A Közrendvédelmi Bizottság a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elfogadja és közzéteszi a 2017. évi Közrendvédelmi Keretre vonatkozó pályázati felhívást a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Határidő: a pályázati kiírás közzétételére – 2017. május 15.

Felelős: Tekauer Norbert, a bizottság elnöke

 

 

 

 

 

Zsombik Zsolt                                                                                   Tekauer Norbert

bizottsági tag                                                                                             elnök