Készült: az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. január 29-ei üléséről

 

Jelen vannak: 5 megválasztott képviselőből 5 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot, kéri annak elfogadását.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot.

 

NapirendI JAVASLAT:

 

1.      NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az elmúlt időszakban már volt Szervezeti és Működési Szabályzata, azonban a törvény kimondja, hogy azt, az alakuló ülést követően felül kell vizsgálni. Előző SZMSZ-ük néhány pontban változott.  

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

5/2007. (I. 29.) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló javaslatot.

A Szervezeti és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv melléklete.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy német nemzetiségi bált rendeznek 2007. február 10-én a Benta Rendezvényteremben, ahol a zenét a Szigetújfalusi fúvószenekar szolgáltatja Loór Miklós vezetésével. A műsorban fellép Martin Rittlinger Kompharmónikával, a Szigetszentmártoni hagyományőrző tánccsoport és Zsanett Blum fog énekelni. Javasolja, hogy a műsort támogassák 200 ezer forinttal, továbbá azoknak, akik a jegyek eladásával foglalkoznak, fizesse ki a Német Nemzetiségi Önkormányzat a telefonköltségét, mely a január és február hónapra vonatkozik. A műsorban fellépő művészek szállítását is az Önkormányzat fedezi. Felteszi szavazásra javaslatát.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

6/2007. (I. 29.) számú

h a t á r o z a t

 

Német Nemzetiségi Bál támogatásáról 

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 2007. február 10-én, a Benta Rendezvénytermében tartandó Német Nemzetiségi Bál műsorát 200 ezer forinttal támogassák. Továbbá, akik a jegyek eladásával foglalkoznak, fizesse ki a Német Nemzetiségi Önkormányzat a telefonköltségét, - mely a január és február hónapra vonatkozik – valamint a műsorban fellépő művészek szállítását is az Önkormányzat fedezze.

 

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, bezárja az ülést.