Készült: az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 20-ai üléséről

 

Jelen vannak: 5 megválasztott képviselőből 4 fő és a meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy határozatképesek. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi javaslatot elfogadta.

 

 

Napirend

 

1.     Javaslat a kisebbségi önkormányzat 2006. évi költségvetésére

Előadó: Falusiné Matics Zsuzsanna elnök

 

2.     Érdi Német Nemzetiségi Rendezvény értékelése

Előadó: Falusiné Matics Zsuzsanna elnök

 

3.     Egyebek

 

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Karsch Manfredot javasolja.

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag Karsch Manfredot választotta jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

 

 

1.                NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a kisebbségi önkormányzat 2006. évi költségvetésére

Előadó: Falusiné Matics Zsuzsanna elnök

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: 640.000 Ft állami és 640.000 Ft önkormányzati támogatást kap a kisebbségi önkormányzat.

 

Falusi Ferenc: Elmondja, hogy még mindig nem történt meg a kisebbségi önkormányzatok vagyonhoz juttatása, így nem tudnak kilépni a saját árnyékukból, nincs meg hozzá az anyagi háttér. Még 1994-ben szó volt erről és azóta sem történt meg, kivéve Törökbálinton, ahol ez jól működik. Tervezték, hogy ebből megvalósítanák a tájházat, hiszen megvan hozzá minden eszköz, felszerelés. Ha az önkormányzat megvenné a Stadler házat és évente biztosítana a fenntartásra némi összeget, ez idegenforgalmilag és a múlt öröksége szempontjából fontos lenne. A volt MHSZ ház, melyet szerettek volna tájházként berendezni és működtetni, bezárva áll. Az önkormányzat nem tudja megnyitni, mert nincs elég eszköz, berendezés. Jó lenne év közben, ha a települési önkormányzat pénzügyi helyzete rendeződik, az önkormányzathoz fordulni, hogy a tájház kialakításához, számítógép juttatásához hozzájárulnának. Beszél a települési önkormányzat pénzügyi helyzetéről.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Javaslatot kér a költségvetés kiadási oldalára. Rendezvényekre, támogatásra, pályázati alapra milyen összeget tervezzenek.

 

Karsch Manfred: Kérdezi, hogy a választásokra nem különíthetnek-e el pénzt.

 

Falusi Ferenc: Javasolja, a kiadásokat dologiba sorolják. Beszél az új választási rendszerről, megígéri, hogy a következő ülésen visszatérnek rá. Hívnak majd egy előadót. Pályázatokra 300.000 Ft-ot, a kultúregyesület támogatására 200.000 Ftot, támogatásra 200.000 Ft-ot javasol, továbbá, hagyományőrzésre is különítsenek el pénzt.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: 200.000 Ft-ot javasol hagyományőrzésre, más kisebbségi önkormányzatok meglátogatása, kapcsolattartásra.

 

Eszes Mária: Sajnálja, hogy a tájházat nem tudják megvalósítani, pedig összegyűjtötték hozzá az anyagot.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Ismerteti, Vecsésen hogyan hozták létre a tájházat.

 

Poszpisek Lajosné: Hangsúlyozza, hogy személyi juttatás és bér nem szerepel a költségvetésben, ilyet nem terveznek.

 

 

4/2006.(II.20.) NKÖK számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetése

 

 

Bevételek

- központi támogatás                                             640.000 Ft

- önkormányzati támogatás                                   640.000 Ft

 

Bevételek összesen:                                              1.280.000 Ft

 

 

Kiadások

 

Dologi

- hagyományőrzés, kapcsolattartás                       200.000 Ft

- támogatások                                                       400.000 Ft

- pályázati alap                                                      300.000 Ft

- egyéb                                                                           380.000 Ft

 

Kiadások összesen:                                              1.280.000 Ft 

 

 

Határidő: folyamatos

 

Felelős: elnök

 

 

 

2.                NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Érdi Német Nemzetiségi Rendezvény értékelése

 

Előadó: Falusiné Matics Zsuzsanna elnök

 

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Jól sikerült a rendezvény, sokáig maradtak a vendégek.

 

Jakab Béla, Érd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának elnöke megérkezik.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Üdvözli a Pénzügyi Bizottság elnökét.

 

Falusi Ferenc: Megkéri, röviden beszéljen a költségvetésről, különösen a nemzetiségi önkormányzatot érintő tételekről, miért nem kapnak több pénzt.

 

Jakab Béla: Ismerteti a város pénzügyi helyzetét, a folyószámla-hitelfelvételt. Az intézmények 1 milliárdos költségvetés-csökkentését, valamint a központ erőltetett fejlesztését kifogásolja. Úgy véli, az akut problémák, a vízelvezetés, a csatornázás, az intézmények helyzete marad ugyanúgy, sőt kevesebb jut erre. Elmondja, hogy keveset pályázott Érd az elmúlt években. A megnyert e-önkormányzatra a hivatal nem felkészült.

 

Falusi Ferenc: A lakosság sincs arra felkészülve, hogy otthonról kommunikáljon az önkormányzattal.

 

Karsch Manfred: Visszatér a nemzetiségi rendezvényhez, kiemeli, jó lenne, ha a jókedv legalább 2%-át át tudnák vinni a hétköznapokba.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: 8 éve szervezik meg, minden évben, ezt a rendezvényt, jó, hogy együtt vannak az emberek.

 

Karsch Manfred: Kiemeli és megköszöni Falusiné Matics Zsuzsanna és Falusi Ferenc szerepét a szervezésben.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Megköszöni és bezárja az ülést.