A Köznevelési és Művelődési Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.3. pontjában meghatározott hatáskörében eljárva – a Csuka Zoltán Városi Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Kopor Tihamér

Kéri Mihály

bizottsági tag

elnök