munkatervére

 

Előadó: Falusiné Matics Zsuzsanna elnök 

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Kérdezi, hogy a kiküldött munkatervhez, ami egyben rendezvénynaptár is, van-e észrevétel.

 

Falusi Ferenc: Javasolja, hogy szeptemberben vegyenek részt a Marianum Általános Iskola tanévnyitóján.

 

Eszes Mária: Elmondja, évek óta beszélnek róla, hogy el kellene menni Mariazellbe, idén utazzanak el.

 

Falusi Ferenc: Javasolja írják be májusi programok közé.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

3/2006.(II.05.) NKÖK számú

határozat

 

Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi munkaterve

 

 

Január                 Megemlékezés az elhurcoltakról

Február 6.            Érdi Német Nemzetiségi Kulturális Rendezvény

Február               Képviselő-testületi ülés

Március 15.          Megemlékezés 1848-49-es emlékműnél

Március                Képviselő-testületi ülés

Április                  Képviselő-testületi ülés

Május                   Majális Érdligeten

                            Zenei Fesztivál

                            Képviselő-testületi ülés

                            Utazás Mariazellbe

Június                  Juniális az érdi iparosokkal közösen

Megemlékezés az Érdligeti Országzászlónál társadalmi szervezetek közreműködésével

Július                   szünet

Augusztus             Fúvós térzene

Szeptember           Érdi Napok (Kutyavári napok – Lovagi torna)

                            Kilométeres utcabál

Részvétel a Marianum Általános Iskola tanévnyitó rendezvényén

                            Képviselő-testületi ülés

November             Képviselő-testületi ülés

December             Német nemzetiségi karácsonyi ünnepség

 

Határidő: folyamatos

 

Felelős: elnök

 

 

4.                NAPIRENDI PONT

 

Egyebek

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felolvassa a Bolyai János Általános Iskola némettanárának levelét, melyben az általuk tervezett 1 hetes nyári tábor programját ismerteti és a kisebbségi önkormányzat támogatását kéri, 300.000 Ft-ot, ami a nyelvórák költségét fedezné. Kapcsolatuk az iskolával nem régi. Úgy gondolja, támogatni kellene a programokat.

 

Karsch Manfred: Javasolja, azt támogassák, aki német származású, vagy rokona, szülője, nagyszülője német, kötődése van.

 

Lázár Zsuzsanna: Pályázatot is írhat ki a kisebbségi önkormányzat nyelvi tábor támogatására.

 

Eszes Mária: Támogatja, hogy írjanak ki pályázatot.

 

Karsch Manfred: Előnyben lehetne részesíteni a német kötődésűeket.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Visszatérnek a következő ülésen erre a kérdésre.

 

Karsch Manfred: Javasolja, támogassák a fiatalok nyelvtanulását.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.