1. Közút

1.1 Érd zajterhelését befolyásoló közlekedési helyzet bemutatása

Érd város belterületén halad át az M7 autópálya, amelyen jelenleg is jelentős forgalom bonyolódik, és a jelenlegi zajárnyékoló falak ellenére is több helyen küszöbérték feletti a zajterhelés. A zajszint túllépés oka, hogy

-          a zajárnyékoló falak építése (3. forgalmi sáv építésével egyidőben 2001-2002. évben) óta jelentősen nőtt a forgalom,

-          a zajárnyékoló falak építésekor a műtárgyak nem kerültek átépítésre, ezért a műtárgyakra statikai okokból nem lehetett a megfelelő zajvédelmet biztosító zajárnyékoló falat megépíteni, csak reduktorok használata lehetséges

-          a zajárnyékoló falak tervezése óta az akkor külterületi beépítetlen területek beépítésre kerültek zajvédelmi tervezés nélkül.

 

A 7. sz. főút belterületi szakaszán a forgalom nagysága szintén zajpanaszokat okoz.

Az M7 autópályát a centrummal összekötő Iparos út - Bajcsy-Zsilinszky út - Riminyáki út - Diósdi út útvonal is terhelt, mert az autópályáról ez az egyetlen főútvonal a központba.

Érd kisebb útjai (Tárnoki út, Ürmös utca, Kutyavári utca, Felső utca, Fő utca, Duna utca, Pipacs utca, Csaba utca.) keskenyek, beépítettek, útburkolatuk többnyire rossz minőségű.

 

Összefoglalva megállapítható, hogy

-         M7 autópálya melletti területen a zajárnyékoló falak felülvizsgálata szükséges,

-         a főutak erősen terheltek,

-         magas tranzitforgalom áthalad a településen,

-         a közösségi közlekedést a leromlott infrastruktúra, elavult járműpark jellemzi.

 

1.2. Közúti zaj csökkentésére vonatkozó intézkedési javaslatok

1.2.1. Az elkövetkező 5 évben javasolt intézkedések

1.2.1.1. Hálózatfejlesztés

-         M7 autópálya érdi csomópontjának bővítése

-         Jelenlegi M7 lehajtó és Iparos út (M7 – Törökbálinti út közötti szakasz) felújítása, bővítése

-         Törökbálinti útról nyitandó, Budapest felé irányuló M7 autópálya kapcsolat

-         Szovátai, Lőcsei és Szent István utak felújítása, összekapcsolása a Velencei út felé, Szent István híd megvalósítása, Tolmács utca megnyitása a Velencei út felé

 

1.2.1.2. A forgalomsűrűség csökkentése

a) A tömegközlekedés fejlesztése

A helyi tömegközlekedés fejlesztése jelenleg koncepció szinten áll, még nincs döntés a város részéről, hogy megvalósul vagy marad a jelenlegi formájában. Ha megvalósul, akkor az három ütemben fog megvalósulni 2025-ig.

 b) A tömegközlekedés járműveinek felújítása

Célszerű a tömegközlekedés meglévő járműállományát folyamatos korszerűsítésen keresztül fejleszteni.

 

1.2.1.3. A kopóréteg cseréje

A helyszíni felmérések alapján megállapításra került, hogy Érd közúthálózatán az útburkolat minősége számos helyen nem megfelelő (töredezett, kátyús, stb.).

Az útburkolat kopóréteg cseréjének a költségei nem túl magasak a hatékony zajvédelmi eszközök árához képest, a költség-haszon arány viszonylag magas. Az ellenállás a megvalósítással szemben alacsony.

1.2.2. Zajárnyékoló fal építése

Az M7-es autópálya érdi csomópontja környezetében és azon túl mindkét oldalon javasolandó a zajárnyékoló falak magasítása, vagy azok tetejére hangelnyelő reduktorok elhelyezése:

-         bal oldalon a Szövő utcától az érdi lehajtóig

-         jobb oldalon az érdi lehajtótól a zajárnyékoló fal végéig (Vereckei utca után)

-         bal oldalon az érdi lehajtótól a zajárnyékoló fal végéig (Vereckei utcáig)

Az M6 autópálya környezetében (Felső utca és Júlia utca között) a lakóépületek éjszakai – mértékadó – zajterhelése küszöbérték alatti, ezért ott nem javasoljuk további zajárnyékoló fal építését.

1.2.3. A tervezett intézkedések megvalósítása utáni időszakra vonatkozó javaslatok – intézkedési terv 2. fázis

1.      Térségi jelentőségű mellékutak megépítése ((10. sz. főút) Pilisjászfalu –Uny –Tinnye – Perbál - Tök – Zsámbék – Sóskút –Tárnok – Érd – Százhalombatta) jelentős forgalom átrendeződést jelentene

A térségen belüli közúti közlekedés javítása érdekében az Érdet Százhalombattával, Diósddal és Tárnokkal összekötő utak megépítése.

2.      A Zámori út – Sóskúti út – M7 autópálya csomópont megépítésével várhatóan csökken a zajterhelés a Diósdi út, Balatoni út mellett.

3.      A térségen belüli közúti közlekedés javítása érdekében az M6-os és M7-es autópályákat összekötő út megépítése, valamint az Érdet Százhalombattával Diósddal és Tárnokkal összekötő utak megépítése.

4.      A Duna szakasz adta lehetőségek kihasználásának növelése érdekében a vízi közlekedés fejlesztése.

5.      Érd tágabb térségében a közösségi közlekedés útvonalainak újragondolása szükséges annak érdekében, hogy a térség mobillá váljon, és a települések közötti együttműködések révén kialakuló, egymást kiegészítő szolgáltatások a lakosság számára könnyen elérhetővé váljanak.

6.      A közösségi közlekedés versenyképességének növelése a térségben az intermodalitás és átjárhatóság eszközeinek megteremtésével.

3.3.4.1. Passzív védelem

A 70 dB < Lden < 75 dB zajterhelés tartományba eső csomópontok és főutak környezetében:

Főutak környezetében:

  • Iparos út (M7 – Sóskúti út között)
  • Bajcsy-Zsilinszky út
  • Riminyáki út
  • Diósdi út

 

2. Vasút

2.1. A vasúti zaj csökkentésére vonatkozó intézkedési javaslatok

Érd Megyei Jogú Városában két fővasútvonal található (30a – Budapest-Székesfehérvár, 40a – Budapest-Pusztaszabolcs), amelyek nagy szerepet játszanak a városi zajterhelés kialakulásában.

A 30a vasútvonal felújítást 2013. év végén befejezték, amely mellett a sebességnövelés miatt a lakosság védelmére zajárnyékoló falak létesültek.

A 40a vasútvonal rekonstrukció az elkövetkezendő 5 éven belül kerül megvalósításra. Az átépítés alatt annak forgalmát a 30a vasútvonal fogja átvenni, az így megnövekedett zajterhelés átmeneti lesz.

2.1.1. Javaslatok a vasúti zaj csökkentésére

A 30a vasútvonal melletti zajárnyékoló falainak méretezését a 44/2013 VIBROCOMP munkaszámú szakvéleménye tartalmazza. Érd városában az alábbi szelvényekben létesülnek zajárnyékoló falak az épületek védelmére:

 

oldal

kezdő- szelvény

vég-szelvény

hossz [m]

Magasság (m)

Megjegyzés

 

Jobb

175+65,03

176+32,95

68,00

4,0

kiviteli terv.

 

Jobb

176+32,95

187+00,95

1069,00

2,0

kiviteli terv.

 

Jobb

187+00,95

194+ű,98

7ű,51

2,0

kiviteli terv.

 

Jobb

194+ű,98

197+91,55

341,08

terep + 3,0 – 4,0

kiviteli terv.

 

Jobb

200+73,05

204+55,28

385,32

2,0-2,7

kiviteli terv.

 

Jobb

221+48,57

230+01,03

860,85

3,0

kiviteli terv.

 

Jobb

230+01,05

231+54,77

154,09

3,0

kiviteli terv.

 

Bal

175+55,84

187+01,00

1146,23

2,0-2,5

kiviteli terv.

Bal

187+01,00

191+51,95

451,60

2,0

kiviteli terv.

Bal

191+51,95

197+04,38

553,44

2,0-3,6

kiviteli terv.

Bal

201+43,52

204+64,19

322,ű

2,0 - 2,5

kiviteli terv.

Bal

218+79,60

221+17,65

236,00

terep+ 3.5-3,7

kiviteli terv.

Bal

225+02,14

226+49,62

149,42

2,0

kiviteli terv.

Bal

226+49,62

230+01,22

351,98

3,0

kiviteli terv.

Bal

230+01,20

231+54,65

154,04

4,0

kiviteli terv.

                     

A 40a melletti zajárnyékoló falakat az UVATERV Zrt. tervezi. Az általuk adott adatszolgáltatás alapján az alábbi szelvényekben tervezik zajárnyékoló fal elhelyezését:

Oldal

Kezdő- és végszelvény (hm)

Hossz
(m)

Magasság sk fölött (m)

Megjegyzés

bal

129+ű

146+90

1 730

3,00

Érdliget P+R parkolója és a peron között

jobb

147+10

160+ű

1 330

2,ű

 

bal

147+25

160+ű

1 340

2,ű

 

bal

161+20

167+ű

630

2,ű

peron mellett

jobb

162+00

167+ű

2,ű

 

jobb

167+75

171+ű

380

3,00

bevágás tetején, a 30a vágánya mellett

bal

167+75

170+ű

280

3,00-4,00-5,00

bevágás tetején

bal

175+25

183+00

3,00

Érd-alsó - Érd áll. összekötő vágányától függ

jobb

176+25

190+80

1 480

3,00-3,ű

állomás kialakításától függ

 

Stratégiai zajtérkép felülvizsgálata - letöltés

Mellékletek:

1. térkép 

2. térkép 

3. térkép 

4. térkép 

5. térkép 

6. térkép 

7. térkép 

8. térkép 

9. térkép 

 

Intézkedési terv - letöltés

Mellékletek:

1. ábra 

2. ábra 

3. ábra 

4. ábra 

5. ábra 

6. ábra