Készült: az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. szeptember 11-ei üléséről

 

Jelen vannak: 5 megválasztott képviselőből 5 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot, kéri annak elfogadását.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendi javaslatot.

 

Napirend

 

  1. Javaslata a Németh katonai sírok rendbentartására és a kutyavári országzászló emléktábla elkészítésére.

 

  1. Egyebek

 

 

1.                NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslata a Németh katonai sírok rendbentartására és a kutyavári országzászló emléktábla elkészítésére.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Javasolja, hogy –az előzetes egyeztetéseknek megfelelően- a Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséből 200 ezer forinttal támogassák a német katonai sírok rendben tartását, valamint 50 ezer forinttal járuljanak hozzá a kutyavári országzászló emléktábla elkészítéséhez. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

7/A/2006.(IX.11.) NKÖK számú

h a t á r o z a t

 

Németh katonai sírok rendben-tartására és a kutyavári országzászló emléktábla elkészítéséhez való költségek biztosítása

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséből 200 ezer forinttal támogassák a német katonai sírok rendben-tartását, valamint ű ezer forinttal járuljanak hozzá a kutyavári országzászló emléktábla elkészítéséhez.

 

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Falusi Ferenc: Elmondja, hogy az ülés napjával bezárólag a Német Nemzetiségi Önkormányzat folyószámláján 991 ezer 052 forint van.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Mivel több kérdés, észrevétel nincs, bezárja az ülést.