NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

1. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

 

2. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Tolmács u. 18754/2-3, 18755, 18756 hrsz-ú ingatlanok területét érintő településrendezési eszközeinek módosítási eljárása folyamatában a környezeti értékelés szükségességéről való döntésre

 

3. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Pluszhoz illeszkedő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítésére

 

4. Javaslat az érdi 3625/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

 

5. Javaslat a 128/2019. (V.30.) számú közgyűlési határozat módosítására

 

6. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételére

 

7. Javaslat a helyi közutakra vonatkozó téli üzemeltetési terv elfogadására

 

8. Javaslat a Publimont Hirdetésszervező Kft. által térítésmentesen átadott 117 db utasváró pavilon tulajdonba vételének elfogadására

 

9. Javaslat terembérleti díj csökkentésére (Szepes Gyula Művelődési Központ)

 

10. Egyebek