Készült: az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. január 21-ei üléséről

 

Jelen vannak: 5 megválasztott képviselőből 5 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Felteszi szavazásra a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Az új pénzügyi rendszer ismertetésére, a Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodásáról szóló 375/2007. (12.23.) Kormány rendelet megbeszélése

 

2)     Jelentés az ÉMNÖSZ 2007. december 8-ai Közgyűléséről

 

3)     Diósd Község Német Nemzetiségi Önkormányzatával való együttműködés előkészítése

 

4)     Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvény költségeinek meghatározása

 

5)     Kitüntetés alapítása

 

6)     Egyebek

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra jegyzőkönyv-hitelesítőnek Schneider Istvánt.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta jegyzőkönyv-hitelesítőnek Schneider Istvánt.

 

1.                  NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az új pénzügyi rendszer ismertetésére, a Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodásáról szóló 375/2007. (12.23.) Kormány rendelet megbeszélése

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy tavaly az állami támogatás mértéke 650 ezer forint volt, idén ez mindössze 550 ezer forint lesz. A támogatás összegének 75 %-a általános működési támogatás, 25 %-a pedig feladatalapú támogatás, melyeket két egyenlő részletben kapnak meg a kisebbségi önkormányzatok. Ez utóbbira, vagyis a feladatarányú támogatásra (25 %-ra)  igénylést kell benyújtani, és ezt az összeget a kisebbségi önkormányzat végzett tevékenysége alapján állapítják meg. A beadási határidő 2008. február 1-je, ezért kéri, hogy az elmúlt években hozott határozataikat kapják kézhez, ez alapján ki tudják töltetni az igénylési nyomtatványt. A kiegészítő támogatás, pedig a tárgyévben fel nem használt és visszautalt feladatarányos támogatásokból a tárgyévben kerül felosztásra a feladatalapú támogatásban részesült kisebbségi önkormányzatok között. Mivel további kérdés nem érkezett felteszi szavazásra a tájékoztató elfogadását.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

1/2008. (I.21.) számú

h a t á r o z a t

 

a Kisebbségi Önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007. (12.23.) Kormány rendeletről adott tájékoztatóról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette a Kisebbségi Önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007. (12.23.) Kormány rendeletről adott tájékoztatást.

 

2.                  NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Jelentés az ÉMNÖSZ 2007. december 8-ai Közgyűléséről

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy az ÉMNÖSZ Közgyűlési ülésére 2007. december 8-án került sor, az ülésről készült jegyzőkönyvet megkapták a tagok. Kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponthoz, a tagok tudomásul vették a jelentést.

 

3.                  NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Diósd Község Német Nemzetiségi Önkormányzatával való együttműködés előkészítése

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Diósd jelezte szándékát, hogy szeretnének az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködni, közös kórus, zenei vagy tánctalálkozót szervezni, amennyiben a tagok is egyetértenek, elkezdenék ennek az együttműködésnek az előkészítését. Felteszi szavazásra az elhangzott együttműködés előkészítésére vonatkozó jóváhagyást.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

2/2008. (I.21.) számú

h a t á r o z a t

 

Diósd Község Német Nemzetiségi Önkormányzatával való együttműködés előkészítése

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással egyetért azzal, hogy előkészítsék Diósd Község Német Nemzetiségi Önkormányzatával való együttműködést.

 

 

 

 

 

4.                  NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvény költségeinek meghatározása

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy a rendezvényre 2008. február 9-én kerül sor a Benta-Völgye Rendezvénytermében. A Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretné támogatni a rendezvényt a zenekar és a fellépők műsorának kifizetésével, de legfeljebb 300 ezer forinttal. Felteszi szavazásra az elhangzott javaslatokat.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

3/2008. (I.21.) számú

h a t á r o z a t

 

Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvény költségeinek meghatározása

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a 2008. február 9-én tartandó Német Nemzetiségi Hagyományőrző rendezvényt a zenekar és a fellépők műsorának kifizetésével, de legfeljebb 300 ezer forinttal.

 

5.                  NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Kitüntetés alapítása

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Arra gondoltak, hogy 1 évben 1 alkalommal szeretnének kitüntetést adományozni annak a személynek, aki a német kultúra-, nyelv-, illetve közösség fennmaradásában kiemelkedő szerepet játszik. Kéri a hivatalt, hogy a kitüntetés alapítás módjának nézzenek utána, a következő ülésen várja a javaslatokat.

 

6.                  NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Ismerteti az ÉMNÖSZ költségvetését, valamint elmondja, hogy az éves tagdíj 15 ezer forint lett. Felteszi szavazásra a tagdíj átutalására vonatkozó javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

4/2008. (I.21.) számú

h a t á r o z a t

 

az éves tagdíj átutalásáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett azzal, hogy az éves tagdíjat, azaz 15 ezer forintot átutalják az ÉMNÖSZ részére.

Falusiné Matics Zsuzsanna: Az ülésen bemutatták a Régi Budaörsi családokról szóló könyv II. kötetét, javasolja, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat számára vásároljanak 7 darabot, a könyvek ára darabonként 3000 forint.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

5/2008. (I.21.) számú

h a t á r o z a t

 

könyvvásárlásról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Önkormányzatuk számára 7 darab Régi Budaörsi családokról szóló könyv II. kötetének megvásárlását, darabonként 3 ezer forintért, azaz összesen 21 ezer forintért.

 

Schneider István: Időközben megalakult a Német Nemzetiségi Rozmaring Énekkar, javasolja, hogy számukra különítsenek el 120 ezer forintot, melyet működésükre fordíthatnának.

 

Eszes Mária: Szeretné, ha a Rosenbrücke Énekkar is kapna ennek az összegnek megfelelő támogatást, valamint hozzáteszi, hogy az énekkar egyesületté válásával lehetőség nyílik arra, hogy pályázatokat nyújtsanak be.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Szeretné, ha ugyanolyan írásos pályázatot nyújtanának be, mint a Német Nemzetiségi Énekkar, és természetesen ez esetben dönteni tudnak erről. Felteszi szavazásra az elhangzott javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

6/2008. (I.21.) számú

h a t á r o z a t

 

Német Nemzetiségi Énekkar támogatásáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Német Nemzetiségi Rozmaring Énekkar működését 120 ezer forinttal támogatja.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Javasolja, hogy a Német karácsonyi rendezvényen fellépő csoportoknak támogassák a nyelvtanulásukat 20-20 ezer forinttal, mely felhasználásáról visszajelzést kérnek. (A műsorban felléptek a Marianum- és a Hunyadi Általános Iskola, a Vörösmarty Gimnázium diákjai és a Kék Narancs Klub képviseletében.) Felteszi szavazásra a 4 intézmény részére javasolt támogatást.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

 

7/2008. (I.21.) számú

h a t á r o z a t

 

a karácsonyi rendezvényen fellépők támogatásáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Német karácsonyi rendezvényen fellépő 4 csoport nyelvtanulását 20-20 ezer forinttal támogatja, melynek felhasználásáról visszajelzést kérnek.

 

Falusi Ferenc: Kéri, hogy a Kutyavári úton tartandó Trianon alkalmából tartott városi rendezvényre gondolkozzanak el azon, mivel tudna a Német Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárulni (népviseletbe öltözzenek, fúvószenekar felkérése, országos zászló készíttetéséhez való hozzájárulás…).

Elmondja, hogy szeretnének a Német Nemzetiség Önkormányzat számára internetes honlapot készíttetni, mely megközelítőleg 50 ezer forintba kerülne. Ez a települési önkormányzat oldalára kerülne fel, a tartalom már készül.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra az elhangzott javaslatot.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

8/2008. (I.21.) számú

h a t á r o z a t

 

internetes oldal elkészíttetéséről

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy elkészítteti internetes honlapját megközelítőleg 50 ezer forintért. 

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy havonta egyszer az ófalusi kiskápolnában német misét tartanak, valamint a holnapi nap folyamán kerül megrendezésre Karsch Manfred Téli Tárlat című kiállítása. Ismerteti a Régiós Sváb bálra szóló meghívót, mely postázásra került a tagoknak. Mivel több kérdés, észrevétel hozzászólás nem érkezett, bezárja a Képviselő-testület ülését.