A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Gimnázium Alapítvány 2016. évi Természet – és Környezetvédelmi Keretre benyújtott „Környezet- és Természetvédelmi, Turisztikai Tábor” című pályázatának (elnyert támogatás: 600.000,- Ft) szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását elfogadja, és megállapítja, hogy a fennmaradó összeg (300.000,- Ft) kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: a Bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

Fülöp Sándorné                                                         Csornainé Romhányi Judit

elnök                                                                               jegyzőkönyv-hitelesítő