NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről (későbbi postázás)

2. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló rendelet módosítására

3. Javaslat pályázat kiírására az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokának elnevezésével összefüggésben

5. Beszámoló a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2021. évi tevékenységéről

6. Egyebek

 

Zárt ülés:

 

7. Javaslat a Csuka Zoltán Díj adományozására

 

 

 

 

Érd, 2022. február 11.

 

                                                                                                                      Gregus László s.k.

                                                                                                                                   elnök