A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25.§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 18/24–ed arányú, Vucsics Tamás 6/24-ed arányú tulajdonát képező 23846 hrsz.-ú, 3379 m2 nagyságú „kivett, beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanon fennálló közös tulajdont az alábbiak szerint megszünteti. 

A Mit-Mér Kft. által 1/2016 munkaszám alatt készített 1604/2016. szám alatt záradékolt változási vázrajz alapján, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 800.170/2017. számú jogerős határozatával engedélyezett 23845 és a 23846 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó telekalakítással:

- a 23846 hrsz.-ú ingatlanból kialakuló 23846/1 hrsz.-ú, 2450 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában marad,

- a 23846/2 hrsz.-ú, 904 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület Vucsics Tamás tulajdonát képezi

- a 23845 hrsz.- ú kivett, helyi közút területe 25 m2 -rel megnövekszik. 

A telekalakítás során 59,5 m2 területkülönbség keletkezik Vucsics Tamás javára, melynek megváltásaként bruttó 136.017,- Ft-ot fizet meg Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata javára.

Határidő: a szerződés aláírására 90 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Donkó Ignác

Szabó Béla

bizottsági tag

elnök