Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi Bizottsága

 

12/2023. (VI.20.) határozata

 

a Pénzügyi Bizottság 2023. június 20-ai nyilvános ülésének napirendjéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága a 2023. június 20-ai nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

  1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához való csatlakozás
  2. A ,,Gazdatiszti ház állagvédelmi felújításának előkészítése (kiviteli és tenderterv-dokumentációjának elkészítése) tárgyában történő célokmány elfogadása
  3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
  4. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről
  5. Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről
  6. Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről
  7. Egyebek

 

 

 

 

  Lengyel Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

T. Mészáros András

  elnök