A Köznevelési és Művelődési Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Irodalomkedvelők Klubja Kulturális Keretre benyújtott „NyitniKÉK tematikus gyűjteményes kötet” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 150.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 75.000,- Ft – kifizethető.

 

Kopor Tihamér

Kéri Mihály

bizottsági tag

elnök