A Közrendvédelmi Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Rózsa Gábor tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok részére javasolja adományozni a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Tűzoltója Díjat

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Tekauer Norbert elnök

 

 

 

 

 

 

Zsombik Zsolt                                                                                  Tekauer Norbert

bizottsági tag                                                                                             elnök