NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. A Szepes Gyula Művelődési Központ, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és a Magyar Földrajzi Múzeum 2023. évi munkatervének elfogadása
  2. A 2023/2024. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
  3. A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló
  4. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
  5. Egyebek

 

Érd, 2023. február 17.

 

 

 

Gregus László s. k.

elnök