A Köznevelési és Művelődési Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Alsó utcaiak Baráti Köre Kulturális Keretre benyújtott Alsó utcaiak és környékbeliek utcabálja” című pályázatának szakmai beszámolóját, és a 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 150.000,- Ft – kifizethető.

 

 

 

 

 

Kopor Tihamér                                                                       Kéri Mihály

bizottsági tag                                                                                elnök