NAPIRENDI JAVASLAT:  

 

1. Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára

2. Javaslat az Érdi Galéria 2022. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására

3. Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2022. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

4. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására (későbbi postázás)

5. Javaslat a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2022. évi keretösszegének megállapítására

6. Javaslat folyószámlahitel szerződés megkötésére

7. Javaslat a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 számú „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában történő célokmány elfogadására

8. Javaslat a 12/2021. (I. 28.) és a 47/2021. (III. 11.) számú közgyűlési határozatok visszavonására

9. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2021. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyására

10. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2022. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

11. Javaslat az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek 2020. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról (későbbi postázás)

12. Javaslat repülő-emlékmű elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

13. Javaslat az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2021. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a Bizottság 2022. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

14. Egyebek

 

Érd, 2021. december 10.

                                                                                                      T. Mészáros András s.k.

                                                                                                                           elnök