A Szociális és Egészségügyi Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Sasvárosi Nyugdíjas Klub Egészségügyi Keretre benyújtott „Egészségük karbantartása” című pályázata (ikt. szám: 03-25825/3/2017) szakmai beszámolóját és az elnyert támogatási összegről (ű.000,- Ft) szóló elszámolását elfogadja, valamint megállapítja, hogy a fennmaradó összeg (25.000,- Ft) kifizethető.

 

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Dr. Veres Judit elnök

 

 

 

Fülöp Sándorné                                                                                Dr. Veres Judit

bizottsági tag                                                                                               elnök