A Sport és Ifjúsági Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – az Érdi Motoros Egyesület Sport és Ifjúsági Keretre benyújtott, "Komplex labdaügyességi tízpróba 2017. év novembere (étkezési költség, eszköz és anyag költség a versenyhez, díjak, kupák, oklevelek)” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

                                                                                                                                                                            

A Bizottság megállapítja, hogy a támogatás fennmaradó része – 50.000,- Ft – kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2017. december 20.

Felelős: Mórás Zsolt elnök

 

 

 

 

 

Antunovits Antal                                                                             Mórás Zsolt

   bizottsági tag                                                                                    elnök