Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 3-án tartott  üléséről

 

Jelen vannak: A kisebbségi önkormányzat négy képviselője mellékelt jelenléti ív szerint, Segesdi János alpolgármester, dr. Veres Judit önkormányzati képviselő-Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, dr. Katona Ildikó ÁNTSZ vezetője, Tímár László rendőr-alezredes Érdi Rendőrkapitányság

 

Balogh Csaba: Köszönti a megjelenteket, külön tisztelettel a meghívottakat, akik jelenlétükkel megtisztelték az ülést. Megállapítja, hogy 3 fővel határozatképes a testület ülése. Sárközi Lajos késni fog. Javasolja az írásban kiküldött napirend szerint megtartani az ülést.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő képviselője, 3 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának szerepe a cigány lakosság körében járvány esetén.

   (Meghívott: dr. Katona Ildikó ÁNTSZ; dr. Kozaróczy Károly gyermekgyógyász főorvos; dr. Veres Judit Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága elnöke)

 

2.) Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának szerepe a bűnmegelőzésben

         (Meghívott: Kozma Károly rendőralezredes-kapitányságvezető;

     T. Mészáros András polgármester, Segesdi János alpolgármester,

    Mórás Zsolt a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság     elnöke)

 

3.) Javaslat Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési támogatására

 

4.) Javaslat Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi munkatervére

 

5.)  E g y e b e k

 

 

1.     sz. napirend:

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának szerepe a cigány lakosság körében járvány esetén.

   (Meghívott: dr. Katona Ildikó ÁNTSZ; dr. Kozaróczy Károly gyermekgyógyász főorvos; dr. Veres Judit Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága elnöke)

 

 

Balogh Csaba elnök:. A meghívóban jelzett témakör tág fogalom. A kisebbségi önkormányzat abban gondolkodott, hogy a kora tavaszi járványos időszakban milyen feladatai lehetnek. A szakhatóságok munkáját hogyan segíthetik elő.

 

Dr. Katona Ildikó főorvos: Kollégáival egyeztetett, amit most szeretne megosztani a kisebbségi önkormányzat képviselőivel. Szeretne állandó kapcsolatot tartani a Cigány Kisebbség vezetőivel, hiszen fontos lenne tudni mit tapasztalnak akkor amikor kint vannak területen. Visszatérő probléma a tetvesség, ami a cigány lakosság köréből kerül ki. Első vonalban a védőnők akik ezekkel a gyermekekkel foglalkoznak. A második vonalban az intézetek orvosai. A visszatérő esetekben lép be az ÁNTSZ. Kimennek a családhoz és helyben elmondják mi a teendő. Az általános személyi higienes rendszabályok területén is bajok vannak. Ezek a hiányosságok járványok esetén nagy gondot okoznak. Problémát jelent továbbá az, hogy a védőoltásokkal csúsznak a szülők pedig nagyon fontos, hogy az adott életkorban legyen beoltva a gyermek, mert így a megfelelő védettség nem tud kialakulni. E vonatkozásban a szemléletet, illetve a fegyelmet kellene megerősíteni. Település egészségügyi kollégája a következő problémákról számolt be: Az általános környezeti higiene-vel is baj van, hiszen sok a panasz. Az ürgödrös árnyékszéket is jól lehet használni, fertőtlenítve vannak a felületek,  karban vannak tartva. A takarítás után a kitakarított anyag megfelelő helyre kerül nem kerülhet kapcsolatba rágcsálókkal stb. Mert ellenkező esetben járvány esetén veszélyt jelenthetnek. Ezekre oda kellene figyelni. Szívesen segítenek a fertőtlenítéssel kapcsolatos tájékoztatásban. (A hipo a legáltalánosabb és legolcsóbb szer.) Sajnos előfordul, hogy a telken különböző helyeket használnak e célra. A következő panasztípus a szemét felhalmozás. Ha az szerves tartalmú, akkor számolni kell a rovar és rágcsálóirtásra.  A kisebbségi önkormányzatnak saját hatáskörben hatni kellene ezekre az emberekre, illetve meg kellene tanítania, hogy lehet rendet rakni. Problémát jelent még, hogy amikor ki kell menniük helyszínre, nem pozitív a család fellépése velük szemben. Ott, ahol állattartás van, nagyjából ugyanezeket a panaszokat szokták előadni.

 

 

(Megérkezik Sárközi Lajos képviselő.)

 

 

Dr. Veres Judit gyermekgyógyász: Felhívja a figyelmet a rendelési idő betartására,  ha konkrét időpontot kapnak azt is tartsák be. Az orvoshoz tisztán menjenek, a gyermekeket rendesen öltöztessék fel. Mivel az ügyeletet rendszeresen kihívják kéri, hogy a lakást kivilágítva, vagy az utcán kint várjanak lámpával, hogy az ügyeletes autó odataláljon. Kövessék a védőnő tanácsait. Ügyeljenek az otthoni tisztaságra, a gyermekekkel szedessék össze a szemetet. „A szemét nemcsak bűzös, ronda, de járványokat is terjeszt.” Rendszeresen kérnek orvosi igazolást, majd nem mennek érte, így sok az iskolai igazolatlan hiányzás. A gyermekek a bölcsődében és az óvodában jó helyen vannak, s mivel a finanszírozása a bölcsődének is a jelenlévők után történik kéri, hogy rendszeresen vigyék őket oda.

 

Balogh Csaba: A kisebbségi önkormányzatnak a feladata lesz és ebben kérni fogja a város segítségét, hogy azoknál a családoknál, ahol csak, árnyékszék van,  kézfertőtlenítő használatát bevezessék azért, hogy a járványok idején az óvodákba, iskolákba ne vigyék be a rota vírust stb.

 

 

2.     sz. napirend:

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának szerepe a bűnmegelőzésben

(Meghívott: Kozma Károly rendőralezredes-kapitányságvezető; 

 T. Mészáros András polgármester, Segesdi János alpolgármester,

 Mórás Zsolt a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke)

 

Balogh Csaba elnök:. Megkéri képviselő-társait mondják el a kábítószer fogyasztással  kapcsolatos problémáikat.

 

Majsai Ferenc elnökhelyettes: Katasztrofális a helyzet. Sajnos két gyermeke is rászokott a füves cigarettára. Felkereste a rendőrséget és kérte a segítséget az ófaluban fellépő problémával kapcsolatban, de elküldték. Sajnos bejelentését ki sem vizsgálták, egyáltalán igaz-e amit állít  – miszerint a volt kastély területén a rendőri állományból látott embereket ugyanúgy füves cigarettát szívni, mit ahogyan azt a gyermekétől látta.

 

Balogh Gusztáv képviselő: Sajnos –  bár korábban ez nem volt jellemző – de a roma gyerekek között is felütötte fejét a kábítószer fogyasztás. 14-15 éves gyerekekről van szó, akik vagy bűncselekményt követnek el, vagy pedig saját családjuktól veszik el a pénzt, vagy bármilyen értéket. Több szülő élt feléjük segítségkéréssel, mert nem tudják kezelni ezt a helyzetet, sokszor támadólag lépnek fel ellenük gyermekeik. Azt sem érti, ha a szülő 18 éves koráig felelős gyermekéért, akkor egy 16 éves gyermeknek miért kell beleegyeznie a drogelvonó alkalmazásához. Sajnos azt kell mondania, hogy a rendőrök szoktatják rá őket. A diszkóban a rendőrök a kidobók, s ők árulják a drogot. Bizonyítani tudja azt is, hogy a rendőrségen dolgoznak olyanok akik értesítik a drogárust, hogy nála ez után keresni fognak. Mivel elszaporodott a fogyasztás, az véleménye szerint vonzza magával a bűncselekményeket is.

 

Balogh Csaba: Véleménye szerint csak a tényekre szabad hagyatkozni. Tény, hogy a roma fiatalok körében is elhatalmasodott a fogyasztás. Elsősorban a szülőnek kell ezzel a problémával foglalkozni. Az iskolának, s nem a rendőrségnek a feladata. Az ő hatáskörük más, a bűncselekmények felderítése. Esetleg a bűnmegelőzésben segítse a kisebbségi önkormányzatot. A gyermek drogról leszoktatása, az odafigyelés a szülő feladata. Úgy gondolja, hogy az Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak az a feladata, hogy próbáljon meg együttműködni az ÁNTSZ-szel, a rendőrséggel és azokkal a hatóságokkal, amelyek ezeket a problémákat kezelni tudják. Szeretné elmondani, hogy tárgyalt a Máltai Szeretetszolgálattal, Polgármester Úrral, s szeretnék ha  ROMA KÖZÖSSÉGI HÁZAT működtetnének. A Szeretetszolgálat valamilyen szinten a droggal kapcsolatos megelőző tevékenységet is folytatna, megfelelő szakembereket bevonna e munkába. A kisebbségi önkormányzatnak és a város önkormányzatának e célra megfelelő területet kell felajánlania. A jelenlegi folyamatot meg kell állítani éppen ezért kéri mindenkinek a segítségét, a szakhatóságoktól is, (ÁNTSZ, Rendőrség stb.). A szolgálat foglalkozni kíván az un. magántanulói státuszú fiatalokkal is, hiszen ők azok akikre nem figyelnek oda, s veszélyt jelentenek a környezetükre. Kéri az összefogást, hiszen a kisebbségi önkormányzat tagjai nem szakemberek, de ők is féltik a gyermekeket. A rendőrség sem tud mit tenni szakmai segítségnyújtás nélkül.

 

Dr. Veres Judit: Úgy gondolja, hogy emiatt mindenki veszélyben van.

 

Tímár László kapitányságvezető helyettes: Nehéz helyzetben van, hiszen február 1-től új kapitányt nevezik ki Érdre van kinevezve. Be fog mutatkozni, de még a régi helyén is dolgozik. Nem ismert még kapitány úrnak a koncepciója a közbiztonsággal kapcsolatban.  Úgy gondolja, hogy valóban összefogásra van szükség. Amit elmondott Balogh Gusztáv, azzal vitatkozna, de valóságalapja is van. A Rendőrség, mint államhatalmi szerv jogszabályi alapokon működik, különbséget senki között nem tesz. Személyi szinten előfordul mindkét oldalról a túlérzékenység. Mivel a cigányság körében jellemző jobban a munkanélküliség, a vagyontalanság, így elmennek valamilyen úton módon jövedelmet szerezni. Innen jön a vagyon elleni bűncselekmény kérdése. Nincs meg a családi kontrol! Nem szabad elfelejteni azonban azt, hogy utazó bűncselekmény is jellemző a városban a település szerkezetéből adódóan. Sajnos jellemző a gettósodás, (Kőszegi, Zólyomi utcák). Vannak olyan utcák, családok, ahol jellemző az igénytelenség (a folyamat kezdődik a szemétlerakással, fertőzésveszélyes életvitellel stb.), és ebből árad ki a bűncselekmény elkövetésének a lehetősége. Ez lepusztít mindent. Negatív a megítélés emiatt a cigánysággal kapcsolatban. Nem tud bejutni a gázóra leolvasó. Olyan érzékenyek jogosan, jogtalanul az ott élők, igazából nem tudják tolerálni a hatóság részéről fellépő törvényes magatartást. Ez mindenféle szempontból káros. A roma kisebbség ne hagyja magát, de tegyen is meg mindent azért, hogy megítélése olyan legyen. Legyen rend, fegyelem, ne legyen bűnözés.  Ha nem fognak össze a családokkal, önkormányzatokkal, médiával a rendőrség is nehezebb helyzetben van. Javasolja, hogy alakítsanak ki egyfajta kommunikációs csatornát, adott időszakon belül legyen rendszeres kapcsolattartás.

 

Balogh Csaba: Azt szeretné elérni, hogy legalább kéthavonta üljenek össze a most jelenlévőkkel. Meg kellene oldani azt is, hogy az információ áramlás megfelelő legyen a roma lakossághoz, érti ez alatt azt, hogy rendszeresen kapjanak tájékoztatást a jogszabályi változásokról, a tőlük elvárható magatartási normákról, bűnmegelőzésről, egészségügyi követelményekről, az önkormányzat elvárásairól stb. Véleménye szerint a segélyezetteket a hivatal igenis rákényszerítheti arra, hogy  végighallgassa azokat az információkat, ami ezzel kapcsolatos. Ne fordulhasson elő az, hogy kimegy az ÁNTSZ  képviselője és megtámadják.  Le kell ezeket a dolgokat tisztázni velük. Ezt a tájékoztatót  minden településrészen meg kell tartani a cigány lakosság összehívásával. Megkérdezi alpolgármester urat,lehetőséget tud-e erre biztosítani.

 

Segesdi János alpolgármester: Nem látja ennek akadályát.

 

Tímár László: Lehet, hogy minimális a hatékonysága, de véleménye szerint kezdjenek szóróanyag kiadásával. A bűnmegelőzés hatékonyságát lakossági fórum megtartásával, prospektus terjesztésével és a kapcsolattartásban látja. A rendőrség részéről kéri, hogy ha valakinek az előállítása van, akkor kapjon a kisebbségi önkormányzat tagjaitól segítséget abban, hogy a rendőrségen nagy számban megjelenő családtagok hazaküldésében.

 

Dr. Katona Ildikó: Ha meglesz a ROMA KÖZÖSSÉGI HÁZ nagyon szívesen mennek az ÁNTSZ részéről. A felvilágosítással kapcsolatos segítségüket fel tudja ajánlani.

 

Balogh Csaba: Megkérdezi a testületet egyetértenek-e azzal a határozati javaslattal, hogy településrészenként ismeretterjesztő előadásokat tartsanak Érd város roma lakosságának  jogszabályi változásokról, a tőlük elvárható magatartási normákról, bűnmegelőzésről, egészségügyi követelményekről, az önkormányzat elvárásairól. Aki egyetért ilyen fórumok tartásáról igen szavazatával jelezze.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

1/2011. (II.03.) számú határozat

 

Érd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kéri az önkormányzat és a hatóságok segítségét abban, hogy településrészenként ismeretterjesztő előadásokat tartásával Érd város roma lakosságát rendszeresen tájékoztassák a  jogszabályi változásokról, a tőlük elvárható magatartási normákról, a bűnmegelőzésről, az egészségügyi követelményekről, az önkormányzat elvárásairól. 

Érd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezi rendszeres informális megbeszélés tartását havonta, vagy kéthavonta a rendőrség, polgárőrség, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Szociális és Egészségügyi Bizottsága, illetve az ÁNTSZ képviselőivel együtt.

 

 

Balogh Csaba elnök: Tájékoztatja képviselő-társait, hogy tárgyalást folytatott polgármester és alpolgármester urakkal azzal kapcsolatban, hogy a város legveszélyeztetettebb területén épületet kíván biztosítani azért, hogy a MÁLTAI Szeretetszolgálattal ROMA KÖZÖSSÉGI HÁZAT működtessen. Mindenféle szakszolgálatot a Máltai Szeretetszolgálat fogja biztosítani. (drog-prevenció, szülők megfelelő tájékoztatása, csellengő gyermekekkel történő foglalkozás stb.). Természetesen a felvilágosító munkában a gyám- és ifjúságvédelem is részt fog venni. Polgármester úr kérésének megfelelően szakmai anyagot a Máltai Szeretetszolgálat a hivatalba írásban be fogja nyújtani. Nem tudja, hogy a kisebbségi önkormányzat költségvetése hogyan alakul, de ígéretet tettek arra, hogy 500 e Ft-tal hozzájárulnak a Szeretetszolgálat általi munka beindítására.

 

 

3.     sz. napirend:

Javaslat Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési támogatására

 

 

Balogh Csaba elnök: Javasolja, hogy a kisebbségi önkormányzat fogalmazza meg Érd Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetéséhez támogatási igényeit. Továbbra is kérik, hogy az önkormányzat a roma tanulmányi ösztöndíjra 3 millió Ft-ot biztosítson.

 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

2/2011. (II.03.) számú határozat

költségvetési támogatási kérelem a város 2011. évi költségvetéséből

roma kisebbségi feladatok megoldásához

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési támogatási igénnyel él a város 2011. évi költségvetéséből tekintettel arra, hogy a kisebbségek támogatási rendszere megváltozott, így működésük sem biztosított.

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat kéri, hogy a „Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírásához szükséges 3 millió Ft-os keretösszeget biztosítsa a közgyűlés – korábbi gyakorlatnak megfelelően – jó tanulmányi eredményt elérő érdi roma fiatalok számára 2011. évi költségvetésében.

 

Az Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával és a MÁLTAI Szeretetszolgálattal együttműködve ROMA KÖZÖSSÉGI HÁZAT kíván működtetni a csellengő fiatalkorúak számára hasznos tevékenység biztosításával, melyhez megfelelő szakembereket a Szeretetszolgálat fog adni. Kéri az önkormányzatot, hogy 2011. évi költségvetésében elkülönítve e cél megvalósításához ű0.000 Ft-ot biztosítson.

 

Működési költségeik biztosításához, illetve feladatalapú támogatásként – kidolgozott és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatához benyújtott programokra 3 millió Ft-os pénzeszköz átadását kéri Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata. (Ennél magasabb összegű támogatást biztosít Bicske, Ercsi és Kalocsa Önkormányzata is a cigány kisebbségi önkormányzatainak, pedig a roma lakosság létszáma náluk az érdiénél jóval alacsonyabb.)

 

 

4.     sz. napirend:

Javaslat Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi munkatervére

 

 

Balogh Csaba elnök: Fontosnak tartja, hogy a kisebbségi önkormányzat havonta ülésezzen. Éppen ezért javasolja munkaterv elkészítését. Fontosnak tartja, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat minden városi ünnepen megjelenjen és koszorúzzon. Mivel ő a pártja nevében fog ezért Sárközi Lajos képviselőt és Majsai Ferenc elnökhelyettest kéri fel erre a feladatra. Április 8-a Roma Világnap. Véleménye szerint ezt kellően meg kellene ünnepelni, kulturális estet, vagy kiállítást kellene szervezni. Érdi Napokra színvonalas előadást kellene szervezni. Erre a feladatra Sárközi Lajos képviselőt kéri fel, (zene is táncbemutató) Együttes ülést szeretne tartani az összes kisebbséggel tapasztalatcserére, illetve nemzetiségi nap megrendezésére. Javasolja, hogy tavaszi és őszi szemétgyűjtési akciót szervezzenek Érd város különböző területén.

 

Várja képviselő-társai javaslatát a munkatervvel kapcsolatban, hogy arról határozatot tudjanak hozni a következő alkalommal.

 

5.           sz. napirend:

E g y e b e k

 

Balogh Csaba elnök: Felhívja polgármester úr figyelmét arra, hogy  a Kerülő utcában a megállapodásuk értelmében kéri kezdjék el a vízelvezetési probléma, az út- és járdaépítés megoldását. Kéri, hogy történjen meg a kamera kihelyezése is.