Készült: az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. augusztus 2-ai üléséről

 

Jelen vannak: 5 megválasztott képviselőből 5 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Felteszi szavazásra a napirendi javaslatot.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kellner Máriát.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kellner Mária.

 

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat jelöltjeire, nyilvántartásba vételükre

 

2. Javaslat Német katonai emlékhely kialakítására az Érdi temetőbe

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat jelöltjeire, nyilvántartásba vételükre

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Az ülés elején elmondja, hogy nem érti, hogy, hogy jutottak odáig, hogy egyénileg jelölt Eszes Mária jelölteket a hátuk mögött és nem beszélték meg, ahogy eddig. Az elmúlt 8 évben ez így működött, nem érti, miért gondolták most másként. Szégyelli, hogy Budaörsről olyat kellett hallania, hogy Érden baj van és szét fog esni a nemzetiségi önkormányzat, nem érti, miért nem az ülésükön vetette ezt fel Eszes Mária. Ugyanaz ismétlődött, mint amikor levélben lemondott elnökhelyettesi pozíciójáról, amit akkor sem értettek és próbálták utána hívni, de nem kaptak magyarázatot. Nekik sem kellemes, hogy érezni lehet ezt a feszültséget, adják meg a tiszteletet egymásnak.

 

Eszes Mária: Meghallgatta őket. Schneider István kezdte az ellenségeskedést. Úgy gondolta, hogy úgy demokratikus, hogy más is felkerülhet a jelölt listára. Az általa jelölt 3 nevet beírta, ő nem mondott többet.

 

Falusi Ferenc: A lényeg, hogy Budaörs elkülönül Érdtől. Elmondja, hogy Budaörsön egyesületi tagok ugyan, de nem szólhatnak bele az Érdi önkormányzat dolgaiba. Budaörs megírta levélben, hogy az ÉMNÖSZ elnöksége 2010. július 23-án ülést tartott és döntött arról, hogy bejelenti magukat, mint országos jelölőszervezetet és levélben keresik fel az eddig működő Német Önkormányzatokat. Felajánlották, hogy a helyi szervezetek, bejegyzett és nem bejegyzett civil szervek, alapítványok jelölteket ajánljanak az ÉMNÖSZ-nek, tehát a jelölés most fog elkezdődni. Kérik a német önkormányzatokat, hogy helyi szinten koordinálják a jelöltállítást, egyeztessenek a helyi német nemzetiségi civil szervezetekkel, és településenként minimum 5 jelöltet várnak a mellékelt értesítési jelölt ajánlásról. Tehát a kezében tartott nyomtatványon kell jelöltet bejelenteni. Véleménye szerint a már beadott 3 név nem biztos, hogy szerepelni fog.

 

Eszes Mária: Ha az ÉMNÖSZ indít, akkor szerinte meg igen.

 

Falusi Ferenc: Akiket a német nemzetiségi önkormányzat és civil szervezet ajánl, azt a névsort hivatalosan le fogják adni az ÉMNÖSZ-nek, de ezt meg fogják beszélni. Körülbelül 7 embert szeretnének felvezetni a lapra és visszaküldeni az ÉMNÖSZ számára, ebben mindenki benne van, és a többiek meg fogják szavazni, hogy ezeket az ajánlásokat elfogadják vagy nem.

 

Eszes Mária: Úgy érzi, hogy az ő egy szavazata a négy másik képviselővel szemben nem jelent sokat. Jegyzőkönyv készült az előző ülésről?

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Mindig készül jegyzőkönyv és hangfelvétel, soha nem szerették volna, ha úgy érezné, hogy kilóg a sorból, hangsúlyozza, hogy a testület 5 emberből áll.

 

Eszes Mária: Ha nem szavazzák meg a jelöltjeit, akkor is meg fogja próbálni bejuttatni őket jelöltnek az ÉMNÖSZ-höz.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: A jelölteket megérti, de Engler Erika jelölését, aki a Marianum Általános Iskolában tanít nem, mivel még nem vett részt soha rendezvényükön.

 

Eszes Mária: Az anyukája és a testvére volt rendezvényen.

 

Falusi Ferenc: Elmondja, hogy nem tartja korrektnek az Érdi Újságban megjelent cikket, és a következő számban még korrekciót sem kértek. Úgy érzi, hogy az önkormányzat tagjaként szembe ment a német nemzetiséggel.

 

Eszes Mária: ő ezt nem így gondolja.

 

Falusi Ferenc: Több rendezvényt tud említeni, amelyen a Német Nemzetiségi Önkormányzat részt vett.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Az utolsó érdi szüreten köztudomású, hogy mely okból nem vettek részt, többen kihúzták magukat a rendezvény biztosításából.

 

Falusi Ferenc: Hasonló módon folyik egy belső bomlasztás egy másik nemzetiségi önkormányzat esetében. Kívülről az látszik, hogy ugyan az folyik, mint a Horvát Önkormányzat esetében.

 

Eszes Mária: Miért ne lehetne egy új német önkormányzat?

 

Falusi Ferenc: Nem erről van szó, hiszen ezért vesznek be fiatalokat is, de azt nem lehet, hogy eltűnik a régi és rögtön jön az új testület, mert ez olyan lenne, mint a rendőrség mintája, hogy nem tudják, merre kell menni. Volt egy nemzetiségi önkormányzat, amit Schneider Istvánék 16 évvel ezelőtt létrehoztak, azóta folyamatosan működik, és együtt dolgoztak a települési önkormányzattal, a tájház kivételével.

 

Eszes Mária: Az énekkar elindulásával hullott szét minden.

 

Schneider István: A Rosenbrücke énekkarból 4 családtag náluk énekel.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Lezárja a vitát, kéri, hogy menjenek át az egyesület többi tagjához, ahol meg fog történni a jelöltállítás megvitatása.

 

Az ülés a 117. teremben folytatódott

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: A választásokat október 3-ára tűzték ki. Sok felvételi kérelem érkezett a német nemzetiségi névjegyzékre, 230 darab. A választásokkal kapcsolatban Budaörsről kaptak egy levelet, hogy Budaörs –ÉMNÖSZ- színeiben indulhatnak. A Kultúr Egyesület színeiben is lehetne indulni, mivel már 3 éve működnek. 2010. szeptember 3. a jelölő szervezetek bejelentésének határideje. A helyi, megyei vagy országos választási szervnél, melyhez csatolni kell a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából a választás kitűzését követően kiállított kivonatot, valamint a szervezet bírósághoz benyújtott alapszabályait. A jelölő szervezetet az előtt kell bejelenteni, mielőtt a jelölő szervezet jelöltet jelent be, tehát legkésőbb szeptember 3. 16 óráig lehet a szervezetet bejelenteni. A jelölő szervezet bejegyzett olyan társadalmi szervezet, melynek alapszabályában a települési kisebbségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve rögzített célja az adott nemzeti vagy etnikai kisebbség képviselete. Összeállítottak egy névsort azokból, akik jelezték feléjük, hogy szeretnének indulni a német önkormányzat képviseletében. Egy hete jutott tudomásukra, hogy nagy örömükre Dr. Kaltenbach Jenő is szeretne Érden indulni.

 

Falusi Ferenc: Elmondja, hogy az ÉMNÖSZ, mint egyesület indítja a jelölteket, mivel nem voltak biztosak abban, hogy az Érdi Német Kultúr Egyesület betöltötte-e a 3 éves évfordulóját. Az ÉMNÖSZ-ben pedig egyesületi tagok, ezért az ÉMNÖSZ jelenti be magát, mint egyesület. Nem tudja miért vitte Eszes Mária közvetlenül az ÉMNÖSZ-höz a jelöltjeiket, hiszen össze szoktak ülni, hogy megvitassák, kik legyenek a jelöltek. Elmondja, hogy kaptak egy levelet, mely a német nemzetiségi önkormányzatnak, a jelöltet ajánló szervezeteknek, újonnan szervezett német közösségeknek van címezve, ebben köszönetet mondanak, a német népcsoportért tett munkáért. Az ÉMNÖSZ elnöksége úgy döntött, hogy augusztus 9-én bejelenti magukat, mint országos jelölő szervezet, és levélben keresi fel az eddig működő német önkormányzatokat, és felajánlja, hogy a helyi szervezetek, és nem bejegyzett civil szervezetek, alapítványok jelölteket ajánljanak az ÉMNÖSZ-nek. Kérik, a német nemzetiségi önkormányzatokat, hogy helyi szinten koordinálják a jelöltajánlás folyamatát, településenként minimum 5 jelöltet várnak. A mellékelt nyomtatványon kérik a jelöltek feltüntetésével az ÉMNÖSZ-nek megküldeni. Az elnökség kéri azokat a jelölteket, akik eddig még nem voltak német önkormányzati tagok, hogy írjanak egy A/4-es oldal terjedelmű német nyelvű bemutatkozást magukról, eddigi német nemzetiségi tevékenységükről, a német nemzetiségi önkormányzatban végzendő terveikről. Ismerteti a jelöltállításhoz szükséges adatokat, valamint azok megadásának módját. Jelölt csak az lehet, aki a helyi választási iroda határozatát a német névjegyzékbe való felvételről mellékeli, vagy erről a helyi jegyző által kiállított igazolást megküldi az ÉMNÖSZ-nek. Az is megfelel, ha lefénymásolják a helyi polgármesteri hivataltól kapott zöld színű értesítőt, melyen a választás napján a kisebbségi szavazókörbe hívják szavazni. Minden településtől szükség van egy személyre, aki kitöltött, a jelölt és az elnök által aláírt űrlapokat a helyi választási irodában leadja, ehhez az ÉMNÖSZ meghatalmazást ad részére. Kérik, a meghatalmazáshoz szükséges szokásos adatokat az ÉMNÖSZ-höz jelentsék le. Továbbá szükség van egy megbízható személyre, aki a német nemzetiségi választói jegyzéken szerepel, de nem lesz jelölt a településen, és vállalja a helyi választási bizottságban az egész napos ellenőrzési munkát, a kisebbségi névjegyzék megsemmisítését, stb. A jelölt a nyilvántartásba vételéről a helyi választási bizottság határozatot küld ki a jelölt részére, melyből fénymásolatot szükséges az ÉMNÖSZ részére eljuttatni. A Közgyűlési határozattal elfogadott jelöltek kitöltött és az elnök úr által aláírt adatlapjait a Közgyűlés napján kiosztják a fent említett meghatalmazással együtt. Minden településnek 2010. augusztus 30-tól szeptember 3-áig, tehát 5 napja lesz a jelöltek bejelentésére. Akinél probléma adódik, kérésük, hogy személyesen menjenek be az ÉMNÖSZ irodájába. Az eddigi német önkormányzati tagokkal, és azokkal, akik rendszeresen részt vesznek bizottsági tagként, vagy meghívottként a német nemzetiségi önkormányzat ülésein, illetve részt vesznek szervezetként a városban dolgozó német nemzetiség ápolásában, összeállítottak egy listát, melyre természetesen még bárki ajánlhat jelölteket. Arra azonban szeretnének ügyelni, hogy a jelöltek számát azért ne vigyék túlzásba, a Vt. Szerint 4 főre csökkent a német nemzetiségi önkormányzat száma, minimum 5 jelölt megjelölését kérték. Kéri, hogy elnök asszony ismertesse az összeállított névsort, ha valakinek további kérése van, az ismertetheti.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Dr. Kaltenbach Jenő, Kellner Mária, Schneider István, Falusi Ferenc, Gábli Andrea, Eszes Mária, Köller János, Falusiné Matics Zsuzsanna.

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy előző ülésen kérte, hogy vegyenek fel a listára még 3 nevet és ő megnevezte Engler Erikát, Hazenauer Dánielt és Wolf Katalint. Reméli, hogy a jegyzőkönyvben ez szerepelni fog.

 

Falusi Ferenc: Kéri a 3 név pontos ismertetését, hiszen nem tudják a 3 nevet, akiket bevittek az ÉMNÖSZ-nek.

 

Poszpisek Lajosné: A lényeg, hogy jelölteknél tüntessék fel, hogy eddig mit tett a német nemzetiség érdekében.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: A jegyzőkönyv kedvéért elmondja, hogy Dr. Brenner Kolomán is szerepel a listán, ő is szeretne indulni.

 

Dr. Kaltenbach Jenő: Bemutatkozásként elmondja, hogy Szegeden is élt. Részt vett a Magyar-Német Baráti Kör létrehozásában, mely később átalakult a Magyarországi Németek Szegedi Szervezetévé, -felvették a kapcsolatot a pécsiekkel is- így indult az ilyen irányú tevékenysége a ’80-as évek elején, majd később Németországba került egy évre. Onnan hazatérve csatlakozott a német mozgalomba, majd Budapesten az Országos Demokrata Szövetség előző bizottságának lett az elnöke. Úgy gondolták, hogy alulról kellene alakulni. 1991-ben Tengelicben megszervezték a Magyarországi Német Egyesületek első országos találkozóját, ahol elfogadtak egy első közös nyilatkozatot. Kezdeményezte a kisebbségi kerekasztal létrehozását, kidolgoztak egy törvény-tervezetet, majd hosszasan folytak a Kormánnyal a tárgyalások, majd a Parlament elé került a törvény-tervezet. Az önkormányzati választásokon az első alakuló Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökévé választották, majd 1995-ben ombudsmani tisztséget fogadott el, melyet 12 éven keresztül folytatott, majd 2007-ben lejárt a mandátuma. Létrehoztak egy szervezetet, - hogyha valakit a rendőrség kapcsán probléma ér, azt ne a rendőrség vizsgálja ki, - melyben szintén részt vett. Közel 20 éve lakik Érden, ezért szeretne itt jelöltként indulni.

 

Falusi Ferenc: Nem gondolt a polgármesterként való indulásra?

 

Kaltenbach Jenő: Nem szokott ajánlkozni, az első, amire ajánlkozik az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzatban való részvétel.

 

Falusi Ferenc: A civileknek nem volt megfelelő jelöltje, de gondoltak az ő személyére is. A települési önkormányzat vezetői és testületi tagjai nem támogatták a Német tájház létrejöttét sem. Elmondja, hogy Érden 8 nemzetiségi, illetve kisebbségi önkormányzat lesz. Úgy gondolták, hogy a településen legyenek az úgynevezett történelmi önkormányzatok.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Szerettek volna más nemzetiséggel együtt tájházat kialakítani, akik hasonlóan régóta működnek, mint a németek és lehetett volna egy vándorkiállítás ennek keretében.

 

Dr. Brenner Kolomán: Elmondja, hogy 6 éves korától németül beszél, úgyhogy a magyar kiejtése nem olyan jó, egyébként Sopronból való. Történelem-német szakon végzett Szegeden, jelenleg pedig az ELTE Bölcsészet-tudományi Karának docense és dékán helyettese. 4 éve él Érden, szintén alapító tagja az Országos Német Önkormányzatnak, Országos Választási Bizottság tagja is volt 1995-ben. A Német Szövetségnél kezdett, tanársegéd volt a Szombathelyi német tanszéken, szakmája szerint német nyelvészettel foglalkozik. 1995 óta képviselője az Országos Német Önkormányzatnak, eddig a Soproni Német Önkormányzat képviselője volt. ő az Európai Német Kisebbség elnöke. Kapott olyan véleményt, hogy az Országos Német Önkormányzatba kellene indulnia, mivel Érdi lakos Ritter Imre javasolta, hogy először helyi emberekkel beszéljen, ezért van itt. Hozzáteszi, hogy német kórus oszlopos tagja is volt. Főként a törvény előkészítés és az oktatás a szakterülete. Az Európai Tanács szakértője is a kisebbségi oktatás- és a jog területén, ezt a tudását tudná hasznosítani a közösségért.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Úgy érzi, hogy megnehezítették a névjegyzékre való feljelentkezéssel a nemzetiségi választásokat, hiszen előtte sokkal többen mentek szavazni.

 

Brenner Kolomán: Mindkét rendszernek megvolt a maga előnye és hátránya is, az érvénytelen szavazatok aránya nagyon magas volt korábban.

 

Tölgyesi Ottóné Engler Erika: Születése óta Érden lakik, már felmenői is itt éltek. Tanítónő a Marianum Általános Iskolában, illetve annak igazgató helyettese. Azért szeretne jelöltként indulni, mivel úgy gondolja, hogy egy ilyen iskolában, ahol nemzetiségi oktatás folyik, tudna a közösségért mind pedagógusként, mind magánemberként tenni.

 

Gábli Andrea: Édesapja részéről Fegyvernekről származik, édesanyja részéről pedig Kálról. Jelenleg az Eszterházy Károly főiskolán tanul, nemzetközi tanulmányok szakon, most kezdi utolsó évét. Főként a politológia miatt kezdett érdeklődni a kisebbségi önkormányzat iránt, valamint a gyökerei miatt is úgy gondolta, hogy szeretne bepillantást nyerni az önkormányzat munkájába.

 

Köller János: 10 éve lakik Érden. Amikor ide kerültek úgy találta meg a német önkormányzatot, hogy nagyon szerettek táncolni, és elmentek a Sváb Hagyományőrző Bálra. A gyerekei jelenleg is Stuttgartban élnek, majd Érden megszerveződött egy énekkar, jelenleg két sváb gyökerekkel rendelkező énekkar működik. Az egyik énekkarnak ő az elnöke. Schneider Istvánnal Soroksáron is szoktak énekelni.

 

Wolf Katalin: Munkája révén megvan a végzettsége arra, hogy pályázatokat írjon. Sok pályázat van jelenleg is kiírva. Elmondja, hogy édesapja részéről sváb származású, a ’40-es években költöztek Érdre, Bajorországból települtek át. A nyelvet beszéli, azonban nem perfekten. Úgy gondolja, hogy egy jelölt legfontosabb tulajdonsága, hogy erős érdekérvényesítő képességekkel rendelkezzen és ne csak helyi szinten. Amikor felkérték jelöltnek nem tudta, hogy két ismert egyéniség is indul. A kisebbségeknek helyi szinten -főleg ilyen eladósodott önkormányzatok esetében- nincs sok segítsége, tehát fontos, hogy amit az országban, a kisebbségek megkapnak pályázati pénzen, előtérbe kellene hozni. Elmondja, hogy visszalép Kaltenbach Jenő javára, szakmai segítését pedig bárki igénybe veheti.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra a képviselők számára a jelölteket, hogy kik kerüljenek a listára. Felteszi szavazásra Dr. Kaltenbach Jenő jelölését.

 

Érd Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5 igen szavazattal elfogadta Dr. Kaltenbach Jenő jelölését.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra Dr. Brenner Kolomán jelölését.

 

Érd Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal elfogadta Dr. Brenner Kolomán jelölését.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra Schneider István jelölését.

 

Érd Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal elfogadta Schneider István jelölését.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra Köller János jelölését.

 

Érd Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5 igen szavazattal elfogadta Köller János jelölését.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra Kellner Mária jelölését.

 

Érd Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal elfogadta Kellner Mária jelölését.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra Gábli Andrea jelölését.

 

Érd Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal elfogadta Gábli Andrea jelölését.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra Tölgyesi Ottóné Engler Erika jelölését.

 

Érd Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 1 igen szavazattal nem fogadta el Tölgyesi Ottóné Engler Erika jelölését.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Wolf Katalin ugye visszalépett. Felteszi szavazásra Eszes Mária jelölését.

 

Érd Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2 igen szavazattal nem fogadta el Eszes Mária jelölését.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra Falusi Ferenc jelölését.

 

Érd Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal elfogadta Falusi Ferenc jelölését.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra Falusiné Matics Zsuzsanna jelölését. Hozzáteszi, hogy a jelöltek magukra nem szavazhatnak.

 

Érd Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal elfogadta Falusiné Matics Zsuzsanna jelölését.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy 10 jelölt került fel a listára.

 

Eszes Mária: Hazenauer Dánielt nem tették fel szavazásra.

 

Falusi Ferenc: Elmondja, hogy az ÉMNÖSZ megkért arra, hogy minimum 5 jelölt legyen, de azért ne túl sok.

 

Poszpisek Lajosné: Szavazati többség szükséges, tehát minimum 3 szavazat, tehát a szavazás során is volt, aki kiesett.

 

Engler Erika: Arról van szó, hogy a jelenlegi Német Nemzetiség Önkormányzat megszavazza saját magát? Valakit javasolnak a listára, az 5 képviselő megszavazza, akire pedig 1 szavazat érkezett az kiesett.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Nem, hiszen mindenkiről szavaztak. Saját magukra pedig nem szavaztak.

 

Engler Erika: Igazából nem újulhat meg egy szervezet, mert ugyanazok szavazzák meg magukat.

 

Dr. Kaltenbach Jenő: Az ÉMNÖSZ féle indulás azért van, mert az a szerv jelölhet a megyei és az országos képviselői listán jelölteket, akik a megyében az összes jelölt minimum 10 %-át állítják. Ezért van, hogy az ÉMNÖSZ-nek kell indítani, hogy a megyei és az országos nemzetiségi önkormányzatot meg lehessen választani. A jelölésről elmondja, hogy kétfajta jelölés van az ÉMNÖSZ felé, egyrészt a hivatalban lévő Német Nemzetiségi Önkormányzat jogosan jelöl, másrészt a társadalmi szervezetek is. tulajdonképpen a listának úgy kellene összeállni, hogy Érden Német Nemzetiségi Egyesületek Közgyűlései is jelölnének, és ezt követné egy listaegyesítés. A rendszerben valóban van egy fajta feszültség, melyet eddig a legtöbb helyen sikerült megoldani, hogy a jelöltek felkerültek, majd a helyi közösség eldönti, hogy kit választ.

 

Engler Erika: Itt mindig visszakerül a régi önkormányzat. ő maga 120 lapot szedett össze, itt pedig egy ember szavazott rá. Sokat dolgozott a német közösségért.

 

Eszes Mária: Igazságtalannak tartja az eljárást.

 

Wolf Katalin: Azt tartaná demokratikusnak, hogy aki kérte a jegyzékbe való felvételét, hiszen őket képviselik a jelöltek, az szavazzon a választásokon. Itt azokat képviselik, akik jelentkeztek a névjegyzékre. A következő választáson maguknak kellene jelölő szervezetet indítani, melyben megszavazhatnák a jelölteket.

 

Falusi Ferenc: Nem ők döntenek, csak jelöltet állítanak, a jelentkezett mintegy 240 ember fog dönteni, hogy ki legyen képviselő.

 

Eszes Mária: Sajnálja, hogy nem tartják érdemesnek egy jó hírű iskola igazgató helyettesét, hogy ennek a nemzetiségnek a tagja legyen, inkább elhagyják a termet.

 

Tölgyesi Ottóné: Ezt úgy gondolja azért tették, mert nem akarnak váltást.  

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Úgy gondolja, hogy mindenki sokat dolgozott. Ez szerették volna elkerülni, ezért előzte meg a jelöltajánlást egy ülés.

 

Poszpisek Lajosné: Elmondja, hogy ő minden ülésen részt vett, pedig nem tagja az önkormányzatnak, elmondja, hogy ők sok rendezvényre nem jöttek el.

 

Falusi Ferenc: Sok településen vannak ilyen gondok, ismertessék akkor, hogy kik kerültek fel a listára jelöltként.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Tehát a jelöltek:

 

dr. Kaltenbach Jenő

dr. Brenner Kolomán

Köller János

Schneider István

Gábli Andrea

Kellner Mária

Falusi Ferenc

Falusiné Matics Zsuzsanna

 

 

Kellner Mária: Hozzáteszi, hogy akik jelen pillanatban önkormányzati tagok, eleve nem kaphattak annyi szavazatot, mint, akik nem tagok, hiszen saját magukra nem szavazhattak.

 

Kaltenbach Jenő: Ha van egy olyan szervezet, aki 3 éve német nemzetiség az alapszabálya szerint, nem is szükséges, hogy a településen legyen bejegyzett szervezet.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra, hogy a felsorolt 9 jelöltet az ÉMNÖSZ listára jelöltnek ajánlják.

 

Érd Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

16/2010. (VIII.02.) számú

h a t á r o z a t

 

jelöltek ajánlásáról az ÉMNÖSZ felé 

 

Érd Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi tagok felvételét kéri az ÉMNÖSZ-től a jelölt nyilvántartásra:

 

dr. Kaltenbach Jenő

dr. Brenner Kolomán

Köller János

Schneider István

Gábli Andrea

Kellner Mária

Falusi Ferenc

Falusiné Matics Zsuzsanna

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Német katonai emlékhely kialakítására az Érdi temetőbe

 

Falusi Ferenc: Elmondja, hogy Érden 123 német katona esett el, kutatásokat folytatott önkormányzatuk a Városszépítő és Honismereti Egyesülettel, hogy hol lelhetőek fel ezek a katonák. Jelenleg is folyik a kutatás, az érdi temetőben, ahol az ’ű-es években temettek, találtak 9 német katonát, kihantolták és átszállították a Budakeszi és Törökbálint határán létesült Német Nemzetközi Katonai Temetőbe. Ott vásároltak egy sírhelyet és egy fát, melyen réztábla tartalmazza a neveket. Az érdi temetőben van még egy tömegsír, - melyet majd csak hidegebb időben lehet feltárni, - ennek a sírnak a helyére úgy gondolták, hogy kerüljön emlékhely kialakításra, melyet ünnepséggel avatnának fel. A helyi sírkő készítőtől vásároltak egy félbe tört keménykő sziklát, - mely kifejezi egy életút törését, - és erre lesz felvésve a két német katona neve, melyet megtaláltak, valamint egyéb adatok. A német követségről is meg lennének hívva illetékesek, ugyanígy járnának el a még kihantolandó sírhellyel. Ezt kéri, hogy 100 ezer forinttal támogassa a német önkormányzat, melyet egyszer már megszavaztak, de most erősítsék meg.

 

Érd Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

17/2010. (VIII.02.) számú

h a t á r o z a t

 

Német katonai emlékhely kialakításáról az Érdi temetőbe

 

Érd Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy 100.000 forintot különít el az érdi Ercsi úti temetőben német katonai emlékhely kialakítására. 

 

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezet bezárja az ülést.