NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat az óvodák 2022. évi nyári zárásának meghatározására

2. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelésére

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák 2022/2023. évi felvételi körzettervezetének véleményezésére

4. Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására

5. Egyebek

 

Zárt ülés:

 

6. Javaslat az Érd Kiváló Diákja Emlékérem adományozására

 

 

 

 

 

Érd, 2022. január 14.

 

                                                                                                                      Gregus László s.k.

                                                                                                                                   elnök