Készült: az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. november 17-ei üléséről

 

Jelen vannak: 5 megválasztott képviselőből 4 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Felteszi szavazásra a napirendi javaslatot.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot.

 

NAPIREND:

 

1.      Javaslattétel Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatervéhez

2.      A kötendő együttműködési megállapodás Diósd és Törökbálint Kisebbségi Önkormányzatival

3.      A hagyományőrző karácsonyi ünnepség megbeszélése

4.      A Német Nemzetiségi Énekkar részére a pályázaton elnyert támogatás felének a megelőlegezése

5.      Az országzászló elkészíttetésének támogatásáról szóló 17/2008. (IX.01.) NNÖ. számú határozat módosítása

6.      A Deutsche Kinderstube óvodával kötendő együttműködési megállapodás elindítása

7.      Beszámoló az ÉMNÖSZ által Dunabogdányban megrendezett gáláról

Beszámoló a Kaposváron tartott Nemzetközi Kórustalálkozón való részvételről

      8. Egyebek

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kellner Máriát.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kellner Máriát.

 

1.         NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A kötendő együttműködési megállapodás Diósd és Törökbálint Kisebbségi Önkormányzatival

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy Diósd és Törökbálint Kisebbségi Önkormányzataival már több esetben is együttműködtek, többek között a Rosmaring Énekkar fellépett a Diósdon, továbbá Törökbálint esetében felvették a kapcsolatot a nemzetiségi óvoda megalakításával kapcsolatban, a kapcsolattartás is folyamatos. Korábban már hoztak egy határozatot a fent említett Kisebbségi Önkormányzatokkal való együttműködés előkészítéséről, most ezt szeretné, ha megerősítenék.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

19/2008. (XI.17.) NNÖK.

h a t á r o z a t

 

Együttműködési megállapodás megkötéséről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza Falusiné Matics Zsuzsannát -a nemzetiségi önkormányzat elnökét- a Diósdi és a Törökbálinti Német Kisebbségi Önkormányzatokkal való együttműködés megkötésére.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A hagyományőrző karácsonyi ünnepség megbeszélése

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy a hagyományőrző karácsonyi rendezvényt „Kaffee Kränzen” néven idén december 21-én 15 órakor tartják. A fellépők idén is a németül tanuló diákok a Zeneiskolából, a Vörösmarty Mihály Gimnáziumból, a Kőrösi Általános Iskolából, a Kéknarancs Klub egyesületből, valamint a Rosenbrücke Német Kórus, a Tököli vegyeskórus és a Szigetújfalusi gyerek tánccsoport.

 

Kellner Mária: A múlt héten Baján megrendezésre került egy zongoraverseny, ahol találkozott nagyon tehetséges sváb származású hármas ikrekkel, akik vakok, és szeretné, ha fellépnének a karácsonyi műsorban, viszont az útiköltséget az önkormányzatuknak kellene térítenie.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Természetesen egyetért a javaslattal, felteszi szavazásra.

 

 A Német Nemzetiség Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

20/2008. (XI.17.) NNÖK.

h a t á r o z a t

 

útiköltség térítése

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretné, ha a karácsonyi műsorukban fellépnének az a sváb származású ikerpár, akik Baján élnek, ehhez az utazási költségeket megtérítik.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Mivel a hagyományőrző karácsonyi műsor nevében is szerepel, szeretné, ha idén azon kávét, forró csokit, süteményeket stb. kínálnának, a fellépő tanulóknak karácsonyi csomagot állítanának össze. Felteszi szavazásra, hogy erre az alkalomra különítsenek el 150.000 forintot.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

21/2008. (XI.17.) NNÖK.

h a t á r o z a t

 

hagyományőrző karácsonyi ünnepség megrendezéséről

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a december 21-én tartandó hagyományőrző karácsonyi „Kaffe Kränzen” rendezvényükre 150.000 forintot különít el, a műsorban fellépő németül tanuló diákoknak karácsonyi csomagot állít össze.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Német Nemzetiségi Énekkar részére a pályázaton elnyert támogatás felének a megelőlegezése

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: A települési önkormányzat a Rozmaring Német Énekkarnak a pályázaton megnyert összeg felét, azaz 50.000 forintot utalna át, de csak miután bemutatták a számlát, ezt az összeget szeretnék addig megelőlegezni számukra. Felteszi szavazásra a javaslatot.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

22/2008. (XI.17.) NNÖK.

h a t á r o z a t

 

Rozmaring Német Énekkar támogatásának megelőlegezése

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a települési önkormányzat által meghirdetett pályázaton megnyert összeg felét, azaz 50 ezer forint támogatást a Rozmaring Énekkar számára megelőlegezi.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az országzászló elkészíttetésének támogatásáról szóló 17/2008. (IX.01.) NNÖ. számú határozat módosítása

 

Falusi Ferenc: Elmondja, hogy elkészült az országzászló, mely 1 méter X 1,18 méter méretű, azonban a korábban megszavazott 60 ezer forintnál többe került 30 ezer forinttal.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra a 17/2008. (IX.01.) számú határozatukban szereplő 60 ezer forintos összeg 90 ezer forintra történő emelését.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

23/2008. (XI.17.) NNÖK.

h a t á r o z a t

 

17/2008. (IX.01.) NNÖ. számú határozat módosításáról 

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy 17/2008. (IX.01.) NNÖ. számú határozatában szereplő országzászló készítésére elkülönített 60 ezer forintot 90 ezer forintra módosítja, mivel az időközben jelentkező költségek magasabbak lettek.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Deutsche Kinderstube óvodával kötendő együttműködési megállapodás elindítása

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy előző ülésükön már szót ejtettek a német nemzetiségi óvoda létrehozásáról, kérték az óvoda vezetőjét, hogy a Törökbálinti óvodavezetővel vegye fel a kapcsolatot. Szeretné, ha ez ügyben el tudnák indítani az együttműködési megállapodás megkötését.

 

Schneider István: Elmondja, hogy meglátogatták a szóban forgó Bajcsy-Zsilinszky utca 73. szám alatt lévő Deutsche Kinderstube óvodát, viszont a helységet túl kicsinek tartották.

 

Falusi Ferenc: Javasolja, hogy már a koncepcióban is kérték az Alsó utcában levő „volt Fiby ház” Német Önkormányzat használatába adását, ott megfelelőnek tartaná a nemzetiségi óvoda létrehozását. A személyi feltételek rendelkezésre állnak, a helységet kellene biztosítani.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra a nemzetiségi óvoda kezdeményezéséhez szükséges lépések megtételére való felhatalmazást.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

24/2008. (XI.17.) NNÖK.

h a t á r o z a t

 

nemzetiségi óvoda kezdeményezéséről

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy felhatalmazza Falusiné Matics Zsuzsannát az érdi német nemzetiségi óvoda létrehozásához szükséges kezdeményezések megtételére.

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló az ÉMNÖSZ által Dunabogdányban megrendezett gáláról

Beszámoló a Kaposváron tartott Nemzetközi Kórustalálkozón való részvételről

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy november 15-én a Német Nemzetiségi Önkormányzat és további mintegy 30 fővel részt vettek a Dunabogdányban megrendezett ÉMNÖSZ által tartott gáláról, melyről nagyon pozitív visszajelzések érkeztek. 2008. november 8-án a Kaposváron tartott nemzetiségi kórustalálkozón sikeresen fellépett a Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus is.

 

Poszpisek Lajosné: Hozzáteszi, hogy minden évben részt vesznek a Jézus Szíve Római Katolikus templomban tartott német nyelvű misén és előadáson a Marianum Nemzetiségi Általános Iskolával közösen, továbbá a Márton napi lampionos megemlékezéseken is.

 

 

 

 

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Érd Megyei Jogú Város Koncepciójának megtárgyalása

 

Falusi Ferenc: Elmondja, hogy a települési önkormányzat költségvetési koncepcióját elfogadhatónak tartja, de szeretné továbbra is fenntartani a koncepcióhoz korábban tett javaslatukat: „A jelenleg Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő és helyi védettséget élvező Alsó u. 27. szám alatti ingatlant, a volt „Fiby ház” épületét alkalmasnak tartaná a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Tájház kialakítására. Törekvésünk, hogy a települési önkormányzat segítse elő az épületben - a Német Nemzetiségi Önkormányzat kezelésbe adásával - a Tájház létrehozását.” A javaslatot kiegészíti, hogy az épület másik felét alkalmasnak tartanák a törekvéseikben szereplő Német Nemzetiségi Óvoda létrehozására.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra Érd Megyei Jogú Város költségvetési koncepciójának elfogadását.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 25/2008. (XI.17.) NNÖK.

h a t á r o z a t

 

Érd Megyei Jogú Város költségvetési koncepciójához

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a költségvetési koncepció elfogadását.

Szeretnék továbbra is fenntartani a koncepcióhoz korábban tett javaslatukat: „A jelenleg Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő és helyi védettséget élvező Alsó u. 27. szám alatti ingatlant, a volt „Fiby ház” épületét alkalmasnak tartaná a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Tájház kialakítására. Törekvésünk, hogy a települési önkormányzat segítse elő az épületben - a Német Nemzetiségi Önkormányzat kezelésbe adásával - a Tájház létrehozását.” A javaslatot kiegészítik azzal, hogy az épület másik felét alkalmasnak tartanák a törekvéseikben szereplő Német Nemzetiségi Óvoda létrehozására.

 

 

8. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy mivel minden évben támogatják a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok Alapítványt ezt idén is szeretné megtenni, azonban javasolja, hogy a korábbi 30. ezer forint helyett magasabb összeget utaljanak át.

 

Poszpisek Lajosné: Emeljék 50. ezer forintra a támogatás összegét.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra a javaslatot.

 

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 26/2008. (XI.17.) NNÖK.

h a t á r o z a t

 

Halmozottan Hátrányos helyzetű fiatalok Alapítvány támogatásáról

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ű.000 forinttal támogatja a Lehetőség a Felzárkózáshoz Halmozottan Hátrányos Helyzetű Gyerekek és Fiatalok számára Alapítvány és Közhasznú Szervezetet. 

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, megköszöni a részvételt, bezárja az ülést.