A Szociális és Egészségügyi Bizottság az „Érd Város Szociális Munkájáért Díj” odaítélésével kapcsolatos felhívást a határozat melléklete szerinti tartalommal közzéteszi.

 

A Bizottság felkéri az Elnököt, hogy gondoskodjon a felhívás megjelentetéséről az Érdi Újságban és a városi honlapon.

 

Határidő: továbbításra – azonnal

 

Felelős: Dr. Veres Judit elnök

 

 

 

 

Demjén Attila                                                                                 Dr. Veres Judit

bizottsági tag                                                                                               elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet a 33/2017.(IX.20.) SZEB. határozathoz

 

 

FELHÍVÁS

 

„Érd Város Szociális Munkájáért Díj” odaítélésére

 

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) számú önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése alapján Érd Város Szociális Munkájáért Díj adományozható a város szociális ellátása érdekében végzett példaértékű munkát, valamint az elesettek gondozásában kifejtett kiemelkedő tevékenységet végző személyek, közösségek részére.

 

Az Érd Város Szociális Munkájáért Díj odaítélésére a Szociális és Egészségügyi Bizottság tesz javaslatot, az elismerés adományozásáról a Közgyűlés a bizottság javaslata szerint dönt. Az elismerés átadására a Közgyűlés novemberi ülésén kerül sor.

 

A javaslatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak címezve, a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára kell benyújtani személyesen az Érd, Budai út 8. szám alatt, vagy postai úton a 2030 Érd, Alsó utca 1. címre.

 

 

Benyújtási határidő: 2017. október 10.