NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
  2. Átfogó értékelés a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
  3. Javaslat a 2022/2023. nevelési év óvodai ellátási feladataival összefüggő döntések meghozatalára
  4. Beszámoló a Szepes Gyula Művelődési Központ, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és a Magyar Földrajzi Múzeum 2021. évi munkájáról
  5. Egyebek

 

 

Érd, 2022. május 12.

 

                                                                                                                      Gregus László s.k.

                                                                                                                                   elnök